Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1)Avfallsmarknaden 2)Återvinningsforskning 3)Utveckling på Stena Metall AB 4)Förändringsförslag 5)Framtid Talare: Christer Forsgren, - Forskning & Utvecklingschef,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1)Avfallsmarknaden 2)Återvinningsforskning 3)Utveckling på Stena Metall AB 4)Förändringsförslag 5)Framtid Talare: Christer Forsgren, - Forskning & Utvecklingschef,"— Presentationens avskrift:

1 1 1)Avfallsmarknaden 2)Återvinningsforskning 3)Utveckling på Stena Metall AB 4)Förändringsförslag 5)Framtid Talare: Christer Forsgren, - Forskning & Utvecklingschef, Stena Metall AB - Adjungerad Professor Industriell Materialåtervinning, Chalmers, Göteborg

2 2 Stena Sfären Ägare: Familjen Olsson Omsättning: ca 60 miljarder SEK Stena Metall AB Stena AB

3 3 Stena Metall AB Återvinningsbolagen Stena Technoworld, WEEE Stena Aluminium AB Stena Recycling, AB, A/S, AS, OY, Sp. z o.o. 9 hammarkvarnar (fraggar) NF-anläggningar Kabelåtervinningsanläggningar Plastseparering Transformator- och kondensatoråtervinning Anläggningar för behandling av Farligt avfall Pappersåtervinningsanläggningar 250 anläggningar 4000 anställda

4 4 Årliga avfallsvolymer, Sverige Industriavfall, 25 Milj ton exkl gruvavfall Producentansvar 2 Milj ton Hushållsavfall 3 Milj ton

5 5 Drivkrafter återvinning 1.Styrmedel (Lagstiftning, skatter, avgifter, etc.) 2.Materialvärde 3.Återvinningskostnad/effektivitet

6 6 Återvinningsprocessen SIS, Separate – Identify - Sort

7 7

8 8 Återvinning jämfört med gruvdrift Hur mycket miljöbelastning sparar man? Grundämne% Tenn 99 Bly 99 Aluminium 92 Nickel 90 Zink 76 Koppar 65 Järn 58

9 Återvinningsgraden kan bli mycket bättre ! ÄmneÅtervinningsgradVärde (kr/kg) Järn80 %2 Koppar50 %50 Aluminium50 %10 Guld50 %300.000 Platina50 %300.000 Silver50 %5.000 Sällsynta< 1 %? jordartsmetaller

10 Forskning vid Universitet - Chalmers, GöteborgProfessur, Industriell Material Återvinning 10 Doktorander Batterier: Li-ion and NiMH Lysrörspulver TiO 2 pigment Nd-magneter FlygaskaSolceller ElektronikskrotsPyrolysLCD-skärmar - KTH, StockholmSaltslaggsåtervinning / Förgasning/pyrolys - Linköping UniversitetUrban and Landfill Mining

11 11 Deponiåtervinning (Landfill Mining) > 4000 stängda kommunala deponier I Sverige < 100 kommunala deponier i drift > 1000 stängda industrideponier 350-500 Milj ton avfall i kommunala deponier 10-15 Milj ton metaller (Fe, Cu, Al), Värde > 100 miljarder SEK

12 Minska energiåtervinningen, öka materialåtervinningen > 40 % av avfallet förbränns i ”onödan” Ca 4000 ton koppar, 30.000 ton Al, 3.000 ton Zn, PGM, REE, etc. förloras idag i slagg och aska 1kg PE-plast ger lika mycket energi som 1 kg olja. För att ersätta åtgår 2-9 kg olja. Mellanlagring/deponering, bättre än energi-ÅV ?

13 Delvis externt finansierade projekt 1. ÅV av GF- plast, vindkraftverksvingar, LIFE+ 2. ÅV av flygaska, Miljöstyrelsen Dk 3. ÅV av Li-ion batterier, FP7 (Ramprogram) 4. ÅV av Nd-magneter, FP7 (Ramprogram) 5. Skrotförvärmning, CSRF (Kol & Stål-unionen), MEFOS 6. ÅV av saltslagg, Swerea cMEFOS 7. ÅV av Kabelplast, Swerea IVF

14 14 Lagstiftningar som skulle kunna förbättras 1.I huvudsak en skyddslagstiftning, tar inte tillräckligt hänsyn till resursen 2.Producentansvarslagstiftningarna bygger på att det kostar att göra sig av med avfall 3.Monopol för hushållsavfall 4.Godtyckligt satta återvinningsmål 5.0 eller 100 % återvinning, i verkligheten gäller det ”aldrig”. 6.Deponeringsregler, mellanlagringsbehov

15 Utmaningar 1. Utformning av styrmedel 2. Hur säkerställa återvinning av strategiska grundämnen? 3. Hur mycket POP, förbjudna ämnen, tungmetaller, etc. i återvunnet material?

16 Framtid 1.Minska avfallsproduktionen, återanvändning 2.Förgasning/pyrolys ersätter deponering och avfallsförbränning 3.Producentansvar, annan utformning, avfall har ett värde

17 17 Kommentarer eller frågor ? Tack för uppmärksamheten.


Ladda ner ppt "1 1)Avfallsmarknaden 2)Återvinningsforskning 3)Utveckling på Stena Metall AB 4)Förändringsförslag 5)Framtid Talare: Christer Forsgren, - Forskning & Utvecklingschef,"

Liknande presentationer


Google-annonser