Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exempel på effekter; Våld i TV – forskningsprojekt, teorier och aktioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exempel på effekter; Våld i TV – forskningsprojekt, teorier och aktioner."— Presentationens avskrift:

1 Exempel på effekter; Våld i TV – forskningsprojekt, teorier och aktioner

2 Forskningsprojekt (Lowery & DeFleur: Milestones) Television in the Lives of Our Children, Wilbur Schramm & co tio orter i USA och Kanada 1958 – 1960 elva separata studier, intervjuer, enkäter, tester med totalt 5.991 elever, 1.958 föräldrar, hundratals lärare Tre funktioner; underhållning, information och social aktivitet Nytt begrepp: incidental learning (= oavsedda lärdomar) ”För de flesta barnen i de flesta fallen var TV varken nyttig eller skadlig.”

3 Violence Commission 1968 i USA: 15 rapporter. En av dessa Robert K. Baker, Sandra J. Ball: Violence and the Media presenterade det arbete som Media Task Force hade gjort. Innehållsanalys av prime time TV= 80 % av programmen under en typisk vecka innehöll våldsinslag. Behov av forskning om långsiktiga effekter.

4 Television and Social Behavior. Ten Years of Scientific Progress. projektstart 1979, publicerades 1982. 24 kända forskare fick i uppdrag att samla erfarenheterna av forskningen. Resultat: våld i medier tenderar att leda till aggressivt beteende. hög aktivitetsnivå leder till aggressivitet också utan våld, d.v.s. form påverkar också

5 George Gerbner Annenberg School of Communication, Philadelphia university. aktiv i CEM – Cultural Environment Movement - vill betona kritiskt förhållningssätt. Kultivationsteori: effekterna långvariga, kumulativa, obestridliga och av samhällelig betydelse. Ett våldsbetonat programutbud innebär en aggressivare symbolmiljö. (Gerbner 1992).

6 Teorier om effekter av våldsprogram (Melvin DeFleur, Sandra Ball – Rokeach 1977) Catharsis theory – katharsisteori = TV ofarligt sätt att få utlopp för aggressioner Aggressive cues – impulser till aggressivitet = våldsbenägenhet ökar, i kombination med andra faktorer Observational learning theory – inlärning genom observation = TV ger modeller Reinforcement theory – föstärkning av existerande benägenhet

7 Psykolog Kirsti Lagerspetz, ÅA: stöder teori om att våld i medier uppviglar tydligt samband våldsamt beteende, intresse för våldsfilmer, inte nödvändigtvis orsakssamband individuella skillnader skäl skilja på grundläggande orsaker, utlösande faktor

8 Anita Werner: Barn i TV-åldern. Studentlitteratur 1996. ”Tillräckliga skäl påstå att medievåld KAN få negativa effekter De viktigaste orsakerna finns i bristande omsorg, kriminalitet i omgivningen, otrygghet etc. De flesta barn tar inte någon skada av våldet i medierna. En mindre andel blir ängsliga, aggressiva eller rastlösa.”

9 UNESCO Clearinghouse on Children and Violence on the Screen NORDICOM, Göteborg www.nordicom.gu.se

10 Forskningsöversikt 2001 Cecilia v Feilitzen Internet, dataspel Imitation Aggression Rädsla Föreställning om våldet i verkligheten Tillvänjning Identitet, grupptillhörighet


Ladda ner ppt "Exempel på effekter; Våld i TV – forskningsprojekt, teorier och aktioner."

Liknande presentationer


Google-annonser