Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Elektrisk impedans tomografi(EIT) Figur1. impedance-tomography-or-eit.html Ehsan Nourbakhsh.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Elektrisk impedans tomografi(EIT) Figur1. impedance-tomography-or-eit.html Ehsan Nourbakhsh."— Presentationens avskrift:

1  Elektrisk impedans tomografi(EIT) Figur1. http://electronicsistechnology.blogspot.se/2011/01/electrical- impedance-tomography-or-eit.html Ehsan Nourbakhsh KTH 2014-05-09

2 Vad är EIT? EIT är en non-invasiv avbildnings metod som skapar bilder av kroppens vävnad genom att mäta impedanser. Tekniken är baserad på att registrera elektriska urladdningar in i celler. Det används elektroder som skickar växelström i vävnader. Tack vare olika ledningsförmåga olika vävnader har då kan avbildning sker med hjälp av strömmens passering av kroppen

3 Historia  John.G.webster tillskrivs att uppfann EIT för medicinsk avbildning publicerad 1978 men år 1984 den första praktiska förverkligande av EIT genomfördes av David C barber och Brian H. Brown.(1)  Prof. Brian H. Brown in Manchester, UK (November 2012) Figur2. http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_H._Brown

4 Teknik

5  Först fångas upp spänningsskillnader genom elektroderna och sen de analoga signalerna måste omvandlas till digital och sen med hjälp av matematiska ekvationer och laplacetransform ekvation kommer avbilningen av vävnader skaffas och visas sen på en datorskärm.  Frekvens område ligger mellan 100Hz-100kHz  Maximalt 0,1 mA ström ska användas att inte orsaka nervskador eller hjärtskador.

6 EIT inom industri  EIT metoden kan användas på annat stället också förutom vården, till exempel inom geofysik eller industri  EIT inom industri är väldigt effektiv och populärt, ett av de områdena som EIT används för är att kontrollera pappersmassans sammansättning i ett rörsystem och skaffa en tredimensionell bild 3D som kan visas på datorskärmen. Figur3. http://www.geomatiknyheter.se/2009/11/ny- 3d-teknik-visar-pappersmassans-sammansattning http://www.geomatiknyheter.se/2009/11/ny- 3d-teknik-visar-pappersmassans-sammansattning

7 Användning inom vården  Lungödem(vätska i lungorna)  Infektioner  Magfunktion(APT)  Ventilation, perfusion(genomblödning)  Hjärnsjukdomar ex epilepsi  Hudsjukdomar

8 Utrustningar som används inom EIT  Pulmovista 500  Används för undersökning och övervakning av lungorna och lungfunktionen  Det används 16 elektroder som placerar runt bröstkorgen av patient.  T-scan imaging  Ett komplimenterande metod till mammografi för att upptäcka bröstcancer eller tumörer.  Ingen X-ray, ingen radioaktivitet, ingen joniserande strålning, ingen injicering osv.

9 Pulmo@vista500  Dräger ett ledande företag inom EIT Bilderna är tagna från www.draeger.com  https://www.youtube.com/watch?v=tSnRZZYIJPg

10 T-scan imaging  I princip T.scan imaging är väldigt lik ultraljud undersökningen men man använder elektroder och växelström istället och mäter potential skillnader och används växelström mellan 1 till 2,5 volt som skickas till patienters kropp.  Patienten känner ingenting av den här spänningen som alstras i kroppen och efter att strömmen förs in i kroppen fångas upp impedansen som alstras i kroppen med hjälp av elektroderna och sen en rekonstruktion samtidigt olika processer sker för att till slut bilden visas på datorskärmen. http://www.imaginis.com/t-scan/how- does-t-scan-imaging-of-the-breast-work

11 Fördelar  Non-invase  Avsaknad av joniserande strålningar  Hög känslighet för att avbilda vätska  Snabb svar på datorskärmen  I framtiden kan apparaten bli billigt

12 Nackdelar  Upplösningen måste förbättras  Begränsade klinisk användning( kan bara mäta skillnader)  Andning eller rörelse ger artefakter och måste filtreras bort  Statiska vävnader syns inte i bilder men skapar artefakter

13 Tack för visat intresse!

14 Frågor!


Ladda ner ppt " Elektrisk impedans tomografi(EIT) Figur1. impedance-tomography-or-eit.html Ehsan Nourbakhsh."

Liknande presentationer


Google-annonser