Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PEDAGOGENS FÖRÄNDRADE LEDARSKAP. STÖDJA UTMANA EMPATI DISTANS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PEDAGOGENS FÖRÄNDRADE LEDARSKAP. STÖDJA UTMANA EMPATI DISTANS."— Presentationens avskrift:

1 PEDAGOGENS FÖRÄNDRADE LEDARSKAP

2 STÖDJA UTMANA

3 EMPATI DISTANS

4 BEMÄSTRINGS- FÖRSÖK - Aggressivitet (Ju räddare desto ilsknare) - Flykt (Bagatellisera) (Utebli) - Projektion (Överföra egna problem på andra)

5 - Självanklagande -Likgiltig - Totalt förnekande - Hålla med - Avledande manöver - Vän

6 1. Vilka bemästringsförsök har jag mött? 2. Hur hanterar jag dessa bemästringsförsök? 3. Vilka tycker jag är svårast att möta? 4. Vilka använder jag mig själv av i professionellt svåra situationer?

7 JOHARI FÖNSTER Fri aktivitet Blind fläck - känt av mig - inte känt av mig själv själv - känt av andra Dolt område Okänt område - känt av mig - inte känt av mig själv själv - inte känt av andra andra

8 Strategier för att minska bemästrings- försök: MGN Sidodörren in Olika bilder ok Struktur Lyssna aktivt Fokus på barnet/tonåringen Vad fungerar? Metakommunikation Inte hetsa fram lösningar Mångpartiskt förhållningssätt Humor

9 Metakommunikation: Att tala om hur man kommunicerar i rummet. Att spegla det som sker i samtalet. “Just nu känns det som vi försöker övertala er till ……” Spänningsreducerande i känsliga lägen

10 Gruppen kan jämföras med en maskin: 1. Den har en arbetsuppgift 2. Den måste underhållas för att fungera Men: Maskin mest effektiv i början. En grupp blir effektiv först efter lång tid

11 Sociala strukturer som försvar 1. Konflikt 2. Apati/Likformighet 3. Inadekvata beslut

12 Initialfas Smekmånadsfas Konfliktfas Effektiv fas Separationsfas JAG VI DET

13 Olika perspektiv: Salutogent;Vad leder till utveckling? Bygg på det friska! Patogent:Vad krävs för att reparera? Gräv i det sjuka!

14 Vidga perspektiv då det hakar upp: Framgångsfrågor Vad fungerar? OmfrågorOm du gör så, vad händer då? Undantagsfrågor Finns det någon stund på dagen han inte bråkar?

15 Mångpartisk samtalsledare Olika synsättVad ser mamma (inte en sanning)Vad ser skolan? Vad ser eleven? Lyssna aktivt Spegla/Omformulera Om jag förstått dig rätt ……. Skapa MGN !!! Skalfrågor Undvik trianguleringar Om det här ska kännas som ett bra samtal ………????

16 GODA STRATEGIER MOT NEDSLITNING

17 Arbetsbelastning:  För mkt att göra  För lite tid  Inte tillräckligt med resurser  Brist på inflytande  Ingen autonomi Rimlig arbets- belastning/tid Få känna: “jag klarar det” Balans familj/arbete Kontroll: Möjlighet göra val och fatta beslut Få använda sina talanger

18 Belöningar  Brist på uppmuntran/ erkännande  Isolering  Konflikter  Brist på respekt  Etiska konflikter  Enahanda arbetsuppgifter Erkännande Sammanhang Christina Maslach Samarbete och stöd Respekt och tillit Meningsfulla arbetsuppgifter Samstämmighet mln egna och organisationens värderingar

19 - sätta konkreta mål för mitt arbete - bry mig om mig själv, lyssna på kroppens signaler - se över mina arbetsrutiner och min planering - tillåta mig pauser och vila - humor - planera övergång från arbete till hem och fritid - vårda privata relationer - planera för min fritid och sätta planerna i verket - träffa andra yrkesgrupper - kunskaper: relationsorienterade ledarskapet - ta konkret ansvar för egen utveckling, skaffa nya ”redskap”


Ladda ner ppt "PEDAGOGENS FÖRÄNDRADE LEDARSKAP. STÖDJA UTMANA EMPATI DISTANS."

Liknande presentationer


Google-annonser