Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Boende & Budget Maria Lund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Boende & Budget Maria Lund"— Presentationens avskrift:

1 Boende & Budget Maria Lund

2 Målet för den svenska bostadspolitiken
Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende och bebyggelsemiljön ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten. Trots det finns fortfarande stora skillnader i boendevillkor mellan olika sociala och etniska grupper såsom trångboddhet och betydande skillnader i uppväxtvillkor för barn och ungdomar i olika bostadsområden.

3 Ungas bostadssituation runt om i landet
Ungas bostadssituation runt om i landet. Enligt ”Befolkningsstatistiken i Örebro” och ”Skandinaviska opinion AB” - SKOP Varje år flyttar ca ungdomar i åldern år hemifrån Efterfrågan på bostäder har ökat med lägenheter sedan 1997 trots att antalet unga vuxna i ålder år har minskat 60% i åldern år bor i hyreslägenhet 23 % av dessa har svårt att klara sin boendekostnad Ca 20% av alla unga under 20 år bor med kompisar, i studentbostad, i rum eller i andra eller tredje hand

4 Boendeformer Hyresrätt Bostadsrätt Eget hus/villa/fastighet
I varje land finns det regler för samspelet mellan människor – Rättsregler som återfinns i Svenska författningssamlingar och beslutas av den styrande makten. (1734 kom Sveriges rikes lag) Bestämmelser som reglerar samma frågor återfinns i en BALK. Det finns 9 st balkar. Reglerna om fast egendom (fastigheter) återfinns i JORDBALKEN kom en ny jordbalk (JB) JB är indelad i kapitel som reglerar fast egendom (fastigheter) Man kan välja att bo i eget boende, bostadsrätt och hyresrätt och det finns olika lagar som reglerar de olika bostadsformerna.

5 Hyresrätt Regleras i Hyreslagen, 12 kapitlet i JB
Man hyr bostad av någon eller några som äger fastigheten Hyresavtal kan vara muntliga men skall upprättas skriftligt om någon av parterna begär det. Rätt att använda alla utrymmen som är avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna får ej upphävas

6 Grundkrav för att få hyra
Fast inkomst Inga betalningsanmärkningar Föräldrar kan garantera att hyran kommer in. Detta kallas borgen – finns formulär på KO eller hyresgästföreningen Det är straffbart att vägra hyra ut till t.ex. invandrare Man behöver inte godta ”befintligt skick” eller förbud mot t. ex. husdjur

7 Hyrestid och Uppsägning
Avtalet gäller för obestämd tid om ej annat anges och kan endast sägas upp om hyresgästen förverkat sin hyresrätt. Avtalet kan också ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång.

8 Uppsägning av bostadslägenhet
En uppsägning ska vara skriftlig om hyresförhållandena varat längre än 3 månader Bör skickas rekommenderat Hyresvärden måste ange orsak till uppsägningen Får vara muntlig om hyresgästen säger upp avtalet och hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande om uppsägning Uppsägningen får ske hos den som är behörig att ta emot hyra på hyresvärdens vägnar När hyrestiden löpt ut ska hyresgästen lämna lägenheten påföljande dag senast kl

9 Skada på lägenheten Blir lägenheten förstörd före inflyttningen förfaller avtalet. Är hyresvärden vållande till skada har hyresgästen rätt till ersättning. Hyresvärden har bevisbördan Är skadan av ringa betydelse får hyresgästen avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad om hyresvärden inte åtgärdar problemet efter tillsägelse så snart det kan ske Är skadan av väsentlig betydelse har hyresgästen rätt att säga upp avtalet om hyresvärden inte avhjälpt bristen utan dröjsmål För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran Om skadan gäller ohyra är hyresvärden skyldig att vidta åtgärder för att utrota ohyran. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning om han orsakat skadan Hyresgästen ansöker om förelägganden hos hyresnämnden

10 Rätt till reparationer
Hyresgästen har rätt att med skäliga tidsmellanrum få bostaden tapetserad, målad och få andra sedvanliga reparationer ombesörjda med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk Detta gäller dock inte om man genom särskild förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen avtalat bort det. Eller om hyresavtalet gäller ett enfamiljshus

