Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknikcollege Södra Norrland Presentation 30 mars 2012: –Vad vi har gjort hittills –Organisation –Process –Engagerade företag och intressenter –Aktivitetsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknikcollege Södra Norrland Presentation 30 mars 2012: –Vad vi har gjort hittills –Organisation –Process –Engagerade företag och intressenter –Aktivitetsplan."— Presentationens avskrift:

1 Teknikcollege Södra Norrland Presentation 30 mars 2012: –Vad vi har gjort hittills –Organisation –Process –Engagerade företag och intressenter –Aktivitetsplan 2012 2012-03-30

2 Vad vi gjort hittills Beslutat om organisation, arbetsmodell och mätbara parametrar Utsett Ordf. för TC Härnösand, TC Sundsvall, TC Timrå och Ekonomigrupp Utfört självutvärdering: TC Härnösand och TC Sundsvall Marknadsfört TC på verkstadskonferens 22 mars, Södra Berget, Sundsvall Deltagit på TC årsmöte 2012-03-30

3 Organisation 2012-03-30 Regional styrgrupp Teknikcollege Södra Norrland Fredrik Herlitz Lokal styrgrupp Sundsvall Catrin Forsberg Lokal styrgrupp Härnösand Andreas Einarsson Lokal styrgrupp Timrå Åke Melander Lokal styrgrupp Ånge NN Processledare Bertil Berg Ekonomigruppen Dick Jansson Marknadsgruppen NN

4 Regional styrgrupp 2012-03-30

5 TC Härnösand 2012-03-30

6 TC Sundsvall 2012-03-30

7 TC Timrå 2012-03-30

8 Ekonomigruppen 2012-03-30

9 Process 2012-03-30 Analys / Utvärdering Prioriterade områden Mål och handlings- planer Uppföljning Värderingar Verktyg Arbetssätt Drivkrafter Ständiga förbättringar

10 Mätbara parametrar Andelen kvinnor/tjejer i utbildningarna Anställningsbarhet efter gymnasiet Antal attraktiva praktikplatser Antal attraktiva varumärken kopplat till viss utbildning Antal engagerade företag Antal förstahands ansökningar till gymnasiet Antal platser för sommarteknikskola, Grundskola – Gymnasium 2012-03-30

11 …forts. Antal samverkansprojekt mellan Gymnasium och Miun Antalet involverade parter Kompetenskrav från företaget – Behov/uppfyllnad Rätt utbildning Schemaanalys Utrustningens status 2012-03-30

12 Engagerade företag och intressenter Absolicon AkzoNobel Bengt Dahlgrens Edmolift Emhart Fromells Hemab Kubal Logosol Melkerheds Metso Mittsverige vatten Norrlands Trä Permascand Permobil Vectura Xavitech Handelskammaren Mittsverige IF Metall Mittuniversitetet Teknikföretagen Vuxenutbildningen Yrkeshögskolan 2012-03-30

13 Aktivitetsplan 2012 Delta aktivt vid Gymnasiemässa i Sundsvall 25-26 april Informera åk 9 om TE och IN prgr (elever och lärare från Gy, åk 2) Utforma mediastrategi –Delta på TC Marknadsföringsträff 13 april –Utse deltagare i Marknadsgruppen 2012-03-30

14 … forts. Arrangera FLIT (Flickor i Teknik) sommarläger Delta som bandomare i FIRST LEGO League 2012 Kartlägg kompetensbehov på företagen (5-10 år) Säkerställ utbildade handledare Kartlägg lediga sommarjobb 2012-03-30

15 … forts. Arrangera studiebesök, föreläsningar och projektarbeten Engagera fler företag Utse ordförande för TC Ånge Återcertifiera Teknikcollege Södra Norrland senast september 2012 Ny certifiering av Bobergsgymnasiet och Timrå Gymnasium 2012-03-30


Ladda ner ppt "Teknikcollege Södra Norrland Presentation 30 mars 2012: –Vad vi har gjort hittills –Organisation –Process –Engagerade företag och intressenter –Aktivitetsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser