Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Comenius och Grundtvig fortbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Comenius och Grundtvig fortbildning"— Presentationens avskrift:

1 Comenius och Grundtvig fortbildning
2011 års utlysning

2 Programmet för Livslångt lärande (LLP) omfattar i nuläget 33 länder
Deltagande EU-länder Deltagande kandidatland Detagande EFTA-länder Nykomlingar: Schweiz och Kroatien Kan omfattas i ett senare skede Comenius och Grundtvig – en del av EU:s LIFE LONG LEARNING PROGRAMME

3 LLP = Lifelong Learning Programme
Comenius – barn och ungdomars lärande, förskola, grundskola, gymnasieskola Leonardo – yrkesutbildning Grundtvig – vuxnas lärande formellt, informellt Erasmus – universitet/högre studier Tvärgående program, t.ex. Studiebesöksprogrammet

4 Comenius fortbildning
In-service-training Individuellt stipendium Förankrat i organisationen Matcha ett tydligt definierat behov hos individen och organisationen Syfte: Öka rörligheten (mobilitet) Höja kvalitén i undervisningen/livslånga lärandet Skapa större förståelse för varandras skolsystem i Europa Medel kan sökas för fortbildningskurser eller praktik vid en förskola eller skola (så kallad job-shadowing) i ett annat europeiskt land. Det är även möjligt att söka medel för seminarier och konferenser i andra EU länder. Konferensdeltagande kan vara kortare än 1 vecka. Kurser ur kursdatabasen prioriteras (framtagna inom Europeiska projekt)‏ För vem? Du som arbetar inom förskola och skola eller på annat sätt arbetar med utbildning (lärarutbildare, studievägledare, handledare och så vidare) kan söka stöd för att delta i kurser på europeisk nivå tillsammans med kolleger från andra europeiska länder. Kurserna pågår under 1-6 veckor. Det finns även möjlighet att söka medel för praktiktjänstgöring samt för deltagande i seminarier och konferenser i andra EU-länder. Varför? Målet är att kompetensutveckla lärare och annan personal inom förskola och skola för att stärka kvaliteten i undervisningen. Du får också möjlighet att knyta kontakter för eventuella framtida projektsamarbeten. Lärarna – skolans enskilt viktigaste framgångsfaktor

5 Comenius fortbildningsstipendier
(förskola-grundskola-gymnasieskola) Vem kan söka? Lärare, skolledare, lärarfortbildare (ej inom högre utbildning) och övrig personal med pedagogisk funktion (t ex syv, kurator, socialpedagog, fritidspedagog, barnskötare), men även arbetslösa av nämnda yrkesgrupper är behöriga att söka Vad kan man söka för?: • Fortbildningskurs • Jobbskuggning • Europeisk konferens Fortbildningen ska ha en tydlig europeisk dimension Minst 1 dag (5 dagar gällande kurs) – max 6 veckor Medel kan sökas för fortbildningskurser eller praktik vid en förskola eller skola (så kallad job-shadowing) i ett annat europeiskt land. Det är även möjligt att söka medel för seminarier och konferenser i andra EU länder. Konferensdeltagande kan vara kortare än 1 vecka. Kurser ur kursdatabasen prioriteras (framtagna inom Europeiska projekt)‏ För vem? Du som arbetar inom förskola och skola eller på annat sätt arbetar med utbildning (lärarutbildare, studievägledare, handledare och så vidare) kan söka stöd för att delta i kurser på europeisk nivå tillsammans med kolleger från andra europeiska länder. Kurserna pågår under 1-6 veckor. Det finns även möjlighet att söka medel för praktiktjänstgöring samt för deltagande i seminarier och konferenser i andra EU-länder. Varför? Målet är att kompetensutveckla lärare och annan personal inom förskola och skola för att stärka kvaliteten i undervisningen. Du får också möjlighet att knyta kontakter för eventuella framtida projektsamarbeten. Lärarna – skolans enskilt viktigaste framgångsfaktor

