Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nolltolerans Haga/Katrinelund. Haga Tittade på Hagas egen trygghetsenkät (görs två ggr/år) där det gick att utläsa att eleverna vet vem de ska vända sig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nolltolerans Haga/Katrinelund. Haga Tittade på Hagas egen trygghetsenkät (görs två ggr/år) där det gick att utläsa att eleverna vet vem de ska vända sig."— Presentationens avskrift:

1 Nolltolerans Haga/Katrinelund

2 Haga Tittade på Hagas egen trygghetsenkät (görs två ggr/år) där det gick att utläsa att eleverna vet vem de ska vända sig till om de är med om något men gör det inte. Varför vänder sig eleverna inte till lärarna? Hur kan vi arbeta för att upptäcka att kränkningar sker? Utifrån trygghetsenkäten gick också att utläsa att otrygga platser finns och att mobbning och kränkningar finns på skolan. Ytterligare underlag insamlades genom gruppintervjuer med elever. Detta skedde i slumpmässigt utvalda klasser. Individuella samtal med elever gjordes också. Slutsatsen av underlaget blev: Elever upplever att vuxna ser kränkningar och de upplever också att vuxna inte bryr sig.

3 Katrinelund I kommunens enkät Trygghet, delaktighet och hälsa gick att utläsa att många elever på Katrinelunds skola kände sig otrygga. Frågeställningen blev då: Hur kan vi pedagoger bidra till att vi får trygga elever? Underlag: Lärande samtal om frågeställningen i nolltol.gruppen, Intervju med samtliga medarbetare om vad som kännetecknar en trygg elev. Några frågor ur enkäten valdes ut och svaren presenterades för samtliga elever och de fick frågeställningar som de hade lärande samtal om. Den största lärdom som nolltol.gruppen drog var att allt som gäller för eleverna också gäller för de vuxna. Gruppen hade lärande samtal om vad vi tänkte var viktigt för våra medarbetare för att känna trygghet. Vi viktade vad som kändes mest angeläget att ta itu med och det blev ”Be om och ta emot hjälp.

4 Mönster Vi har på båda skolorna haft fokus på trygghet och de vuxnas roll i att bidra till ökad trygghet. Båda skolorna har ett gediget underlag för sitt arbete, skillnaden är att det skett mer systematiskt på Katrinelund. Vi ser också att det redan nu finns ytterligare underlag gjorda som vi kan använda i en nulägesanalys. Trygghetsenkät och den kommungemensamma enkäten.

5 Reflektioner Viktigt att lägga tid till varandras tidigare arbete för att få en gemensam förståelse Bra att vi får en gemensam plattform att stå på Det är bra med en framåtsyftande plan Känns som att nolltoleransarbetet blir en del i helheten med att bygga en vision och vägledande verksamhetsidé Roligt och intressant att se att vi har haft så lika fokus på våra två skolor

6 Nuläge Trygga vuxna ger trygga barn! Ytterligare underlag: Enkät medarbetare Enkät elever: trygghet, delaktighet och hälsa Hagas egen trygghetsenkät Definition av problem eller lärområde Skaffa ett tillförlitligt underlag Se mönster Förstå varför mönstret ser ut som det gör  lärdomar Hur man kan utpröva dessa lärdomar i praktiken

7 Frågor????


Ladda ner ppt "Nolltolerans Haga/Katrinelund. Haga Tittade på Hagas egen trygghetsenkät (görs två ggr/år) där det gick att utläsa att eleverna vet vem de ska vända sig."

Liknande presentationer


Google-annonser