11 Förfarandet i hyrestvist. I varje län finns en hyresnämnd som:
Prövar en rad olika hyresrättsliga frågor. T.ex. uppskov med avflyttning och överlåtelse av hyresrätt. Kan också hjälpa till att medla i lokalhyrestvister och pröva frågor i tvister och avge yttranden T. ex. angående marknadsmässig hyra för lokaler. Inga avgifter Vissa beslut kan överklagas hos Svea hovrätt inom tre veckor men andra kan ej överklagas Överklagandet lämnas in till Hyresnämnden

12 Bostadsrätt Man köper bostad av någon eller några som äger fastigheten
Man säljer lägenheten själv eller mäklare Äger delen som man köpt Du står får inredning och reparationer själv, det kan finnas en reparationsfond, dvs. en mindre summa av din inbetalda månadsavgift som du får använda dig av för att underhålla din lägenhet. Rätt att använda alla utrymmen som är avsedda att användas gemensamt av bostadsgästerna.

13 Råd vid köp av fastighet/hus/lägenhet
Ta god tid på dig att jämföra och gå på många visningar för att veta om du gör ett bra köp. Låt banken hjälpa dig att gå igenom din ekonomi och beräkna vilken nivå du kan lägga dig på vid köp/bud. Sätt en maxgräns vid bud. Som köpare har du undersökningsplikt: Undersök lägenheten/huset noga. Glöm inte källare och soputrymmen. De brister du borde ha upptäckt kan säljaren inte göras ansvarig för. Dolda fel kan uppkomma och rättsprövas inom 10 år Ring bostadsrättsföreningen för att få korrekta uppgifter om renoveringsplaner framöver. Finns det pengar avsatta för det? Läs igenom bostadsrättsföreningens årsredovisningar Låt dig inte luras av homestayling. Titta ”bakom ytan”. Plangranska lägenheten/huset efter dina behov/möbler. Tänk på att det finns många små skavanker som du kan fixa själv. Läs alla lagar som gäller för köp av fastigheter och upprätta ett KÖPEKONTRAKT som bevittnas av två personer.

14 Villaägarnas riksförbund
Medlemsorganisation som arbetar för bättre villaägarvillkor idag och i framtiden. Verka för att underlätta för fler människor att förverkliga sin dröm om eget hus. Ger bla ut informationsskrifter och dokument som berör köp av fastigheter och ger kostnadsfri rådgivning inom det mest som berör boende och byggande medlemmar

15 Olika planlösningar 1 rum med kokvrå

16 2 rum och kök

17 3 rum & kök

18 Budget Sammanlagda inkomster……………..
(Lön ,studielån, studiebidrag, barnbidrag etc) Utgifter Hyra …………………………… Hushållsel …………………………… Försäkringar …………………………… Telefon …………………………… Dator(bredband) …………………………… Tv-licens …………………………… Mat(livsmedel) …………………………… Personlig hygien …………………………… Förbrukningsvaror …………………………… Kläder/skor …………………………… Övrigt (fritid, nöjen, sparande etc) …………………………… Sammanlagda utgifter…………………………... Resultat: Inkomster- utgifter = ………………… Bruttolön……..... Nettolön………….

19 Studielån Så här mycket får du i bidrag och lån 1 vecka, kr
1 vecka, kr 4 veckor, kr 20 veckor, kr Bidrag* 699 2 796 13 980 Lån 1 531 6 124 30 620 Totalt 2 230 8 920 44 600

20 Lön för olika yrken IT-samordnare, kr Man 35 år med 12 års erfarenhet. Truckförare, kr Man 44 år med 5 års erfarenhet. Nätverkstekniker, kr Man 28 år med 7 års erfarenhet. Resesäljare, kr Kvinna 24 år med 0 års erfarenhet. Undersköterska, kr Kvinna 39 år med 11 års erfarenhet.

21 Länkar http://www.boverket.se http://www.csn.se/


Ladda ner ppt "Boende & Budget Maria Lund"

Liknande presentationer


Google-annonser