6 Comenius fortbildning: fortbildningskurser
Kurser i kursdatabasen – resultat av tidigare multilaterala projekt inom EU (de är automatiskt “godkända” och kvalitétssäkrade) Kurser utanför databasen - bifoga kursprogram Kursen ska äga rum utanför Sverige i något av de övriga 32 länder som ingår i LLP-programmet För språkmetodkurser och rena språkkurser gäller särskilda behörighetsregler Medel kan sökas för fortbildningskurser eller praktik vid en förskola eller skola (så kallad job-shadowing) i ett annat europeiskt land. Det är även möjligt att söka medel för seminarier och konferenser i andra EU länder. Konferensdeltagande kan vara kortare än 1 vecka. Kurser ur kursdatabasen prioriteras (framtagna inom Europeiska projekt)‏ För vem? Du som arbetar inom förskola och skola eller på annat sätt arbetar med utbildning (lärarutbildare, studievägledare, handledare och så vidare) kan söka stöd för att delta i kurser på europeisk nivå tillsammans med kolleger från andra europeiska länder. Kurserna pågår under 1-6 veckor. Det finns även möjlighet att söka medel för praktiktjänstgöring samt för deltagande i seminarier och konferenser i andra EU-länder. Varför? Målet är att kompetensutveckla lärare och annan personal inom förskola och skola för att stärka kvaliteten i undervisningen. Du får också möjlighet att knyta kontakter för eventuella framtida projektsamarbeten. Lärarna – skolans enskilt viktigaste framgångsfaktor

7 Comenius fortbildning: fortbildningskurser
Språkmetodkurser kan bara sökas av språklärare Rena språkkurser kan bara sökas av lärare som skall börja undervisa i /nytt/ språk (utvidga sin ämneskompetens) lärare som använder engelska/annat språk som undervisningsspråk (dock ej språklärare) (bilingual/content language integrated learning) lärare som undervisar i språk som få studerar (t ex finska, grekiska, italienska) skolpersonal som deltar i Comeniusprojekt Medel kan sökas för fortbildningskurser eller praktik vid en förskola eller skola (så kallad job-shadowing) i ett annat europeiskt land. Det är även möjligt att söka medel för seminarier och konferenser i andra EU länder. Konferensdeltagande kan vara kortare än 1 vecka. Kurser ur kursdatabasen prioriteras (framtagna inom Europeiska projekt)‏ För vem? Du som arbetar inom förskola och skola eller på annat sätt arbetar med utbildning (lärarutbildare, studievägledare, handledare och så vidare) kan söka stöd för att delta i kurser på europeisk nivå tillsammans med kolleger från andra europeiska länder. Kurserna pågår under 1-6 veckor. Det finns även möjlighet att söka medel för praktiktjänstgöring samt för deltagande i seminarier och konferenser i andra EU-länder. Varför? Målet är att kompetensutveckla lärare och annan personal inom förskola och skola för att stärka kvaliteten i undervisningen. Du får också möjlighet att knyta kontakter för eventuella framtida projektsamarbeten. Lärarna – skolans enskilt viktigaste framgångsfaktor

8 Comenius fortbildning: jobbskuggning
Skugga en kollega i ett annat europeiskt land. Inbjudan från mottagande skola/förskola med datum för jobbskuggningen (bilaga)‏ Dag-till-dag-program (skrivs in i ansökan)‏ Inte vara studiebesöksliknande. Fördjupad kontakt. Besök “Skugga en kollega!” på vår hemsida för tips och läs om tidigare deltagares erfarenheter. Medel kan sökas för fortbildningskurser eller praktik vid en förskola eller skola (så kallad job-shadowing) i ett annat europeiskt land. Det är även möjligt att söka medel för seminarier och konferenser i andra EU länder. Konferensdeltagande kan vara kortare än 1 vecka. Kurser ur kursdatabasen prioriteras (framtagna inom Europeiska projekt)‏ För vem? Du som arbetar inom förskola och skola eller på annat sätt arbetar med utbildning (lärarutbildare, studievägledare, handledare och så vidare) kan söka stöd för att delta i kurser på europeisk nivå tillsammans med kolleger från andra europeiska länder. Kurserna pågår under 1-6 veckor. Det finns även möjlighet att söka medel för praktiktjänstgöring samt för deltagande i seminarier och konferenser i andra EU-länder. Varför? Målet är att kompetensutveckla lärare och annan personal inom förskola och skola för att stärka kvaliteten i undervisningen. Du får också möjlighet att knyta kontakter för eventuella framtida projektsamarbeten. Lärarna – skolans enskilt viktigaste framgångsfaktor

9 Comenius fortbildning: Europeiska konferenser
Konferens som anordnas av ett Comenius nätverk Comenius multilateralt projekt Ett ”programkontor” i ett annat land Europeisk organisation inom utbildningsområdet Konferensen skall ha ett pedagogiskt tema För konferenser utanför LLP/Europa finns Atlasprogrammet Program för konferensen ska skickas med som bilaga i ansökan Medel kan sökas för fortbildningskurser eller praktik vid en förskola eller skola (så kallad job-shadowing) i ett annat europeiskt land. Det är även möjligt att söka medel för seminarier och konferenser i andra EU länder. Konferensdeltagande kan vara kortare än 1 vecka. Kurser ur kursdatabasen prioriteras (framtagna inom Europeiska projekt)‏ För vem? Du som arbetar inom förskola och skola eller på annat sätt arbetar med utbildning (lärarutbildare, studievägledare, handledare och så vidare) kan söka stöd för att delta i kurser på europeisk nivå tillsammans med kolleger från andra europeiska länder. Kurserna pågår under 1-6 veckor. Det finns även möjlighet att söka medel för praktiktjänstgöring samt för deltagande i seminarier och konferenser i andra EU-länder. Varför? Målet är att kompetensutveckla lärare och annan personal inom förskola och skola för att stärka kvaliteten i undervisningen. Du får också möjlighet att knyta kontakter för eventuella framtida projektsamarbeten. Lärarna – skolans enskilt viktigaste framgångsfaktor

10 Vad kan man få täckning för?
Faktiska kostnader för resa (max 600 Euro) Kostnader för uppehälle (schablonbelopp som varierar med land)‏ Faktiska kostnader för kursavgift (max 150 Euro per dag, max 900 totalt för kursavgift) I enstaka fall språkliga/kulturella förberedelser Pengarna betalas ut till organisationen/skolan Medel kan sökas för fortbildningskurser eller praktik vid en förskola eller skola (så kallad job-shadowing) i ett annat europeiskt land. Det är även möjligt att söka medel för seminarier och konferenser i andra EU länder. Konferensdeltagande kan vara kortare än 1 vecka. Kurser ur kursdatabasen prioriteras (framtagna inom Europeiska projekt)‏ För vem? Du som arbetar inom förskola och skola eller på annat sätt arbetar med utbildning (lärarutbildare, studievägledare, handledare och så vidare) kan söka stöd för att delta i kurser på europeisk nivå tillsammans med kolleger från andra europeiska länder. Kurserna pågår under 1-6 veckor. Det finns även möjlighet att söka medel för praktiktjänstgöring samt för deltagande i seminarier och konferenser i andra EU-länder. Varför? Målet är att kompetensutveckla lärare och annan personal inom förskola och skola för att stärka kvaliteten i undervisningen. Du får också möjlighet att knyta kontakter för eventuella framtida projektsamarbeten. Lärarna – skolans enskilt viktigaste framgångsfaktor

11 Comenius och Grundtvig fortbildning
Ansökningstider 2011 Comenius och Grundtvig fortbildning Deadline är .. för aktivitet som startar tidigast 14 januari maj 2011 29 april sep 2011 16 september jan 2012 Fortbildningsaktiviteten måste påbörjas senast 30 april 2012 för ansökningar som görs inom 2011 års utlysning On-line-registrering (E-forms) + papperskopior i 2 ex postas Obs! Glöm ej underskrift och eventuella bilagor!

