Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknikcollege Södra Norrland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknikcollege Södra Norrland"— Presentationens avskrift:

1 Teknikcollege Södra Norrland
Presentation 30 mars 2012: Vad vi har gjort hittills Organisation Process Engagerade företag och intressenter Aktivitetsplan 2012

2 Vad vi gjort hittills Beslutat om organisation, arbetsmodell och mätbara parametrar Utsett Ordf. för TC Härnösand, TC Sundsvall, TC Timrå och Ekonomigrupp Utfört självutvärdering: TC Härnösand och TC Sundsvall Marknadsfört TC på verkstadskonferens 22 mars, Södra Berget, Sundsvall Deltagit på TC årsmöte

3 Teknikcollege Södra Norrland
Organisation Regional styrgrupp Teknikcollege Södra Norrland Fredrik Herlitz Processledare Bertil Berg Lokal styrgrupp Härnösand Andreas Einarsson Ekonomigruppen Dick Jansson Lokal styrgrupp Timrå Åke Melander Marknadsgruppen NN Lokal styrgrupp Sundsvall Catrin Forsberg Lokal styrgrupp Ånge NN

4 Regional styrgrupp

5 TC Härnösand

6 TC Sundsvall

7 TC Timrå

8 Ekonomigruppen

9 Mål och handlings-planer
Process Ständiga förbättringar Analys / Utvärdering Uppföljning Värderingar Verktyg Arbetssätt Drivkrafter Prioriterade områden Mål och handlings-planer

10 Mätbara parametrar Andelen kvinnor/tjejer i utbildningarna
Anställningsbarhet efter gymnasiet Antal attraktiva praktikplatser Antal attraktiva varumärken kopplat till viss utbildning Antal engagerade företag Antal förstahands ansökningar till gymnasiet Antal platser för sommarteknikskola, Grundskola – Gymnasium

11 …forts. Antal samverkansprojekt mellan Gymnasium och Miun
Antalet involverade parter Kompetenskrav från företaget – Behov/uppfyllnad Rätt utbildning Schemaanalys Utrustningens status

12 Engagerade företag och intressenter
Absolicon AkzoNobel Bengt Dahlgrens Edmolift Emhart Fromells Hemab Kubal Logosol Melkerheds Metso Mittsverige vatten Norrlands Trä Permascand Permobil Vectura Xavitech Handelskammaren Mittsverige IF Metall Mittuniversitetet Teknikföretagen Vuxenutbildningen Yrkeshögskolan

13 Aktivitetsplan 2012 Delta aktivt vid Gymnasiemässa i Sundsvall april Informera åk 9 om TE och IN prgr (elever och lärare från Gy, åk 2) Utforma mediastrategi Delta på TC Marknadsföringsträff 13 april Utse deltagare i Marknadsgruppen

14 … forts. Arrangera FLIT (Flickor i Teknik) sommarläger
Delta som bandomare i FIRST LEGO League 2012 Kartlägg kompetensbehov på företagen (5-10 år) Säkerställ utbildade handledare Kartlägg lediga sommarjobb

15 … forts. Arrangera studiebesök, föreläsningar och projektarbeten
Engagera fler företag Utse ordförande för TC Ånge Återcertifiera Teknikcollege Södra Norrland senast september 2012 Ny certifiering av Bobergsgymnasiet och Timrå Gymnasium


Ladda ner ppt "Teknikcollege Södra Norrland"

Liknande presentationer


Google-annonser