Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

på Mälardalens högskola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "på Mälardalens högskola"— Presentationens avskrift:

1 på Mälardalens högskola
Skandinavistik på Mälardalens högskola                                                                                                                                                                                                                         

2 Från hemsidan: Skandinavistik vid Mälardalens högskola, Västerås Svenska som främmande språk har undervisats vid Mälardalens högskola i över 20 år. Den ursprungliga verksamheten var ett sommarkursprogram med kurser med en längd på mellan 2 och 4 veckor. Ur detta sommarkurs-program utvecklades det nuvarande Skandinavistikprogrammet. I början av 1990-talet erbjöd Mälardalens högskola enskilda heltidskurser i svenska språket och kulturen men utbudet av kurser har successivt utökats så att Mälardalens högskola numera varje termin erbjuder heltidskurserna Skandinavistik 1 på A-nivå, Skandinavistik 2 på B-nivå samt Skandinavistik 3 på C-nivå. Fr.o.m. höstterminen 2011 erbjuds kurserna Skandinavistik 1 respektive 2 även som campuskurser på halvfart i Barcelona i Spanien. Antalet studenter varierar något från termin till termin men under höst-terminen 2011 var det 100 studenter som studerade Skandinavistik vid Mälardalens högskola, 60 i Västerås och 40 i Barcelona.

3 Skandinavistiken i siffror
Ca 100 ( ) studenter per termin, målgrupp: studenter som läser sv. utanför Sverige Skandinavistik 1, 2 och 3 (samtliga nivåer ges varje termin) 10-12 undervisande lärare, Viktor Hennius är programsamordnare

4 Nivåer (totalt tre terminer)
SVA003 Skandinavistik 1: Språk och samhällsförhållanden SVA004 Skandinavistik 2: Språk och kultur SVA102 Skandinavistik 3: Språk, historia och litteratur Från hemsidan: Efter att du slutfört kursen Skandinavistik 3: Språk, historia och litteratur har du behörighet i ämnet svenska för att bedriva ytterligare studier vid Mälardalens högskola.

5 Skandinavistikens innehåll
Delkurs 1: Muntlig framställning och hörförståelse, 7 hp Delkurs 2: Skriftlig framställning, 7 hp Delkurs 3: Språkbeskrivning, 6 hp Delkurs 4: Svensk litteratur, 3 hp Delkurs 5: Svensk historia, svenska samhällsförhållanden och svensk kultur, 3 hp Delkurs 6: Projektarbete, 4 hp

6 Examination INL1, 2 högskolepoäng, Språkbeskrivning, Skriftliga inlämningsuppgifter. INL2, 2 högskolepoäng, Skriftlig framställning, Skriftliga inlämningsuppgifter. PRO1, 4 högskolepoäng, Projektarbete. SEM1, 2 högskolepoäng, Språkbeskrivning, Aktiv närvaro. SEM2, 2 högskolepoäng, Skriftlig framställning, Aktiv närvaro. SEM3, 3 högskolepoäng, Muntlig framställning och hörförståelse, Aktiv närvaro. SEM4, 1 högskolepoäng, Svensk litteratur, Aktiv närvaro. SEM5, 1 högskolepoäng, Svenska historia, samhällsförhållanden och kultur, Aktiv närvaro. TEN1, 2 högskolepoäng, Språkbeskrivning, Skriftlig tentamen. TEN2, 3 högskolepoäng, Skriftlig framställning, Skriftlig tentamen. TEN3, 4 högskolepoäng, Muntlig framställning och hörförståelse, Muntlig tentamen. TEN4, 2 högskolepoäng, Svensk litteratur. Tentamen. TEN5, 2 högskolepoäng, Svensk historia, samhällsförhållanden och kultur. Tentamen.

7 Skandinavistik 1, vecka 10 Må 5/3 9.15–12.00 U2-158
U2-158 Skriftlig kommunikation 6 Att berätta i perfekt Att skriva informella brev Rivstart (textbok, övningsbok): Kap 8 Prepositionsboken s Prepositionsövningar s. 5-7 Läs om VafabMiljö inför studiebesöket på tisdag den 5/3: 12.45–16.00 Samling vid hög-skolans huvud-entré 12.45 Studiebesök på VafabMiljö Uppgift till studiebesöket: Förbered en muntlig berättelse om studiebesöket till Muntlig kommunikation och fonetik 7 på fredag den 9/3 To 8/3 R1-302 Grammatik 7 Genomgång av prov 1 Personliga pronomen: objektsform Tidsprepositioner Rumsprepositioner fortsättning Verbformer: grupp 4 Form i fokus: s , 76-82, Form och funktion (verb):s , 19-21 19.00–21.00 Kåren Bordssamtal Fr 9/3 Muntlig kommunikation och fonetik 7 Berättelser om studiebesöket Uttalsboken

8 Språk och mycket mer… Studiebesök (Anundshög, Vafab Miljö, Västerås stadshus, Eskilstuna stadshus, Västerås stadsbibliotek, Västerås domkyrka)

9 Språk och mycket mer… Traditioner Skandinavistikfester

10 Samarbetsavtal MDH och skandinavistiken har samarbetsavtal med ett flertal länder, till exempel: Estland, Finland, Frankrike, Korea, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Ryssland, Spanien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland… Samarbeten har påbörjats med Japan, Kina och USA. Det finns också ytterligare avtal och samarbeten med andra aktörer: Skandinavistiken har byggt upp ett omfattande nätverk!

11 Utlandsförlagda kurser
Sedan hösten 2011 kan studenter i Barcelona läsa Skandinavistik 1 och 2 på halvfart på hemmaplan. Inom en snar framtid kommer studenter i Düsseldorf att erbjudas samma möjlighet. Universitet på flera håll i Europa har visat intresse för liknande verksamhet.

12 Samarbete med SI Skandinavistiken har ett nära samarbete med Svenska institutet (SI). Samarbetet gäller såväl sommarkurser och stipendieverksamhet som olika program (t ex Östersjöprogrammet).

13 Forskning I nära anknytning till skandinavistiken pågår ett forskningsprojekt kring vuxna andraspråks-inlärares samarbete vid processorienterat skrivande i grupp. Syftet med studien är att utforska hur skrivsamarbete går till samt undersöka på vilket sätt studenterna själva anser att deras skrivande påverkas av det aktuella arbetssättet. Studien genomförs av Samira Hennius.

14 Framåtblickar Ytterligare forskning Läromedelsproduktion
Konferensarrangemang TISUS-samarbete Fler utlandsförlagda kurser Utökad verksamhet i Västerås/Eskilstuna Sommarkurser

15 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "på Mälardalens högskola"

Liknande presentationer


Google-annonser