Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sök stöd från Arvsfonden!. Kort om Arvsfonden Fristående förmögenhetsmassa Inrättades år 1928 Arv efter personer som saknar nära släktingar och inte skrivit.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sök stöd från Arvsfonden!. Kort om Arvsfonden Fristående förmögenhetsmassa Inrättades år 1928 Arv efter personer som saknar nära släktingar och inte skrivit."— Presentationens avskrift:

1 Sök stöd från Arvsfonden!

2 Kort om Arvsfonden Fristående förmögenhetsmassa Inrättades år 1928 Arv efter personer som saknar nära släktingar och inte skrivit testamente Marknadsvärde cirka 5 miljarder kronor Förvaltas av Kammarkollegiet Arvsfondsdelegationen fördelar stöd Inflödet och del av avkastningen 2009 fördelades 478 miljoner kronor

3 Arvsfondens verksamhet Arvsfonden finansierar nyskapande projekt av och med barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

4 Fördelning målgrupper 2009

5 Arvsfonden är den ideella sektorns riskkapitalist.

6 Vilka kan få stöd? Ideella föreningar kan söka stöd. Projektet får gärna vara ett samarbete med kommunen, andra organisationer eller grupper. Projektstöd kan även sökas av offentlig huvudman, till exempel en kommun, om projektet bedrivs i nära samarbete med föreningslivet.

7 Vilken typ av stöd kan ni söka? Projektstöd Lokalstöd

8 Vi deltar! Minst 60 miljoner kronor Unga skapar sig bättre möjligheter att påverka samhället och sina livssituationer. Möte och dialog kring demokrati, delaktighet och mänskliga rättigheter.

9 Fördel Barn! Minst 30 miljoner kronor. Barn och företrädare för barn utvecklar projekt tillsammans. Modeller och metoder som främjar delaktighet och inflytande, i enlighet med barnkonventionen.

10 Almirs tips till er som vill söka projektstöd: Föreningen ska ha funnits i minst ett år Fyll i alla uppgifter i ansökan Räkna med 4 – 6 månaders handläggningstid

11 Arvsfonden ger inte stöd till: Ordinarie verksamhet. Enskilda personer eller företag. Offentlig verksamhet som normalt finansieras med skattepengar. Renodlad forskning. Enstaka arrangemang som skolresor eller lägerverksamhet.

12 Nyskapande Kommer projektet leda till nya möjligheter för barn, unga eller personer med funktionsnedsättning?

13 Brukardelaktighet Är målgruppen delaktig i att utforma och genomföra projektet?

14 Överlevnad På vilket sätt kommer projektet att leva kvar efter projekttidens slut? Hur påverkar projektet samhället på längre sikt?

15 Andreas tips till er som vill söka lokalstöd: Ideella föreningar eller organisationer (ej offentlig huvudman) Föreningen måste ha funnits i minst 2 år

16 Nyskapande/utvecklande Verksamhet som skiljer sig från ordinarie verksamhet Nyskapande på orten Ny målgrupp Hög brukardelaktighet Samarbetspartner

17 Villkor Delfinansiering Handikappanpassning Upplåtelse av lokalen Ägar- eller hyresförhållanden Uppföljning

18 Arvsfonden ger inte lokalstöd till: Ordinarie verksamhet. Projekteringskostnader, anslutningsavgifter, bygglovskostnader m.m. Byte av energislag. Reguljärt underhåll/reparationer. Enbart handikappanpassning.

19 Arvsfondsprojekten.se En community för projekt, föreningar och andra intresserade Hitta projekt med liknande verksamhet Nätverka med andra medlemmar och arvsfondsprojekt Ta del av projektens erfarenheter Utbyta erfarenheter, ta upp nya frågor

20 www.arvsfonden.se


Ladda ner ppt "Sök stöd från Arvsfonden!. Kort om Arvsfonden Fristående förmögenhetsmassa Inrättades år 1928 Arv efter personer som saknar nära släktingar och inte skrivit."

Liknande presentationer


Google-annonser