Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matakuten praktisk hem- och konsumentkunskap i årskurs sju.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matakuten praktisk hem- och konsumentkunskap i årskurs sju."— Presentationens avskrift:

1 Matakuten praktisk hem- och konsumentkunskap i årskurs sju

2 Skolarbete Matakuten är en del av undervisningen i
Hem- och konsumentkunskap Det betyder att arbetet i Matakuten: ska göras på lektionstid inte är frivilligt är underlag för omdöme i HK

3 PRAKTISKT ARBETE - Kunna planera, tillaga, arrangera och värdera måltider med hänsyn till ekonomi, hälsa, miljö, etiska och estetiska värden. Godkänd: Med viss handledning skall eleven kunna: 1. Utifrån ett givet recept, på ett hygieniskt sätt, laga en enkel måltid. 2. Använda de grundläggande matlagningsmetoderna och använda lämpliga redskap. 3. Kunna baka bröd med olika jäsmedel 4. Duka bordet, diska och göra rent efter sig på ett hygieniskt och miljövänligt sätt 5. Bidra till ett gott bordskick och god stämning kring matbordet. 6. Visa hänsyn, förståelse och hjälpsamhet då kamrater inte kan lika bra som andra. 7. Respektera andra kulturers mattraditioner. Väl Godkänd: För betyget krävs kriterierna för godkänd samt att eleven självständigt 1. Tar eget ansvar för arbetsplatsen under arbetets gång samt lämnar det i gott skick. 2. Arbetar rationellt. Mycket väl Godkänd: För betyget krävs kriterierna för väl godkänd samt att eleven att eleven förstår och tar egna initiativ genom att: 1. Ha kontroll över flera arbetsmoment samtidigt och använda tiden väl. 2. Klara oväntade situationer i arbetet

4 När? Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10-9.00 9.00-9.20
10.15- Lunch Idrottsval När?

5 Var? Lokal? Möbler? Utrustning? Inredning?

6 Hur? De strävansmål vi ska jobba mot är:
– utvecklar tilltro till den egna förmågan att självständigt och tillsammans med andra utföra uppgifter i hushållet samt utvecklar ett reflekterande förhållningssätt till dessa, – praktiserar ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt samt erfar och förstår dess betydelse för hushållets verksamheter och för relationer mellan människor, – utvecklar förståelse och ett bestående intresse för hur handlingar i hushållet samspelar med hälsa, ekonomi och miljö såväl lokalt som globalt, – utvecklar sin förmåga till kreativitet i hushållets verksamheter och sin förmåga att anpassa sina handlingar till olika situationer och föränderliga resurser.

7 Hur? Cafeteriavecka Indelade i cafeteriagrupper varje vecka.
På cafeteriaveckan får man arbeta med cafeterian på lektionstid. Cafeteriagruppen har ansvar för driften av cafeterian. Ni ska bedöma ert eget arbete tillsammans med Icka och de övriga i gruppen.

8 Samarbete Tillsammans är vi starka Ingen kedja är starkare
än sin svagaste länk

9 Gruppindelningen är gjord efter
strävansmål 1 och 2 samt uppnåendemål 7 i kursplanen.

10 Ni ska förstå och bli medvetna om att ni klarar av arbetet i cafeterian på egen hand och tillsammans med andra. S1 – utvecklar tilltro till den egna förmågan att självständigt och tillsammans med andra utföra uppgifter i hushållet samt utvecklar ett reflekterande förhållningssätt till dessa

11 Ni ska förstå och begripa varför:
man ska respektera alla andra x x– tjejjer, killar, oliktänkande, invandrare m fl man ska rätta sig efter samt följa de beslut man x tagit gemensamt man ska samarbeta och sträva åt samma håll man ska stötta och hjälpa varandra S2 – praktiserar ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt samt erfar och förstår dess betydelse för hushållets verksamheter och för relationer mellan människor

12 Genom arbetet i cafeterian ska ni visa att ni
kan samarbeta med alla andra förstår hur könsroller påverkar arbetet i xxcafeterian inte delar upp arbetsuppgifterna efter x x könsroller U7 – kunna samarbeta med andra oavsett skillnader i fråga om exempelvis kön och etnicitet samt ha insikter i frågor som rör hushållsarbetets koppling till jämställdhet

13 Underlag för bedömning:
Hur bra man samarbetar med de andra Hur skickligt och villigt man utför de olika arbetsuppgifterna Om man har förmåga att hålla rent och fräscht Hur man löser problem och utvecklar cafeteriaverksamheten Att man förstår skillnaden mellan ”nyttigt & onyttigt” Att man inser hur kost, social samvaro mm påverkar hälsa, ekonomi xxoch miljö på Vintergatan och på jordklotet.

14 Grupp Grupp 6 Andersson Tove Eriksson Julia Ottosson David Jelbe D Ivar Nilsson R Love Pege Victor Larsson Anna Sundström Charlotte Grupp Grupp 7 Bagge Sandra Gunnarsson Tove Ekh Mattias Larsson Anders Ångström Linnéa Persson Oskar Martinsson Hampus Olofsson Agnes Grupp Grupp 8 Benachir-D Chahrazad Jansson Tuva-Maja Andersson Jonas Jonsson Linnéa Nyberg Carl Söderlund Jonas Zethelius Carolin Åkerlind Greta Eriksson Oscar Grupp 4 Bergström Lisa Estander Henrik Oscarsson Victor Wennberg Johanna Grupp 5 Engström Ellinor Hillbom Alexander Larsson Aron Söderberg Lisa


Ladda ner ppt "Matakuten praktisk hem- och konsumentkunskap i årskurs sju."

Liknande presentationer


Google-annonser