12 Comenius fortbildning
Mål: 500 beviljade ansökningar 2009: 449 2010: 495 Spridning eftersträvas: Geografi Skolformer Ämnesgrupper Kön Medel kan sökas för fortbildningskurser eller praktik vid en förskola eller skola (så kallad job-shadowing) i ett annat europeiskt land. Det är även möjligt att söka medel för seminarier och konferenser i andra EU länder. Konferensdeltagande kan vara kortare än 1 vecka. Kurser ur kursdatabasen prioriteras (framtagna inom Europeiska projekt)‏ För vem? Du som arbetar inom förskola och skola eller på annat sätt arbetar med utbildning (lärarutbildare, studievägledare, handledare och så vidare) kan söka stöd för att delta i kurser på europeisk nivå tillsammans med kolleger från andra europeiska länder. Kurserna pågår under 1-6 veckor. Det finns även möjlighet att söka medel för praktiktjänstgöring samt för deltagande i seminarier och konferenser i andra EU-länder. Varför? Målet är att kompetensutveckla lärare och annan personal inom förskola och skola för att stärka kvaliteten i undervisningen. Du får också möjlighet att knyta kontakter för eventuella framtida projektsamarbeten. Lärarna – skolans enskilt viktigaste framgångsfaktor

13 Räcker pengarna till alla?
NEJ – men till många! Totalt ca Euro + 3,3 miljoner SEK : 449 beviljade ansökningar 2010: 495 beviljade ansökningar

14 Vad avgör om man får bifall?
Giltighet Checklistans alla punkter är ok Kvalitet De personliga motiveringarna är tillräckligt övertygande Man måste ha lägst 60 p (av 100) Budget Den tilldelade budgeten för omgången avgör slutligen var ribban för bifall hamnar

15 Giltighet (formaliakoll)‏
Rätt program för sökt aktivitet? Rätt behörighet? Stämmer datum med ansökningsomgång? LLP (den sökande, kursorten, kursarrangör)? Ansökan registrerad elektroniskt? Undertecknad (den sökande och rektor)? Poststämplad senast gällande ansökningsdatum? ANVÄND CHECKLISTAN

16 Kvalitetsbedömning Bedömningskriterierna rör
Kursinnehåll och längd (30 p) Påverkan och relevans (40 p) Europeiskt mervärde (10 p) Spridning av resultat (10 p) Dletagande i kurser från centraliserade projekt (10 p) Ansökan är på engelska Man kan skriva sin ansökan på svenska (eller engelska)‏ Kvalitetsgranskning görs av externa experter

17 Hur gör jag en bra ansökan?
Tänk igenom varför du gör denna ansökan. Det du skriver i de beskrivande delarna bestämmer kvalitén på din ansökan. Tänk på att du söker i konkurrens med andra. Varför ska just din ansökan få bifall? Som stöd finns ett antal frågor. Svara på dem. Undvik flummiga och vaga formuleringar. Lägg ner lite extra tid på dina formuleringar. Undvik ord som ’vill’, ’hoppas’. Skriv i stället vad du ’ska’ göra! Du vinner på att ha ett rakt, tydligt och koncist uttryckssätt. Men det behövs i regel mer än ett par tre meningar för att övertyga. Bedömaren kan inte läsa mellan raderna. Sätt in din ansökan i ett sammanhang. Vad är behovet (ditt eget/din skolas?)? Vad ska det leda till? Hur ska det gå till?

18 Stödfrågor i ansökan – svara på dem !!
Exempel på stödfrågor gällande fråga E.2 Förberedelse Hur tänker du förbereda dig för att delta i kursen? Vänligen redogör för dina kunskaper i det språk/de språk kursen sker på, och ta t.ex. upp: färdiga examina, språkkurser du gått, vistelse i landet i fråga. Du kan också använda Europass språkpass för att beskriva dina språkkunskaper. Bifoga det i så fall med den utskrivna versionen av den här ansökan Vänligen ange eventuella förberedande språkkurser eller aktiviteter.

19 Exempel på motivering gällande Förberedelse
“Jag kommer nogrannt förbereda mitt egna pedagogiska material som jag tar med mig till kursen, såsom lektionsplanering och reflektioner kring tidigare erfarenheter. Detta möjliggör för mig att presentera och diskutera dess innehåll med andra deltagare från andra delar av Europa. Jag hoppas kunna influera andra deltagare men också själv bli influerad av varieteten av undervisningsmetoder som finns beträffande t.ex. undervisning av Shakespeare, engelsk poesi etc. Möjligheten är unik och är svår att finna i andra sammanhang än genom denna kurs. Jag ska också försöka vara förberedd så jag kan delta i diskussioner angående studenters psykologiska utveckling samt vara uppdaterad på aktuella trender och idéströmningar inom ramen för mitt yrke.” En ganska bra motivering men personen har egentligen bara svarat på första frågan

20 Annat exempel på Förberedelse
“Jag kommer studera det material som skickas ut före kursstart. Jag kommer ta med mig både funderingar och idéer gällande ämnesdidaktik i spanska från min egen verksamhet.” “Jag har en gymnasielärarexamen med spanska och engelska som ämneskombination. Jag talar spanska flytande efter tre års vistelse i Mexiko. Jag vill därför här poängtera att jag inte söker en kurs i ”foreign language training” utan i ”teaching methodology”.” Ganska bra motivering. Första punkten skulle kunna vara lite fylligare.

