Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativa verktyg i lärandet för Mac • Påverkar förutsättningarna i lärmiljön • Möjliggör ökad delaktighet och likvärdighet • Ökar måluppfyllelsen för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativa verktyg i lärandet för Mac • Påverkar förutsättningarna i lärmiljön • Möjliggör ökad delaktighet och likvärdighet • Ökar måluppfyllelsen för."— Presentationens avskrift:

1 Alternativa verktyg i lärandet för Mac • Påverkar förutsättningarna i lärmiljön • Möjliggör ökad delaktighet och likvärdighet • Ökar måluppfyllelsen för eleverna Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog, GRUtbildning, SkoldatateksNavet www.grkom.se/skoldatateksnavet

2 Läsa och lyssna Verktyg för att läsa text på papper:  Handskanning med penna t.ex.C-pen 20 läspenna  Förvandla dina pappersdokument till elektroniska filer som du kan redigera och få upplästa med talsyntes OmniPage X Pro http://www.nuance.com/omnipage/mac/ Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.segua@grkom.se 2

3 Läsa och lyssna Verktyg för att läsa text på dator :  Talsyntes: WordReadPlus för Mac www.svensktalteknologi.se  Ghostreader  VisioVoice www.assistiveware.com Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se3

4 Engelsk talsyntes ingår i Mac

5 Läsa och lyssna Verktyg för att lyssna på böcker: Ljudböcker  Daisyspelare ex. Victor Reader Stream  iTunes 8.1  iPod Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se 5

6 Skriva Verktyg för att stava/ grammatik  Stavnings- och Grammatikkontroll (ex. i Word)  Ordbehandlingsprogram (ex. Word)  Rättstavningsstöd: Gustavas ordböcker  Talsyntes ex WordReadPlus för Mac Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se6

7 Skriva Note-taker  Omvandla handskrift till digital text  Skriv/rita för hand och samtidigt skapa en digital kopia  70 sidor kan sparas för att senare konverteras till digital text (Finns till Mac från sommaren 2009) www.digiscribble.comwww.digiscribble.com  Z-pen - skriv för hand och för sen över anteckningarna till digital text Finns för både Mac och Windows

8 Skriva KeyStrokes 4 Tangentbord på skärmen med ordprediktion Peka med ex. mus www.assistiveware.com

9 Skriva Verktyg för att formulera sig bättre  Taligenkänning Omvandlar tal till text  Synonymlistor  Talsyntes http://www.macspeech.com/ Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se9

10 Kommunikation genom bilder  Boardmaker Innehåller över 4500 PCS-symboler avsedda för kommunikation - pektavlor  Clicker 5 – engelsk version http://www.cricksoft.com/us/products/clicker/default.aspx http://www.cricksoft.com/us/products/clicker/default.aspx  Omega interaktiv språklek http://www.omega-is.com/visa_sida.php?sida=Start http://www.omega-is.com/visa_sida.php?sida=Start Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se10

11 Kommunikation genom bilder LayoutKitchen Utforma kommunikationstavlor som kan användas i Prologuo Proloquo  en flerspråkig tal- och kommunikation lösning för Mac OS X http://www.assistiveware.com/index.php www.assistivewar.com

12 Översätta Verktyg för att översätta t.ex. när man läser engelsk text  WordFinder lexikonprogram  Gustavas ordböcker

13 Översätta Verktyg för att skriva t.ex. engelsk text  Stavnings- och Grammatikkontroll i Word  Ordbehandling och talsyntes  Elektroniska ordböcker ex. Gustavas ordböcker  WordFinder Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se13

14 Länkar - gratis programvara Ex. Översättning: Lexin http://lexin2.nada.kth.se/sve-eng.html Tyda www.tyda.se Goggles språkverktyg http://www.google.com/language_tools

15 Informationshantering/studier Verktyg för att organisera  Mindmap program ex. Spark-Space MindView 3 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se15

16 Informationshantering/studier Verktyg för minnesstöd  Röstinspelning i mobiltelefon, daisyspelare…  Diktafon  Mindmap program Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se16

17 Informationshantering/studier Studieverktyg  Mindmap program  Alphasmart NEO ”elektronisk anteckningsbok”  Ordböcker (Gustavas ordböcker)  Koncentrationsverktyg (ex. Audiofon)  Skapa stödord med C-pen 20 Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se

18 Datorbaserad studieteknik Spark-Space http://www.spark-space.com Nyhet: svensk version  Spark Studieverktyg Junior F-5  Spark Studieverktyg åk 6 och uppåt www.lsm.se  Delad vy: tankekarta och textvy  Galleri med 4000 bilder  Skriv ut tankekartan och /eller textvyn med din färdiga text.

19 Datorbaserad studieteknik  MindView 3 fd. OpenMind Exportera tankekartor till ex. Powerpoint www.matchware.se Se demo-film: www.livedemo.se

20 Interaktiva tavlor Mjukvara finns till Mac för ex.  Smartboard http://www.youtube.com/netsmartabhttp://www.youtube.com/netsmartab  Mimio Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se20

21 I utställningen finns PC och Mac datorer med programvara Företag som sponsrar med datorer och/eller programvara ex. Frölunda Data Svensk Talteknologi Hargdata Elevdata Softogram iCap MacForum (ex. visas talsyntesen WordReadPlus för Mac) MacSupport Alternativa verktyg ex. olika daisyspelare Interaktiva tavlor Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog gua@grkom.se21

22 GRUtbildnings SkoldatateksNav för Västra Sverige Gunilla Almgren Bäck Specialpedagog gunilla.almgren-back@grkom.se Lars Björn lars.bjorn@grkom,se www.grkom.se/skoldatateksnavet


Ladda ner ppt "Alternativa verktyg i lärandet för Mac • Påverkar förutsättningarna i lärmiljön • Möjliggör ökad delaktighet och likvärdighet • Ökar måluppfyllelsen för."

Liknande presentationer


Google-annonser