Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona presentation."— Presentationens avskrift:

1 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona presentation

2 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Disposition w Kort om Capona w Hotellmarknaden i Norden w Delårsrapporten V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P

3 Capona 2002-09-30 w Nordiskt hotellfastighetsbolag w 42 hotellfastigheter w Ca 6 700 hotellrum w Bokfört värde fastigheter ca 2 435 MSEK w Börsvärde ca 900 MSEK V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Osl o

4 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Ägarstruktur 2002-09-30 Kapitalandel /Justerad Aktieägareröster, % röstandel 1

5 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas affärsidé Att äga och aktivt förvalta hotellfastigheter på den nordiska hotellmarknaden

6 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas mål w Att vara det ledande hotellfastighetsbolaget i Norden w Att avkastningen över en konjunkturcykel ska vara högre än andra jämförbara placeringsalternativ w Att soliditeten långsiktigt ska uppgå till cirka 30 procent w Att räntetäckningsgraden lägst ska uppgå till 1,5 gånger

7 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Strategier för fastighetsbeståndet w Koncentration till Nordens storstadsregioner och regionstäder w Mellan- till högklass hotell med minst 75 hotellrum w Aktivt delta i omstruktureringen av hotellfastighets- marknaden w Kontinuerligt förbättra hotellfastigheternas miljöanpassning

8 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Strategier för aktiv förvaltning w Omsättningsbaserade hyresavtal w Starka och välkända varumärken med professionella hotelloperatörer w Nära och långsiktigt samarbete för att utveckla hotellen och öka deras omsättning w Branschkunskap genom egen hotelloperatörs- verksamhet

9 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamheten Aronsborgs Konferenshotell Täby Park HotelWisby Hotell w Strategisk betydelse: - kontinuerlig och uppdaterad branschkunskap, marknadsinformation samt beredskap

10 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellens varumärken 2002-09-30 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P

11 Caponas hotellprofil 2002-09-30

12 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkterna per land 2002-09-30 Hyresintäkterna geografiskt fördelade 2002-09-30 Sverige 78% Norge 11% Danmark 6% Finland 5% Regionstäder 39% Övriga orter 2% Storstadsregioner 59%

13 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Börskursutveckling

14 Capona-aktiens totalavkastning

15 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Faktorer som påverkar Caponas hyresutveckling w Hotellens varumärken w Hotelloperatörerna w Geografiska lägen w Förvaltningen starka och välkända professionella tillväxtorter aktiv och långsiktig

16 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P w Den nordiska hotellmarknaden w Caponas hotellmarknad Hotellmarknaden

17 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Nordiska hotellmarknaden, augusti 2001 - juli 2002

18 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader, augusti 2001 - juli 2002

19 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Norden Övriga Europa 14% Övriga världen 9% Nordiska 77%

20 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utveckling sålda rum 1993 - 2002 1 Utveckling rumskapacitet 1993 - 2002 1 1) Augusti 2001 - juli 2002

21 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Beläggningsgrader 1989-2002 1 1) Augusti 2001 - juli 2002

22 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utveckling snittpris per sålt rum 1993 - 2002 1 1) Augusti 2001 - juli 2002

23 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Sverige - cirka 1 560 hotell

24 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Sverige Övriga Europa 10% Övriga världen 6% Nordiska 84% (USA 2%)

25 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Storstockholm - cirka 200 hotell

26 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Storstockholm Övriga Europa 17% Övriga världen 12% Nordiska 71% (USA 4%)

27 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Göteborg - cirka 50 hotell

28 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Norge - cirka 1 000 hotell

29 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Norge Övriga Europa 22% Övriga världen 8% Nordiska 70% (USA 4%)

30 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Oslo - cirka 70 hotell

31 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Danmark - cirka 500 hotell

32 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Danmark Övriga Europa 15% Övriga världen 10% Nordiska 75% (USA 2%)

33 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Öresundsregionen - cirka 140 hotell

34 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Finland - cirka 700 hotell

35 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellgästerna i Finland (USA 2%) Övriga Europa 15% Övriga världen 6% Nordiska 79%

36 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Helsingfors / Vanda - cirka 55 hotell

37 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Delårsrapport w Resultat- & balansräkningar w Nyckeltal w Prognos 2002

38 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Resultaträkning 2002-09-30, 9 månader

39 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Fastighetsverksamhetens resultat 2002-09-30, 9 månader

40 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Fastighetsverksamhetens utveckling *) Proforma

41 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamhetens resultat 2002-09-30, 9 månader

42 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamheten 2002-09-30, intäkter fördelade per hotell Aronsborgs Konferenshotell 51% Täby Park Hotel 24% Wisby Hotell 25%

43 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkter per geografisk marknad 2002-09-30, 9 månader

44 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Balansräkning

45 Nyckeltal

46 Fastighetsbeståndet 2002-09-30

47 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Räntebindningsstruktur 2002-09-30

48 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Prognos 2002 w Resultatet efter finansnetto för helåret 2002 bedöms bli i nivå med motsvarande resultat år 2001, 128 mkr


Ladda ner ppt "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser