Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen,"— Presentationens avskrift:

1 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Utvecklingen av den Öresundsregionala arbetsmarknaden 4/4-2014

2 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Dagordning 09.15 Ny arbetslöshetsstatistik för Öresundsregionen – Daniel Svärd 09.30Befolkningsutvecklingen i Öresundsregionen – Analytiker Simon Sköld Region Skåne 09.50Udfordringer på arbejdsmarkedet i 2015 i Østdanmark - Specialkonsulent Gert Jørgensen Beskæftigelseregion Hovedstaden och Sjælland 10.20Paus med frukt 10.40Arbetsmarknadens utveckling i Skåne med fokus på Öresundspendling – Analytiker Anders Axelsson Region Skåne 11.10Øresundsbalansen i Øresundsregionen – Jacob Løbner Pedersen Projektleder Job og Uddannelse i Øresundsregionen 11.30Diskussion – så arbetar vi vidare för en integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen

3 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Örestat III 1 september 2011 – 31 augusti 2014 Projektledare Projektkoordinator Anna Bjärenlöv Daniel Svärd anna.bjarenlov@skane.se daniel.p.svard@skane.se

4 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Vad är Örestat? Samarbete sedan 2000 Öresundsdatabasen, unik data och analyser Flöden över sundet samt jämförbar statistik www.orestat.se www.orestat.dkwww.orestat.sewww.orestat.dk Tendens Öresund

5 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. ÖRESTAT III - syfte Utveckla ny gränsregional statistik inom prioriterade områden i ÖRUS (Öresundsregionala utvecklingsstrategin) En uppdaterad och mer användarvänlig databas och webbplats Ett fördjupat förslag till framtida finansieringslösning och handlingsplan för drift, uppdatering och utvecklingsarbetet i Örestat framöver – framförallt på svenska sidan Ett fördjupat och mer sammanhållet analys- och statistiknätverk kring Öresundsstatistiken

6 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Deltagande parter Region Skåne (lead partner) kontanta medel + arbetstid Region Hovedstaden Region Själland Helsingborgs stad Malmö stad (arbetstid) Landskrona stad Arbetsförmedlingen (arbetstid) Öresundskommiteen (associerad part) Beskeaftelseregionen Hovedstaden och Själland (associerad part) Totalt projektmedel 1,2 miljoner EURO

7 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Bild från mörkertal

8 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

9 Mörkertal År 2011 var sysselsättningsgraden (20-64 år) i den officiella registerbaserade statistiken 71,9 procent i Skåne och 63,1 procent i Malmö kommun. Inkluderas gränspendlarna blir den korrekta nivån 74,1 procent respektive 68,1 procent. År 2011 var den officiella lönesumman för de förvärvsarbetande som bor i Skåne 162,5 miljarder kronor. Inkluderas gränspendlarnas löneinkomster uppgår siffran istället till 163,1 miljarder kronor. År 2011 saknades 6 984 av arbetstillfällena i Köpenhamns kommun i den danska officiella statistiken vilket innebär att den förvärvsarbetande dagbefolkningen bör skrivas upp med cirka 2 procent. För Tårnby kommun blir samma siffra 8 procent och för Själland som helhet 1,2 procent. Öresundspendlarna ger den danska delen av Öresundregionen ett årligt lyft i tillväxten på 5 miljarder DKK eftersom svenskar kommer in på den danska arbetsmarknaden.

10 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

11 OECD - The case of Oresund (Denmark-Sweden) – Regions and Innovation: Collaborating Across Borders (s.52) ”The availability of cross-border statistics and research in the Oresund is the envy of many other cross-border areas.”

12 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Vad är problemet? Saknas långsiktig finansiering/drift Saknas samordning Statistiken finns men delar publiceras endast Saknas utvecklingsplan

13 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. www.orestat.dk www.orestat.se

14 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Ny Öresundsregional statistik Kvartalsvis pendling Regionalfordelt BNP/BRP Utländskt ägande Studiependling Forskning och utveckling Förvärvsarbetande dag-och nattbefolkning Övriga inkomstmottagare

15 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

16 Öresundsregional arbetslöshet Olika mätveckor En månads eftersläppning personer som har varit bruttoarbetslösa i mer än 80 procent av mätveckan varje månad.

17 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jämförelse

18 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Öresundsregional arbetslöshet Månadsvis, Bruttosiffror Antal, andel av befolkningen Andel av arbetskraften Säsongskorrigerade värden Ytterligare tabeller med födelseland, utbildningsnivå Syftet med detta

19 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Arbetslöshet efter Region och kön

20 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

21 Arbetslöshet efter Region och kön

22 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Arbetslöshet efter region och ålder

23 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Öresundsregional arbetslöshet 2007-2013

24 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. www.orestat.dk www.orestat.se


Ladda ner ppt "Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen,"

Liknande presentationer


Google-annonser