Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2.1 Benämningar vid rökdykning 1 Utbildning rökdykarledning 2.1 Benämningar vid rökdykning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2.1 Benämningar vid rökdykning 1 Utbildning rökdykarledning 2.1 Benämningar vid rökdykning."— Presentationens avskrift:

1 2.1 Benämningar vid rökdykning 1 Utbildning rökdykarledning 2.1 Benämningar vid rökdykning

2 2.1 Benämningar vid rökdykning 2 Syfte Syftet med detta avsnitt är kortfattat beskriva de benämningar som används på Räddningsverkets skolor vid rökdykning.

3 2.1 Benämningar vid rökdykning 3 Normal riskmiljö Den för räddningstjänstpersonal normala riskmiljön

4 2.1 Benämningar vid rökdykning 4 Ansvarigt befäl Exempel: –Räddningsledare –Insatsledare –Styrkeledare –Skadeplatschef –Sektorchef

5 2.1 Benämningar vid rökdykning 5 Rökdykarledare Rökdykarledaren leder, ansvarar och underlättar rökdykarinsatsen. Han arbetar med ”mask på”.

6 2.1 Benämningar vid rökdykning 6 Rökdykargrupp Består av rökdykarledare samt två rökdykare.

7 2.1 Benämningar vid rökdykning 7 Pumpskötare Svarar för att insatt personal har säker tillgång på vatten samt kontinuerlig vattenförsörjning. Kan efter påbörjad insats även svara för annan pumpskötares slangsystem (i omedelbar närhet).

8 2.1 Benämningar vid rökdykning 8 Säker tillgång på släckvatten Pumpskötaren svarar för vattenförsörjningen under insatsen. Slangsystemet skall vara anpassat så att rätt tryck och volymström uppfylls för det dimstrålrör som används.

9 2.1 Benämningar vid rökdykning 9 Baspunkt Plats där rökdykarinsatsen påbörjas och avslutas, tillika uppehållsplats för rökdykarledaren. Kan flyttas under pågående insats. Baspunkt

10 2.1 Benämningar vid rökdykning 10 Negativ slangdragning Slangdragning från baspunkt mot pump.

11 2.1 Benämningar vid rökdykning 11 Återtågsluft Luftmängd avsett att användas under avlösning och återtåg. Ej att betrakta som reservluft.

12 2.1 Benämningar vid rökdykning 12 Reservluft Luftmängd som endast skall användas vid nödläge. Ej att betrakta som återtågsluft.

13 2.1 Benämningar vid rökdykning 13 Räddningsmask Revitox

14 2.1 Benämningar vid rökdykning 14 Sökmetodik 1 Höger hand i höger vägg

15 2.1 Benämningar vid rökdykning 15 Sökmetodik 2 Vänster hand i vänster vägg

16 2.1 Benämningar vid rökdykning 16 Förstärkt baspunkt Utifrån resurser kan två rökdykare, finnas tillgängliga för rökdykarledaren på en plats nära baspunkten och kan sättas in omedelbart i insatsen.

17 2.1 Benämningar vid rökdykning 17 ”Hög riskmiljö” Den för räddningstjänstpersonal icke normala riskmiljön

18 2.1 Benämningar vid rökdykning 18 Rökdykarledare 1 (vid hög riskmiljö) Leder och ansvarar och underlättar Rd-insats. Arbetar med ”mask på”. (inledningsvis vid hög riskmiljö) Därefter assisterar, protokollför och lämnar information till ansvarigt befäl.

19 2.1 Benämningar vid rökdykning 19 Rökdykarledare 2 (vid hög riskmiljö) Övertar det aktiva arbetet från rökdykarledare 1 och underlättar Rd insats, arbetar med ”mask på’”.

20 2.1 Benämningar vid rökdykning 20 Skyddsgrupp Består av två rökdykare som svarar för att reträttvägen säkras mellan rökdykarparet och baspunkten samt underlättar rökdykarparets arbete med t.ex. slangdragning. Skyddsgruppen kan ledas av rökdykargruppens rökdykarledare, eller av egen rökdykarledare.

21 2.1 Benämningar vid rökdykning 21 Nödlägesgrupp Består av rökdykarledare och två rökdykare. Nödlägesgruppen skall vara tillgänglig för en snabb undsättning av rökdykare vid ett nödläge.

22 2.1 Benämningar vid rökdykning 22 Avlösningsgrupp Består av två rökdykare för avlösning

23 2.1 Benämningar vid rökdykning 23 Rökdykarkontrollant Aktuell vid ”större” insatser. Assisterar rökdykarledare med protokollföring och avlösning. Skall ha en sammanställning över insatta grupper. Övertar ej rökdykarledarens arbetsuppgifter.

24 2.1 Benämningar vid rökdykning 24 Depå Plats utsedd av räddningsledaren, där material och overksam personal samlas.

25 2.1 Benämningar vid rökdykning 25 Avlösningsslang Slang att medföra vid avlösning av grupper vid rökdykning.

26 2.1 Benämningar vid rökdykning 26 Back-up strålrör/Förstärkningsstrålrör Dimstrålrör med en kapacitet av minst 1000 l/min. Skall finnas tillgängligt vid exempelvis stora brandgasvolymer och hög brandbelastning.

27 2.1 Benämningar vid rökdykning 27 SLUT


Ladda ner ppt "2.1 Benämningar vid rökdykning 1 Utbildning rökdykarledning 2.1 Benämningar vid rökdykning."

Liknande presentationer


Google-annonser