21 Ett tredje exempel gällande Förberedelse
“studera i böcker” Ofullständig motivering

22 Exempel på motivering gällande E.3 Sökandens målsättning
“Jag arbetar som lärare i svenska som andraspråk på Centrum för vägledning, vuxenutbildning och arbete i XX. För närvarande har jag kurser i svenska för invandrare och i svenska som andraspråk på gymnasienivå. I mitt arbete möter jag vuxna från alla delar av världen och jag anser att en viktig del av mitt arbete är att lära mig så mycket som möjligt om deras kultur och deras länder. Genom att förstå elevernas bakgrund är det lättare för mig att undvika kulturkrockar samt förstå vad de motiveras av. Själv kommer jag från Polen och har min lärarutbildning därifrån.” OK motivering. Ger bedömaren en bakgrund till vem personen är och behovet av sökt kurs.

23 Exempel på motivering gällande Europeiskt mervärde
“Jag har tidigare deltagit i fortbildningskurser i Sverige organiserade av Spanska ambassaden. Dessa har alla bidragit med många positiva erfarenheter, men jag har alltid sökt möjligheten att jämföra mina egna professionella erfarenheter med språklärare från andra europeiska länder. Hur långt har vi i Sverige kommit när det gäller ”communicative approach” vid språkundervisning? Fokuserar många lärare fortfarande på skrivskicklighet och grammatik? Hur kan vi kombinera elementen i språkundervisning så att språkämnen uppfattas som intressanta för studenterna? Jag anser absolut att jag har många idéer att dela och är öppen för andra nationaliteter .” Bra motivering. Resonerar om begreppet och ger det en personlig reflektion runt dess innebörd.

24 Exempel på motivering gällande Kursens betydels och Spridning
“Vår enhet utökar kompetensen i arbetet för elever i behov av särskilt stöd. Kursen bidrar till att höja tempot i vår enhets påbörjade utvecklingsarbete inom just detta område. De skolor där jag verkar kommer att få ta del av mina kunskaper genom att jag deltar regelbundet i deras interna elevhälsomöten och sprider kunskaper. Vår enhet kommer att under hösten 2009 och våren 2010 att anordna uppföljande interna seminarier där kunskaperna kommer att diskuteras och utvärderas mellan kollegor och även med lärare m.fl. Vår enhet kommer under våren 2010 att anordna öppet seminarium för allmänheten för att sprida kunskaperna inom kommunen. Jag har redan tagit kontakt med vår regionala EU-samordnare och erbjudit mig att berätta om mina erfarenheter och locka andra att söka fortbildning utomlands.” Bra motivering. Ger konkreta exempel på både påverkan och spridning

25 BUDGET RESA. Max 600 Euro. Kvitton och boardingkort skall sparas. Redovisning efteråt av faktiska kostnader. KURSAVGIFT. Max 150 Euro/dag. Kvitto skall sparas. Redovisning efteråt av faktiska kostnader. Skall endast ingå den rena kursavgiften, exkl ev kostnader för mat och boende. UPPEHÄLLE. Schablonbelopp (maxbelopp) finns för respektive land och vistelsens längd inkl resdagar. Alternativt ange belopp som kursarrangör tar ut för mat och boende. SÄRSKILDA BEHOV. Vid funktionshinder kan en del extra kostnader täckas. Prövas från fall till fall. SPRÅKLIGA/KULTURELLA FÖRBEREDELSER. Max 500Euro. Beviljas vid t ex jobbskuggning i land där engelska inte är naturligt samtalsspråk.

26 LYCKA TILL !!


Ladda ner ppt "Comenius och Grundtvig fortbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser