Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ake a. akea - Bakgrund akea står för betydande erfarenhet och yrkeskunnande inom anläggnings- och kabelbranschen. Grundarnas mångåriga erfarenhet av arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ake a. akea - Bakgrund akea står för betydande erfarenhet och yrkeskunnande inom anläggnings- och kabelbranschen. Grundarnas mångåriga erfarenhet av arbete."— Presentationens avskrift:

1 ake a

2 akea - Bakgrund akea står för betydande erfarenhet och yrkeskunnande inom anläggnings- och kabelbranschen. Grundarnas mångåriga erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom anläggnings- och kabelbranschen innebär att vi har ett fantastiskt nätverk med såväl kunder som leverantörer. akea utför dels omfattande uppdrag som löper kontinuerligt över längre tid, dels med projekt av varierande storlek. Därför är akea en optimal samarbetspartner inom anläggning och kabel.

3 Att ha nöjda kunder för långvariga relationer. Att vara en stark aktör på marknaden. Att ha ekonomisk stabilitet akea - Vision

4 akea verkar inom följande geografier: Skåne Blekinge Småland Halland Västra Götaland akea - Region

5 akea spänner över ett brett verksamhetsområde och … akea erbjuder entreprenadtjänster inom verksamhetsgrenarna… ANLÄGGNING & KABEL akea – Produkter och tjänster

6 Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete För att utföra våra uppdrag på ett effektivt, tryggt och naturligt sätt tillämpar akea ett integrerat ledningssystem som utformats utifrån kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1. En förutsättning för framgång är också medvetna och välutbildade medarbetare vilket uppnås genom akeas fortlöpande utbildnings- program. Detta är en del i byggandet av långsiktiga kundrelationer. Vi arbetar efter en Projektplan som beskriver kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom företaget samt hur samverkan uppnås mellan dessa. I Projektplanen redovisas också de specifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som ställs i varje enskilt projekt och hur dessa hanteras under entreprenadtiden akea – Kvalitet-,miljö- och arbetsmiljöarbete

7 akea – Produkter och tjänster ANLÄGGNING Med den erfarenhet som finns inom akea och bolagets goda leverantörsrelationer kan akea utföra följande anläggningsarbeten: Traditionella anläggningsarbeten och mindre vägbyggnationer Betong- och vägarbeten för mast- och tornbyggnationer i samband med nyetablering av 3G-master etc Markentreprenader Biogasanläggningar Fjärrvärme och fjärrkyla Järnvägsarbeten Jourtjänst 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, tel: 076-812 28 00

8 akea – Produkter och tjänster KABEL Inom kabelverksamheten utför akea såväl total- som delåtaganden inom områdena el-, tele och datateknik. akea utför kompletta arbeten inom bl.a. Projektering Schaktning Plöjning Fräsning Rörtryckning/borrning Blåsning El-, tele-, fiber- och koaxialkabel Kompletta trafikanordningsarbeten Jourtjänst 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, tel: 076-812 28 00

9 JOURVERKSAMHET akea – Jourverksamhet Vår jourcentral har bemanning dygnet runt – alla dagar. Vårt geografiska område är Skåne, Blekinge, Småland, Halland och Västra Götaland. Med en inställelsetid på max två timmar utför akea ett komplett arbete som omfattar bl.a Tillstånd/grävanmälan/färdiganmälan Trafikanordningar Schakt/fyllning Återställning Våra vanligaste uppdrag berör kabelfel eller liknande, men alla är välkomna att ringa, oavsett om Ni är anslutna till vår jourverksamhet eller inte. Ring jourtel: 076-812 28 00

10 Peter Condrup Mikael Lundberg Ulf Hagström Ulf Hansson Mats Johansson Anders Stenberg Krister Johansson akea – Ledningsgrupp

11 akea – 2012 akea 2012 Ca 115 anställda Ca 13 egna maskiner från 1 – 18 ton Ca 13 lastbilar varav 3 med kran Ca 50 service och bruksbilar ca 300 egna enheter inom anläggningsmaskiner och specialutrustning/redskap

12 akea – Kontor Huvudkontor och faktureringsadress Kontor Malmö Strömgatan 11 212 25 Malmö Fax: 040-93 22 30 Kontor Helsingborg Blockgatan 4 254 64 Helsingborg Fax: 042-16 54 55

13 akea – Kontor Kontor Göteborg Gamla Riksvägen 2A 428 32 Kållered Kontakt: Karin Åkerström 072-210 11 63 Kontor Bromölla Löparegatan 4 295 38 Bromölla Kontakt: Ulf Hansson 073-813 67 03

14 Två sidor Ett företag Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB


Ladda ner ppt "Ake a. akea - Bakgrund akea står för betydande erfarenhet och yrkeskunnande inom anläggnings- och kabelbranschen. Grundarnas mångåriga erfarenhet av arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser