Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.bygg.org Hans Lind Han-Suck Song Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin – ett faktum eller ett mätfel?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.bygg.org Hans Lind Han-Suck Song Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin – ett faktum eller ett mätfel?"— Presentationens avskrift:

1 www.bygg.org Hans Lind Han-Suck Song Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin – ett faktum eller ett mätfel?

2 Labor Productivity Index For the U.S. Construction Industry and all non-farm Industries 250 200 150 100 50 0 1964196819721976198019841988199219962000 Non-Farm Productivity Construction Productivity Index, % Source: Teicholz, Paul " Labor Productivity Declines in the Construction Industry: Causes and Remedies"

3 Bakgrund •Kontrasten mellan produktivitets- mätningar som visar att ingenting hänt och erfarenheten av att mycket händer •Inte specifikt svenskt – finns i många länder •Vår hypotes – en systematisk felmätning underskattar produktiviteten •Metod – granskning av hur mätningarna gjorts

4 Hur mäts arbetsproduktivitet? •Nominellt förädlingsvärde =Intäkter – inköpskostnader •Arbetade timmar •Prisutveckling •Kvalitetsutveckling [foto: linjal mätning...]

5 Helt avgörande – att mäta kvalitetsutvecklingen 2010 2011 Hur mycket bättre är bilen?

6 Prisjustering Typhusmetod Statistisk hedonisk metod Bedömnings- metod

7 Byggnadsprisindex – bostäder •Kommer från enkätdata till byggherrar •Metod för kvalitetsjustering från 1971, uppdaterad 2006 •Statistisk hedonisk metod: •kontrollerar för projekttyp •kvalitetsjustering relaterad till garageplatser, balkonger och hygienutrymmen

8 Byggnadsprisindex tar inte hänsyn till......att dagens byggnader •är ”grönare”, med lägre energiförbrukning •kan ha högre kvalitet på t ex kök och badrum •har vissa ”samhällskvaliteter” t ex handikappanpassning •kan produceras på säkrare sätt

9 Slutsats – byggnadsprisindex Systematisk överskattning av prisutvecklingen på nya bostäder Underskattning av produktivitets- utvecklingen

10 Entreprenadindex – övriga hus och anläggningar •Prisjustering av arbeten som pågår längre tid •Prisutveckling för olika insatsvaror, vägt för olika typer av byggarbeten •Fångar inte upp anbud till lägre priser pga ny teknik eller metod

11 Slutsats – entreprenadindex Systematisk överskattning av prisutvecklingen då ny teknik inte syns i index- utveckligen Underskattning av produktivitets- utvecklingen

12 Vad vi visat Inga systematiska mätfel vid: •Nominellt förädlingsvärde •Antal arbetade timmar Produktivitetsutvecklingen underskattas Systematiska mätfel vid: •Byggnadsprisindex •Entreprenadindex

13 www.bygg.org


Ladda ner ppt "Www.bygg.org Hans Lind Han-Suck Song Dålig produktivitetsutveckling i byggindustrin – ett faktum eller ett mätfel?"

Liknande presentationer


Google-annonser