Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottens organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottens organisation"— Presentationens avskrift:

1 Idrottens organisation
Makten, organiseringen, finansieringen Utbildare: Magnus Kilger Sammanställt av Magnus Kilger

2 Idrottsrörelsens demokratiska uppbyggnad
Riksidrotts- nämnden (RIN) föreningar 9 000 korpklubbar specialidrotts- distrikts- förbund (SDF) 68 special- idrottsförbund (SF) RF-stämman ca 185 SF-ombud 21 DF-ombud Riksidrotts- styrelsen (RS) RF:s valberedning 21 distrikts- idrotts- förbund (DF) RF:s revisorer och revisions- kommitté Utbildare: Magnus Kilger Sammanställt av Magnus Kilger

3 Mångfalden som samlande kraft
68 SF varav 35 även är med i SOK Renodlade specialidrotter, t ex rugby och rodd Kategoriförbund, t ex skolidrott och Korpen Äventyrsidrotter, t ex klättring Förbund med olika grenar, t ex flygsport Störst är Fotbollförbundet med föreningar Minst är Landhockeyförbundet med 19 föreningar Utbildare: Magnus Kilger Sammanställt av Magnus Kilger

4 Krav för ett förbunds inträde i Riksidrottsförbundet
Ideell förening Bedriva idrott i samklang med idrottens mål och ideologi Inte vara besläktad med annan idrott inom RF Ha minst 50 medlemsföreningar och medlemmar spridda inom hälften av RF:s distrikt RF-stämman beslutar om inträde Utbildare: Magnus Kilger Sammanställt av Magnus Kilger

5 Detta gör Riksidrottsförbundet
Företräder sina medlemmar gentemot myndigheter, politiker och samhälle Leder vägen i viktiga framtidsfrågor Fördelar statens anslag till idrotten Initierar och samordnar idrottsrelaterad forskning Argumenterar för idrottens samhällsnytta Verkar för en dopingfri idrott Övergripande ansvar för elitidrottsstödet Samordnar idrottens internationella arbete Utbildare: Magnus Kilger Sammanställt av Magnus Kilger

6 Idrottens finansiering
Den privata sektorn Den offentliga sektorn Sponsormedel Åskådarintäkter Spel och lotterier Idrotten Verksamhetsstöd Projektstöd Anläggningsstöd Den frivilliga sektorn Medlemsavgifter Frivilligt arbete/tid Gåvor Utbildare: Magnus Kilger Sammanställt av Magnus Kilger

7 Idrottens finansiering
Staten 518 mkr (8%) Medlemsavgifter 1565 mkr (23%) Landstingen 73 mkr (1%) Kommunerna 1 000 mkr (15%) Publik 590 mkr (9%) Staten inkluderar statligt RF-stöd på 455 samt SISU-stöd på 63 Lotterier inkluderar spelöverskott på 155, Bingolotto på 685 samt övriga lotterier 361 TV-rättigheter 155 mkr (2%) Lotterier 1 201 mkr (18%) Sponsring 1 600 mkr (24%) Utbildare: Magnus Kilger Sammanställt av Magnus Kilger

8 Idrott för både bredd och elit i en folkrörelse som är: ideell
Den svenska modellen Idrott för både bredd och elit i en folkrörelse som är: ideell demokratisk dynamisk en medkraft i samhällsutvecklingen öppen för alla självständig Idrottsrörelsens främsta resurs är det ideella ledarskapet. Utbildare: Magnus Kilger Sammanställt av Magnus Kilger


Ladda ner ppt "Idrottens organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser