Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansträff 2014-11-25 Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansträff 2014-11-25 Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Läroplansträff Välkomna!

2 Dagordning Återblick förra träffen
Gruppredovisning analys av resultat 10 min/grupp Timperleys häfte, kort genomgång - Gruppdiskussion Kort genomgång nästa litteratur - Utmanande undervisning i klassrummet Planering rektor + piloter

3 Återblick Återblick träff 141014 Analys av resultat
10 forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling Presentation av analysmodell Skillnad mellan uppföljning och utvärdering Analys av kunskapsresultat Planering rektor + piloter

4 Uppgift Titta på er skolas resultat enligt SIRIS 2014.
Välj ut något område som ni ska analysera lite djupare enligt Håkanssons modell Börja fundera hur ni ska samla in resultat i er utvärdering Gör analysen hemma mellan träffarna Vid nästa träff ska varje skola redovisa sin analys under ca 10 min

5 Slutsatser kring analys
Hur kändes det att analysera resultat enligt en särskild metod? Vilka svårigheter finns i analysarbete? Hur går ni vidare utifrån er nyvunna kunskaper?

6 Helen Timperley Princip 1
Lärares professionsutveckling måste utgå från elevernas behov av utveckling Behoven avgörs genom att identifiera läroplansmålen och hur väl eleverna lyckas i förhållande till dem

7 Helen Timperley Princip 2
Kunskaper och förmågor måste utvecklas på ett meningsfullt sätt i förhållande till deras specifika undervisningskontext Vad behöver vi som lärare lära oss för att på ett bättre sätt överbrygga gapen mellan vad de kan och vad de borde kunna enligt läroplanen?

8 Helen Timperley Princip 3 Integrera teori och praktik
Lärares förförståelse präglar de beslut som fattas om den undervisning som bedrivs med eleverna.

9 Helen Timperley Princip 4
Bedömning som bas för professionell utvärdering Lärare måste klargöra vad eleverna redan kan och vet, och hur man ska bygga vidare på den kunskapen på ett djupt och meningsfullt sätt

10 Helen Timperley Princip 5
Erbjuda flertalet tillfällen för lärare att lära sig och praktisera sina nya kunskaper och färdigheter i en miljö som präglas av tillit och utmaning

11 Helen Timperley Princip 6
Ta utgångspunkt i lärarnas rådande antaganden om undervisning och utgå ifrån dem. Nya teorier och utgångspunkter måste förstås och accepteras av lärarna för att ny praktik ska uppstå i klassrummen

12 Helen Timperley Princip 7 Kollegialt lärande
Lärare måste få många tillfällen att bearbeta och utveckla nya lärdomar tillsammans med sina kollegor

13 Helen Timperley Princip 8
Ta hjälp av kunnig expertis för att underlätta konstruktiv utveckling av lärares professionella kompetens.

14 Helen Timperley Princip 9 Skolledarnas aktiva deltagande i processen
Skolledare måste ordna fortlöpande tillfällen för kollegialt lärande på sina skolor Skolledare måste också ge lärare incitament för att prova nyvunna kunskaper i undervisningen

15 Helen Timperley Princip 10 Behåll kraften i utvecklingsarbetet
Det tar tid och kraft att förändra lärares undervisning i klassrummet på ett framgångsrikt och varaktigt sätt Lärare måste få goda självreglerande färdigheter för att bedöma sin egen undervisning

16 Gruppdiskussion Vilka av principer är bra utvecklade i vårt arbete med lärandeuppdraget? På våra träffar? När ni träffas med era kollegor på skolan? Vilka principer behöver vi utveckla vidare? På vilket sätt skulle detta kunna ske? Tid 40 min

17 Utmanande undervisning
Börja att läsa sidan 16-17 Återkoppling Ansträngning Utmaning Reflektion Självkänsla Nottingham, J (2013) Utmanande undervisning i klassrummet

18 Kärnan i boken Återkoppling – information om en bestämd uppgift som hjälper eleverna att närma sig lärandemålen Ansträngning – hur mycket de anstränger sig är ofta produkten av hur högt de värderar lärandemålen multiplicerat med nivå på deras förväntningar att nå målen Utmana – hjälp eleverna att övervinna svårigheterna. Förstärker alla andra faktorer

19 Kärnan i boken Reflektion – att undervisa om reflektion är att hjälpa barn att utveckla begreppsmässig förmåga, omdöme och praktisk visdom Självkänsla – Utvecklar självförtroende, egenvärde och personliga resurser

20 Uppgift till nästa träff
Läs sidan i Utmanande undervisning i klassrummet Skriv ned fem intressanta reflektioner utifrån det ni läst som vi ska bearbeta i grupper nästa gång vi träffas. Nästa träff 12/ Träff 2 är den 17/

21 Planering rektor + piloter
Hur ska ni gå vidare med dagens kunskaper och innehåll till era kollegor på skolan?


Ladda ner ppt "Läroplansträff 2014-11-25 Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser