Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omväldsanalys Avfall Sopberget ökar med tre procent per år i Sverige - dock har mängderna per person minskat något i Sverige senaste 4 åren Järfällas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omväldsanalys Avfall Sopberget ökar med tre procent per år i Sverige - dock har mängderna per person minskat något i Sverige senaste 4 åren Järfällas."— Presentationens avskrift:

1

2 Omväldsanalys Avfall Sopberget ökar med tre procent per år i Sverige - dock har mängderna per person minskat något i Sverige senaste 4 åren Järfällas invånare slängde 14 500 ton avfall 2013 I Sverige slängdes 4 398 680 ton avfall 2012 I Europa slängdes 392 000 000 ton avfall 2012 I världen slängdes 1 277 500 000 ton avfall 2010 2010 slängdes 3,5 miljoner ton avfall per dag 2025 i fortsatt takt kommer 6 miljoner ton per dag slängas, enligt Daniel Hoornweg som anser att vi nått ”Waste produktion peak” år 2012

3 Europeisk avfallsstatistik

4 Avfallstrend EU och Sverige

5 Vad ligger i soppåsen i Järfälla?

6 Hur minskar vi avfallet i Järfälla? Minska matavfallet i skolköken Järfälla föreningsloppis Jobbcenter i Järfälla kommun Matavfallsinsamling Behovshämtning Informationskampanjer På gång i kommunen: EL:IN skåp Ambulerande Farligt avfallsbil Off 2 off

7 Minskar mängden avfall? Mängd uppkommet hushållsavfall (kton)

8 Minskar mängden avfall? Förväntad och verklig uppkommen mängd hushållsavfall (kton)

9 Frikoppling Några slutsatser om frikoppling: Konsumtionsförändringar kan ske snabbt och få stor effekt. Den observerade frikopplingen på 350 kton uppnåddes på bara 2 år. Konsumtionsförändringar sker på grund av skiften i trender där miljöengagemang endast är en av dessa trender (”identitetskonsumtion”). Dyra produkter med låg vikt! (Ur miljösynpunkt oftast bra men inte alltid, se exempelvis elektronik) Resultaten från projektet möjliggör att ny kunskap kan tas fram för hur vi kan öka frikopplingen.

10 Från ord till handling Från Annika Hallmans artikel i Effekt 1/2014 Det finns ett stort glapp mellan vad man vet och vad man gör… Miljöhänsyn innebär ofta en konflikt mellan det egna intresset eller bekvämlighet - Tar jag bilen spar jag tid Människor är känsliga för omgivningens signaler och de sociala normer som finns De personliga normerna och individens identitet väger tyngst när vi väljer att agera miljövänligt och ger oftast starkast effekt

11 Idag förbrukas 100 miljarder plastpåsar årligen i EU Detta ska halveras till 2017, och minska med 80 procent till 2019, enligt EU-parlamentet Förbjudits i flera länder, ej i Sverige I Rwanda är det helt förbjudet sedan år 2008 Finns alternativ bioplastpåsar Ekmans och Trioplast har tagit fram plastpåsar av ostronskal Det tar 400 år för naturen att bryta ned en plastpåse Använd mindre plastpåsar och återvinn dem Plastpåsar

12 Hur gjorde vi förr?

13 Elavfall – batteriåtervinningen.se Det ligger 25 miljoner mobiltelefoner och samlar damm i svenska folkets byrålådor 75 procent av de vanligast batterierna kan göra nytta igen, energiåtervinning och materialåtervinning Batterier innehåller metaller och vissa även tungmetaller som kvicksilver, bly och kadmium Många metaller som inte är miljöfarliga kan återanvändas, och mindre utvinnas ur gruvor Inget el-skrot från svenska avfallsanläggningar skeppas Konfliktmineraler och smutsiga jobb sker för att få fram bland annat kobolt och tantal som finns i din smartphone Metaller blir svårare och dyrare att utvunna på land, istället vänder sig industrin mot djuphaven

14 Farligt avfall och läkemedel Farligt avfall och läkemedel destrueras genom förbränning 2004 destruerades 1 000 000 kg läkemedel till ett värde på 1,5 miljoner 2012 samlades 66 000 000 kg farligt avfall in Behandlingen: - förbränning 1300 ⁰ C, bildas slagg och metaller skiljs ur, resterna går till deponering - gaserna efterförbränns i upp till 1200 ⁰ C - passerar en ångpanna och el och fjärrvärme utvinns - sedan renas i kalkmjölkstvätt och filter från partiklar och stoft - sist genom en 28 meter hög skorsten med vattendusch

15 Viktigtaste avfallet att förebygga och återvinna rätt Textilier – i snitt köper varje person 15 kg textilier varje år, 8 kg går till förbränning och 3 kg till välgörenhet Matavfall – 100 kg slängs per person och år El-avfall – 16 kg samlas in per person och år, 12 000 000 kg hamnar fel årligen Byggavfall – 10 miljoner ton avfall uppstår från bygg- och anläggningssektorn varje år, 10 procent är farligt avfall

16 Myter om förpackningar Alla förpackningar förbränns? Falskt - Papperfibrer återvinns 5-7 ggr, sedan förbränning - 70 % energi sparas, istället för nyproduktion - var 3:dje papperförpackning i butikerna är av återvunna pappersfibrer. Det går åt mer energi att skölja ut förpackningar och transportera dem än miljövinsten av återvinning? Falskt - Rengöring och transporter kräver mindre energi än miljövinsterna av ny utvinning - Skölj ur med mindre och kallt vatten så att inte matrester finns kvar

17 Myter om förpackningar Mjukplats och hårdplast återvinns inte? Falskt - mjukplats återanvänds till plastpåsar och kabelskydd - hårsplast blir plastdunkar, blomkrukor, plank och annat byggnadsmaterial Sorterade förpackningarna blandas, till exempel färgat och ofärgat glas? Falskt - Förpackningsar hämtas med flerfacksbilar - Glas kan återvinnas utan att kvalitén försämras - 20 % energi sparas vi återvinning - 40 % blir nya flaskor, 40 % blir glasfiberisolering

18 Myter om matavfall Matavfall ger ingen miljövinst att sortera ut? Falskt - Matavfall blir biogas och 10 procent energi sparas - Matavfall blir biogödsel till åkermark, återföring av fosfor till naturen - Att inget matavfall uppstår är ännu bättre, då endast 10 procent av energin kan återvinnas utifrån produktionen Att storhandla ger miljövinster? Falskt - Storhandling resulterar oftast i att mer mat slängs - Det blir kostsamt och en miljöförlust - Cirka 1 av 4 matkassar som bärs hem slängs idag

19 Myter om el- och farligt avfall Elavfall skickas till utvecklingsländer? Falskt - Det samlas in av seriösa aktörer återvinns på bästa sätt i Sverige - Miljöfarliga ämnen tas om hand - Metaller plockas ut och återvinns Farligt avfall behöver inte sorteras ut? Falskt - El- och farligt avfall är viktiga att sortera ut - Farligt avfall destrueras i speciella förbrännings- anläggningar med speciellt reningsutrustning - Läkemedel lämnas in till Apotek för destruktion

20 Tips på att minimera avfallsmängderna från hemmet Ej reklam Tack E-faktura, autogiro Låna saker som behövs sällan Återvinn, laga, ge bort, köp begagnat Gör egna skönhetsprodukter och rengöringsmedel istället för att köpa kemikalier Används tygkasse istället för plastpåsar Köp eller används inga engångsartiklar Menskopp istället för bindor och tamponger Köp refill förpackningar Köp mat som planeras att ätas upp, gör matlådor, frys in

21 Inspirationsfilm om att vi kan bli bättre En värld utan sopor: http://vimeo.com/14668197


Ladda ner ppt "Omväldsanalys Avfall Sopberget ökar med tre procent per år i Sverige - dock har mängderna per person minskat något i Sverige senaste 4 åren Järfällas."

Liknande presentationer


Google-annonser