Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MARKÖR Attitydundersökning – Myrorna 2010 En kvantitativ undersökning bland hushåll i 20 kommuner Rapport Mars-april 2010, Markör Marknad och Kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MARKÖR Attitydundersökning – Myrorna 2010 En kvantitativ undersökning bland hushåll i 20 kommuner Rapport Mars-april 2010, Markör Marknad och Kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 MARKÖR Attitydundersökning – Myrorna 2010 En kvantitativ undersökning bland hushåll i 20 kommuner Rapport Mars-april 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB, hanna.richter@markor.se

2 MARKÖR 2015-01-06 © Markör AB 2 Genomförande Undersökningens målgrupp –Allmänheten (18 år eller äldre) i 20 större kommuner där Myrorna finns. –2000 slumpmässigt valda abonnenter från de 20 kommunerna* har beställts. Slumpningen gör att antalet personer från respektive kommun blir representativt kommunens storlek. Målsättningen var 500 genomförda intervjuer. * Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Borås, Eskilstuna, Falun, Halmstad, Jönköping, Gävle, Karlstad, Linköping, Luleå, Norrköping Skellefteå, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Västerås och Örebro Datainsamling –Sökning har skett av den person i hushållet som senast fyllde år. Totalt har 505 intervjuer genomförts. Datainsamlingen har gjorts till dess målsatt antal intervjuer genomförts. Intervjuerna gjordes från och med den 29/3 till och med 11/4 med uppehåll påskhelgdagarna 2/4 - 4/4 2010. –Frågeformuläret är utformat av Markör i samarbete med Myrorna.

3 MARKÖR 2015-01-06 © Markör AB 3 Bakgrundsvariabler

4 MARKÖR 2015-01-06 © Markör AB 4 Kön, ålder och utbildningsnivå

5 MARKÖR 2015-01-06 © Markör AB 5 Tillgång till bil

6 MARKÖR 2015-01-06 © Markör AB 6 Resultat

7 MARKÖR 2015-01-06 © Markör AB 7 Har man kastat?

8 MARKÖR 2015-01-06 © Markör AB 8 Skäl till att kasta istället för att skänka

9 MARKÖR 2015-01-06 © Markör AB 9 Attityd och beteende- kasta 28 procent av de tillfrågade menar att de det senaste året har kastat heminredning och textilier som inte har varit trasigt. När dessa 142 personer tillfrågas kring varför de valde att kasta sakerna, istället för att skänka bort dem, svarar den stora majoriteten (55 procent) att man inte orkade eller hann lämna in dem någonstans. Det näst vanligaste av de fasta alternativen är att det inte finns någon aktör tillräckligt nära för att man ska kunna skänka. Många ger också egna svar under det öppna svarsalternativet ”annat”. De vanligaste svaren under ”annat” handlar om att man inte har trott att någon skulle vilja ha sakerna på grund av att de är gamla, slitna eller fula. Några svarar också att man inte anser att man kastar saker då man lämnar dem på återvinningsstationer eftersom det då återvinns.

10 MARKÖR 2015-01-06 © Markör AB 10 Har man sålt?

11 MARKÖR 2015-01-06 © Markör AB 11 Skäl till att sälja istället för att skänka

12 MARKÖR 2015-01-06 © Markör AB 12 Har man skänkt?

13 MARKÖR 2015-01-06 © Markör AB 13 Skäl till att skänka

14 MARKÖR 2015-01-06 © Markör AB 14 Skillnader mellan kvinnor och män Större andel kvinnor än män … –anger som skäl att kasta istället för att skänka att ingen aktör finns tillräckligt nära samt övriga skäl under ”annat”. –har under de senaste åren skänkt något till second hand eller hjälporganisation. –tenderar att i något högre grad ange att det starkaste skälet till att skänka istället för att kasta eller sälja är för att pengarna ges till sociala ändamål. Större andel män än kvinnor… –anger som skäl att kasta istället för att skänka att man inte orkade/hann lämna in någonstans. –tenderar att i något högre grad ange som starkaste skäl för att skänka istället för att kasta eller sälja att det är det lättaste sättet att bli av med sakerna. –Har tillgång till bil.


Ladda ner ppt "MARKÖR Attitydundersökning – Myrorna 2010 En kvantitativ undersökning bland hushåll i 20 kommuner Rapport Mars-april 2010, Markör Marknad och Kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser