Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk avfallslagstiftning, justeringar krävs för att få till en cirkulära ekonomi Lunchseminarium, Miljörättsföreningen, 3e Sept 2013 Avfallsmarknaden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk avfallslagstiftning, justeringar krävs för att få till en cirkulära ekonomi Lunchseminarium, Miljörättsföreningen, 3e Sept 2013 Avfallsmarknaden."— Presentationens avskrift:

1 Svensk avfallslagstiftning, justeringar krävs för att få till en cirkulära ekonomi Lunchseminarium, Miljörättsföreningen, 3e Sept 2013 Avfallsmarknaden Återvinningsforskning Utveckling på Stena Metall AB Förändringsförslag Framtid Talare: Christer Forsgren, - Forskning & Utvecklingschef, Stena Metall AB - Adjungerad Professor Industriell Materialåtervinning, Chalmers, Göteborg

2 Stena Sfären Ägare: Familjen Olsson
Omsättning: ca 60 miljarder SEK Stena AB Stena Metall AB

3 Stena Metall AB Återvinningsbolagen
Stena Technoworld, WEEE Stena Aluminium AB Stena Recycling, AB, A/S, AS, OY, Sp. z o.o. 9 hammarkvarnar (fraggar) NF-anläggningar Kabelåtervinningsanläggningar Plastseparering Transformator- och kondensatoråtervinning Anläggningar för behandling av Farligt avfall Pappersåtervinningsanläggningar 250 anläggningar 4000 anställda

4 Årliga avfallsvolymer, Sverige
Industriavfall, 25 Milj ton exkl gruvavfall Hushållsavfall 3 Milj ton Producentansvar 2 Milj ton

5 Drivkrafter återvinning
Styrmedel (Lagstiftning, skatter, avgifter, etc.) Materialvärde Återvinningskostnad/effektivitet 1 Environmental, tax, producer liability

6 Återvinningsprocessen
SIS, Separate – Identify - Sort

7

8 Återvinning jämfört med gruvdrift
Hur mycket miljöbelastning sparar man? Grundämne % Tenn 99 Bly 99 Aluminium 92 Nickel 90 Zink 76 Koppar 65 Järn 58

9 Återvinningsgraden kan bli mycket bättre !
Ämne Återvinningsgrad Värde (kr/kg) Järn 80 % 2 Koppar 50 % 50 Aluminium 50 % 10 Guld 50 % Platina 50 % Silver 50 % Sällsynta < 1 % ? jordartsmetaller

10 Forskning vid Universitet
- Chalmers, Göteborg Professur, Industriell Material Återvinning 10 Doktorander Batterier: Li-ion and NiMH Lysrörspulver TiO2 pigment Nd-magneter Flygaska Solceller ElektronikskrotsPyrolys LCD-skärmar - KTH, Stockholm Saltslaggsåtervinning / Förgasning/pyrolys - Linköping Universitet Urban and Landfill Mining 10

11 Deponiåtervinning (Landfill Mining)
> 4000 stängda kommunala deponier I Sverige < 100 kommunala deponier i drift > 1000 stängda industrideponier Milj ton avfall i kommunala deponier 10-15 Milj ton metaller (Fe, Cu, Al), Värde > 100 miljarder SEK

12 Minska energiåtervinningen, öka materialåtervinningen
> 40 % av avfallet förbränns i ”onödan” Ca 4000 ton koppar, ton Al, ton Zn, PGM, REE, etc. förloras idag i slagg och aska 1kg PE-plast ger lika mycket energi som 1 kg olja. För att ersätta åtgår 2-9 kg olja. Mellanlagring/deponering, bättre än energi-ÅV ?

13 Delvis externt finansierade projekt
ÅV av GF- plast, vindkraftverksvingar, LIFE+ ÅV av flygaska, Miljöstyrelsen Dk ÅV av Li-ion batterier, FP7 (Ramprogram) ÅV av Nd-magneter, FP7 (Ramprogram) Skrotförvärmning, CSRF (Kol & Stål-unionen) , MEFOS ÅV av saltslagg, Swerea cMEFOS ÅV av Kabelplast, Swerea IVF

14 Lagstiftningar som skulle kunna förbättras
I huvudsak en skyddslagstiftning, tar inte tillräckligt hänsyn till resursen Producentansvarslagstiftningarna bygger på att det kostar att göra sig av med avfall Monopol för hushållsavfall Godtyckligt satta återvinningsmål 0 eller 100 % återvinning, i verkligheten gäller det ”aldrig”. Deponeringsregler, mellanlagringsbehov

15 Utmaningar Utformning av styrmedel
Hur säkerställa återvinning av strategiska grundämnen? Hur mycket POP, förbjudna ämnen, tungmetaller, etc. i återvunnet material?

16 Framtid Minska avfallsproduktionen, återanvändning
Förgasning/pyrolys ersätter deponering och avfallsförbränning Producentansvar, annan utformning, avfall har ett värde

17 Kommentarer eller frågor ?
Tack för uppmärksamheten.


Ladda ner ppt "Svensk avfallslagstiftning, justeringar krävs för att få till en cirkulära ekonomi Lunchseminarium, Miljörättsföreningen, 3e Sept 2013 Avfallsmarknaden."

Liknande presentationer


Google-annonser