Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektrisk impedans tomografi(EIT)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektrisk impedans tomografi(EIT)"— Presentationens avskrift:

1 Elektrisk impedans tomografi(EIT)
Figur1. Ehsan Nourbakhsh KTH

2 Vad är EIT? EIT är en non-invasiv avbildnings metod som skapar bilder av kroppens vävnad genom att mäta impedanser. Tekniken är baserad på att registrera elektriska urladdningar in i celler. Det används elektroder som skickar växelström i vävnader. Tack vare olika ledningsförmåga olika vävnader har då kan avbildning sker med hjälp av strömmens passering av kroppen

3 Historia John.G.webster tillskrivs att uppfann EIT för medicinsk avbildning publicerad 1978 men år 1984 den första praktiska förverkligande av EIT genomfördes av David C barber och Brian H. Brown.(1) Prof. Brian H. Brown in Manchester, UK (November 2012) Figur2.

4 Teknik

5 Teknik Först fångas upp spänningsskillnader genom elektroderna och sen de analoga signalerna måste omvandlas till digital och sen med hjälp av matematiska ekvationer och laplacetransform ekvation kommer avbilningen av vävnader skaffas och visas sen på en datorskärm. Frekvens område ligger mellan 100Hz-100kHz Maximalt 0,1 mA ström ska användas att inte orsaka nervskador eller hjärtskador.

6 EIT inom industri EIT metoden kan användas på annat stället också förutom vården, till exempel inom geofysik eller industri EIT inom industri är väldigt effektiv och populärt, ett av de områdena som EIT används för är att kontrollera pappersmassans sammansättning i ett rörsystem och skaffa en tredimensionell bild 3D som kan visas på datorskärmen. Figur3.

7 Användning inom vården
Lungödem(vätska i lungorna) Infektioner Magfunktion(APT) Ventilation, perfusion(genomblödning) Hjärnsjukdomar ex epilepsi Hudsjukdomar

8 Utrustningar som används inom EIT
Pulmovista 500 Används för undersökning och övervakning av lungorna och lungfunktionen Det används 16 elektroder som placerar runt bröstkorgen av patient. T-scan imaging Ett komplimenterande metod till mammografi för att upptäcka bröstcancer eller tumörer. Ingen X-ray, ingen radioaktivitet, ingen joniserande strålning, ingen injicering osv.

9 Pulmo@vista500 Dräger ett ledande företag inom EIT
Bilderna är tagna från

10 T-scan imaging I princip T.scan imaging är väldigt lik ultraljud undersökningen men man använder elektroder och växelström istället och mäter potential skillnader och används växelström mellan 1 till 2,5 volt som skickas till patienters kropp. Patienten känner ingenting av den här spänningen som alstras i kroppen och efter att strömmen förs in i kroppen fångas upp impedansen som alstras i kroppen med hjälp av elektroderna och sen en rekonstruktion samtidigt olika processer sker för att till slut bilden visas på datorskärmen.

11 Fördelar Non-invase Avsaknad av joniserande strålningar
Hög känslighet för att avbilda vätska Snabb svar på datorskärmen I framtiden kan apparaten bli billigt

12 Nackdelar Upplösningen måste förbättras
Begränsade klinisk användning( kan bara mäta skillnader) Andning eller rörelse ger artefakter och måste filtreras bort Statiska vävnader syns inte i bilder men skapar artefakter

13 Tack för visat intresse!

14 Frågor!


Ladda ner ppt "Elektrisk impedans tomografi(EIT)"

Liknande presentationer


Google-annonser