Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PEDAGOGENS FÖRÄNDRADE LEDARSKAP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PEDAGOGENS FÖRÄNDRADE LEDARSKAP."— Presentationens avskrift:

1 PEDAGOGENS FÖRÄNDRADE LEDARSKAP

2 STÖDJA UTMANA

3 EMPATI DISTANS

4 BEMÄSTRINGS-FÖRSÖK - Aggressivitet (Ju räddare desto ilsknare)
- Flykt (Bagatellisera) (Utebli) - Projektion (Överföra egna problem på andra)

5 - Självanklagande -Likgiltig - Totalt förnekande - Hålla med - Avledande manöver - Vän

6 1. Vilka bemästringsförsök har jag mött?
2. Hur hanterar jag dessa bemästringsförsök? 3. Vilka tycker jag är svårast att möta? 4. Vilka använder jag mig själv av i professionellt svåra situationer?

7 JOHARI FÖNSTER Fri aktivitet Blind fläck
- känt av mig inte känt av mig själv själv - känt av andra känt av andra Dolt område Okänt område själv själv - inte känt av inte känt av andra andra

8 Strategier för att minska bemästrings-
försök: MGN Sidodörren in Olika bilder ok Struktur Lyssna aktivt Fokus på barnet/tonåringen Vad fungerar? Metakommunikation Inte hetsa fram lösningar Mångpartiskt förhållningssätt Humor

9 Metakommunikation: Att tala om hur man kommunicerar i rummet. Att spegla det som sker i samtalet. “Just nu känns det som vi försöker övertala er till ……” Spänningsreducerande i känsliga lägen

10 Gruppen kan jämföras med en maskin:
1. Den har en arbetsuppgift 2. Den måste underhållas för att fungera Men: Maskin mest effektiv i början. En grupp blir effektiv först efter lång tid

11 Sociala strukturer som försvar
1. Konflikt 2. Apati/Likformighet 3. Inadekvata beslut

12 Initialfas JAG VI DET Smekmånadsfas JAG VI DET Konfliktfas JAG VI DET Effektiv fas JAG VI DET Separationsfas JAG VI DET

13 Olika perspektiv: Salutogent; Vad leder till utveckling? Bygg på
det friska! Patogent: Vad krävs för att reparera? Gräv i det sjuka!

14 Vidga perspektiv då det hakar upp:
Framgångsfrågor Vad fungerar? Omfrågor Om du gör så, vad händer då? Undantagsfrågor Finns det någon stund på dagen han inte bråkar?

15 Mångpartisk samtalsledare
Olika synsätt Vad ser mamma (inte en sanning) Vad ser skolan? Vad ser eleven? Lyssna aktivt Spegla/Omformulera Om jag förstått dig rätt ……. Skapa MGN !!! Skalfrågor Undvik trianguleringar Om det här ska kännas som ett bra samtal ………????

16 GODA STRATEGIER MOT NEDSLITNING

17 Rimlig arbets-belastning/tid
Få känna: “jag klarar det” Balans familj/arbete Arbetsbelastning: För mkt att göra För lite tid Inte tillräckligt med resurser Brist på inflytande Ingen autonomi Kontroll: Möjlighet göra val och fatta beslut Få använda sina talanger

18 Belöningar Brist på uppmuntran/ erkännande Isolering Konflikter Brist på respekt Etiska konflikter Enahanda arbetsuppgifter Erkännande Sammanhang Christina Maslach Samarbete och stöd Respekt och tillit Meningsfulla arbetsuppgifter Samstämmighet mln egna och organisationens värderingar

19 - sätta konkreta mål för mitt arbete
- bry mig om mig själv, lyssna på kroppens signaler - se över mina arbetsrutiner och min planering - tillåta mig pauser och vila - humor - planera övergång från arbete till hem och fritid - vårda privata relationer - planera för min fritid och sätta planerna i verket - träffa andra yrkesgrupper - kunskaper: relationsorienterade ledarskapet - ta konkret ansvar för egen utveckling, skaffa nya ”redskap”


Ladda ner ppt "PEDAGOGENS FÖRÄNDRADE LEDARSKAP."

Liknande presentationer


Google-annonser