Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Skoldatateksdagar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Skoldatateksdagar."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Skoldatateksdagar för Västra och Södra Sverige 22-23 maj 2008 Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se Björn Ringholm bjorn.ringholm@grkom.se www.grkom.se/skoldatateksnavet Välkomna till GR !

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Skoldatateksnavets verksamhet Västra Sverige 62 kommuner inkl Göteborgs med 21 stadsdelar 23 % av Sveriges barn/elever Nav för Västra Sveriges skoldatatek SkoldatateksNAVet startade ht 2007

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö SkoldatateksNAVet Verka för att fler Skoldatatek startar i Västra Sverige Samverkan med andra skoldatatek Konferenser ordnas på GRUtbildning Samverkan med andra Nav- Rikskonferenser med nationellt utbyte Utställningslokal med programvara för PC och Mac, tekniska hjälpmedel, interaktiva tavlor Överblick över aktuella IT-redskap inom området Förlagskvällar för pedagoger

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Närvarande kommuner Södra Sverige Alvesta Karlshamn Oskarshamn Ronneby Västervik Växjö Västra Sverige Alingsås Bou & GY Falkenberg Göteborg/Biskopsgården Halmstad Kungsbacka Kungälv Laholm Mölndal Partille Trollhättan Ulricehamn Värnamo Öckerö

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Program Skoldatateksdag 080522 10.00-16.30 10.00 Presentation av Navet & deltagarlista Genomgång av dagens program Redogörelse från Rikskonferensen 10.30Erfarenhetsutbyte – Skoldatateken 11.45Lunch 12.45forts. Erfarenhetsutbyte 13.45Interaktiva tavlor – Cleverboard 14.40Fika 15.00Interaktiva tavlor - Activboard 16.15Avrundning och sammanfattning 18.30Samling Packhuskajen

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Redovisning från Rikskonferensen Finansiering av webbsidan www.skoldatatek.se Prispengar från Arvsfonden Sponsrade pengarna från företag 0,5% av tilldelade SIS-medel, istället för återbetalning

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Innehåll på webbsidan Maila till respektive Nav: Ex. Projekt som bedrivs i Skoldatateken Lästips Bra länkar (bakgrundsinformation) Kurser och föreläsningar Programvaror och tekniska hjälpmedel Lathundar

8 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Nästa Rikskonferens februari 2009 Finansiering av webbsidan 2009 Rikskonferensens funktion Hi kommer endast att medverka under 2008. Vem ska sedan godkänna att ett Skoldatatek blir registrerat? Vilka gemensamma åtaganden ska gälla för Skoldatatek Hur kommer den nya myndigheten SPSM att stödja oss?

9 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Information från SIT Distanskurs Alternativa verktyg. Start ht 08 8 september till 14 november 2008 Anmälan görs hos SIT http://www.sit.se/net/Specialpedagogik/Fortbildning/Distansfortbil dning/Kursutbud Skrift om anpassningar i Windows XP och Word 2003 http://www.sit.se/net/Specialpedagogik/IT+och+l%e4rande/Tillg% e4nglighet/Tips+och+id%E9er Prenumerera på skriften ”Lika värde” www.sit.se www.sit.se http://www.sit.se/net/Specialpedagogik/Om+oss/Lika+v%E4rde/P renumerera

10 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Utvärdering av Skoldatatek SIT kommer att göra en nationell sammanställning Blankett kommer i augusti och skickas då ut av Naven till Skoldatateken Inlämning senast 31 december Frivilligt att svara, men önskvärt!

11 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Sis-medel för Utvecklingprojekt Främja lärande miljön för elever i behov av särskilt stöd: Mål och syfte Nya arbetssätt där erfarenheterna på sikt tas tillvara i ordinarie verksamhet Kostnadstäckning för projektansvariga, expertkunskaper, dokumentation, övr. omkostnader Beskriv insatser, förväntade effekter, kostnader, framtida bärkraft. Tidplan - Bidrag ges för begränsad tid (ettåriga insatser oftast) Hur dokumentation och utvärdering ska genomföras Ansökan senast 31 augusti ! http://www.sit.se/net/Specialpedagogik/R%e5dgivning/Bidrag+och+ stipendier/SIS-medel/Utvecklings-projekt

12 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Dyslexiförbundet FMLS Informationsblad om: Dysleximässan i Malmö 24-25 oktober 2008 www.fmls.nu DAISY text och ljud och AMIS www.tpb.se http://www.tpb.se/verksamhet/talbocker/lasprogram www.tpb.se http://www.tpb.se/verksamhet/talbocker/lasprogram Tidningen Läs- och Skriv

13 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Hjälpmedelsinstitutet Informations- och demonstrationsdagarna ID-dagarna 8-10 oktober 2008 i Stockholm www.hi.se/iddagarna Hi:s specialbibliotek för funktionsnedsättningar och hjälpmedel www.hi.se/hicat

14 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Länkar till filmer om interaktiva tavlor Mimio och Cleverboard http://www.avmkr.se/frame_it-i_skolan.htm (Välj projekt och sen interaktiva tavlor.) Activboard och Smartboard http://www.datafont.se/activboard/referenser.htm Smartboard http://www.youtube.com/netsmartab

15 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Program Skoldatateksdag 080523 08.30-14.00 08.30 Genomgång av dagen 08.45Espresso halva gruppen Smartboard halva gruppen 10.00Fika i Utställningen 10.30Espresso och Smartboard 11.45Lunch 12.45Jämförelse av interaktiva tavlor Gruppsamtal 13.30Återsamling och fika


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Skoldatateksdagar."

Liknande presentationer


Google-annonser