Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin – ett faktum eller ett mätfel? Hans Lind Han-Suck Song.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin – ett faktum eller ett mätfel? Hans Lind Han-Suck Song."— Presentationens avskrift:

1 Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin – ett faktum eller ett mätfel?
Hans Lind Han-Suck Song

2 Labor Productivity Index For the U. S
Labor Productivity Index For the U.S. Construction Industry and all non-farm Industries Index, % 250 Non-Farm Productivity 200 150 100 Construction Productivity USEL PRODUKTIVITET – BILD 3 Hur många gånger har vi inte fått höra om vår usla produktivitetsutveckling och kurvor som den här ritas då och då upp. Och samtidigt vet vi att många företag kraftfullt och målinriktat utvecklar sin verksamhet. Jag tycker inte detta går ihop. I vår forskningssatsning kommer vi att borra djupt i dessa frågor vi skall kartlägga och beskriva förnyelsen men också studera hur dessa produktivitetssiffror kommer fram. 50 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 Source: Teicholz, Paul " Labor Productivity Declines in the Construction Industry: Causes and Remedies"

3 Bakgrund Kontrasten mellan produktivitets- mätningar som visar att ingenting hänt och erfarenheten av att mycket händer Inte specifikt svenskt – finns i många länder Vår hypotes – en systematisk felmätning underskattar produktiviteten Metod – granskning av hur mätningarna gjorts

4 Hur mäts arbetsproduktivitet?
Nominellt förädlingsvärde Intäkter – inköpskostnader Arbetade timmar Prisutveckling Kvalitetsutveckling [foto: linjal mätning ...]

5 Helt avgörande – att mäta kvalitetsutvecklingen
Hur mycket bättre är bilen? 2010 2011

6 Statistisk hedonisk metod
Prisjustering Typhusmetod Bedömnings- metod Statistisk hedonisk metod

7 Byggnadsprisindex – bostäder
Kommer från enkätdata till byggherrar Metod för kvalitetsjustering från 1971, uppdaterad 2006 Statistisk hedonisk metod: kontrollerar för projekttyp kvalitetsjustering relaterad till garageplatser, balkonger och hygienutrymmen

8 Byggnadsprisindex tar inte hänsyn till...
...att dagens byggnader är ”grönare”, med lägre energiförbrukning kan ha högre kvalitet på t ex kök och badrum har vissa ”samhällskvaliteter” t ex handikappanpassning kan produceras på säkrare sätt

9 Slutsats – byggnadsprisindex
Systematisk överskattning av prisutvecklingen på nya bostäder Underskattning av produktivitets-utvecklingen

10 Entreprenadindex – övriga hus och anläggningar
Prisjustering av arbeten som pågår längre tid Prisutveckling för olika insatsvaror, vägt för olika typer av byggarbeten Fångar inte upp anbud till lägre priser pga ny teknik eller metod

11 Slutsats – entreprenadindex
Systematisk överskattning av prisutvecklingen då ny teknik inte syns i index-utveckligen Underskattning av produktivitets-utvecklingen

12 Produktivitetsutvecklingen underskattas
Vad vi visat Inga systematiska mätfel vid: Nominellt förädlingsvärde Antal arbetade timmar Systematiska mätfel vid: Byggnadsprisindex Entreprenadindex Produktivitetsutvecklingen underskattas

13


Ladda ner ppt "Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin – ett faktum eller ett mätfel? Hans Lind Han-Suck Song."

Liknande presentationer


Google-annonser