Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING KULTURTINGET 2012 Webbenkät till deltagare som inte arrangerade eller föreläste  72 procent svarsfrekvens (115 svar)  Nio av tio.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING KULTURTINGET 2012 Webbenkät till deltagare som inte arrangerade eller föreläste  72 procent svarsfrekvens (115 svar)  Nio av tio."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING KULTURTINGET 2012 Webbenkät till deltagare som inte arrangerade eller föreläste  72 procent svarsfrekvens (115 svar)  Nio av tio svarar att innehållet var bra eller mycket bra!

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Viktigt ämne! Unga är alltid viktigt! Bra, engagerade föreläsare! Inspirerande och bra blandning! Nya kontakter, möten och samtal! Bra avvägning mellan olika delar! Väl genomfört arrangemang! Bra logistik Alla föreläsare var inte lika bra Mindre föreläsningar och mer diskussioner, mindre grupper För få unga på plats Teckenspråkstolkarna var inte bra (1 pers) Fel målgrupp (1 pers)

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Bra tema! Bra föreläsare! Det gav inspiration! Upplägget, helheten och blandningen! Möjligheten att nätverka! Tunt och otydligt innehåll, för lite konkretiseringar För mycket föreläsningar och tråkiga pausyta Har redan hört delar av innehållet tidigare Behövs något nytt inte bara barn och unga

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vad var bäst med Kulturtinget 2012? (81 svar)  Mia Börjesson!  Föreläsarna  Möten med andra människor och nätverkandet  Helheten, blandningen  Temat för Kulturtinget  Inspirationen som förmedlades

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

6

7

8 Vad skulle kunna göra Kulturtinget ännu mer intressant för dig att ta del av i framtiden? Vad kan utvecklas eller förbättras? (59 svar)  Alla föreläsare skulle hålla samma höga nivå  Mer debatter och diskussioner, att bryta åsikter mot varandra, politiska diskussioner  Mer unga röster  Workshop och mindre grupper  Mer egen aktivitet för deltagarna  Mer forskningsanknutet

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Statstjänstemän mm. 54 procent var på Kulturtinget för första gången!

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mälardalsrådet, kulturförvaltning

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Via nämnd, kulturförvaltning, styrelse

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

13 Vilket tema vill du se på nästa års kulturting? (55 svar)  Fortsatt fokus på unga! (fördjupa årets tema, skola, fler unga med, ungas fritid, mångkultur, barnfattigdom, lyckade och misslyckade satsningar)  Kulturpolitisk debatt, kultur som samhällskraft, skillnad mellan partier  Interkulturellt fokus  Genus  Kultur och hälsa  Kulturen i små kommuner kontra stora

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Kort sammanfattning  Kulturtinget 2012 var en mötesplats som gav inspiration!  Upplevdes väl arrangerat med varierade föreläsningar!  Mat och lokaler får höga betyg! Framgångsfaktorer:  Mia Börjesson och helheten med fungerande omkringarrangemang. Förbättringsområden:  Färre föreläsningar! Endast de riktigt bra föreläsarna?  Mer möjlighet till diskussioner, mindre grupper etc?  Utvecklat Möjliggörartorg?


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING KULTURTINGET 2012 Webbenkät till deltagare som inte arrangerade eller föreläste  72 procent svarsfrekvens (115 svar)  Nio av tio."

Liknande presentationer


Google-annonser