Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cannabis-effekter och skadeverkningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cannabis-effekter och skadeverkningar"— Presentationens avskrift:

1 Cannabis-effekter och skadeverkningar
“ the drug that takes the mind away” (4 000 BC) ”What hashish gives with one hand it takes away with the other: that is to say, it gives you power of imagination and takes away the ability to profit by it.” Charles Baudelaire (1860) Man dör inte av att röka cannabis, men man försvinner som person. Sagt av Kerstin Tunving 1986

2

3

4

5

6

7

8

9 INKÖRSPORTAR ALKOHOL TOBAK CANNABIS
från en undersökning gjord av Statens Folkhälsoinstitut mars 2011. INKÖRSPORTAR ALKOHOL Av de elever som regelbundet dricker sig berusade har 51 % testat cannabis. Av de som aldrig dricker sig berusade är motsvarande siffra 1 %. TOBAK 61 % av de som röker regelbundet har testat cannabis. Av de som aldrig rökt tobak, har bara 4 % testat cannabis. CANNABIS Ett relativt stor andel av eleverna som testat cannabis någon enstaka gång, uppgav att de kunde tänka sig att testa fler gånger.

10

11

12 Cannabis Sativa/Hampa
Cannabis Sativa är en hampväxt. Hampa odlas i stora delar av världen, innehåller ej THC, som är det som ger ruseffekten.

13 Cannabis Hasch Marijuana Hascholja Mer än 400 kemiska ämnen
3-15%THC Marijuana 3-20% THC Hascholja % THC Mer än 400 kemiska ämnen 60-80 ämnen påverkar psyket Hasch tidigare högst THC-halt. Nu kan Marijuana ha samma eller högre. THC jämför med promille. Växtförädlat och genmanipulerat. Svenskodlat allt mer populärt psykoaktiva ämnen – påverkar olika personer på olika sätt och olika röka kan påverka samma person olika vid olika tillfällen.

14 Hasch Bilden visar en haschbit. Kåda som avsöndras från växtens blomma tas tillvara och pressas till kakor. Kan vara allt från ljusbrunt till nästan svart – olika ursprungsländer och lite olika kvalitet.

15 Marijuana Växtens torkade blomställningar och toppskott, delar av blad och stam. ”Gräs” förvaras i redlinepåse. Joint – blandat med lite tobak. Risslapapper – den långa sorten. ”Filter” av kartong – från cigarettpaketet eller kollegieblock.

16 Ungdomarnas eget språkbruk
Marijuana Hasch Gräs Grönt Maja Marre Weed Joint Spliff Femma Brunt Braj/ Braja/Brass Ganja Gås Pot Feting Joint Femma

17 Vad skiljer cannabis från andra droger?
Komplicerat uppbyggd, psykoaktiv Fettlöslig Psykiska störningar/sjukdomstillstånd (utlöser, orsakar eller förvärrar) Depressioner och självmord Nedsättning av kognitiva funktioner (tankeförmåga, minne, omvärldsförståelse) Cannabis är en av de mest Psykopatogena narkotiska preparaten Närmare samband mellan psykisk sjukdom och Cannabis har senare tids forskning kunnat påvisa. ”Snedtändning”. Toxiskt utlöst psykos. Psykossjukdom utifrån sårbarhet. Risken ökar från 1 till 2 % om man rökt lite och till 6-7 % om man rökt mera. Lite hasch har väl ingen dött av- JO.

18 Cannabis fakta Mätbara substansen heter delta -9 Tetrahydrocannabinol, THC Fettlösligt Halveringstid 6 dagar Kan ta upp till 6 veckor att bli ren från THC Enstaka röktillfälle syns 2-3 dagar på urinprov THC-halt mäts i urinprov. Positivt eller negativt är första frågan – screening. Sedan går man vidare om det är positivt –verifiering, mikrobiologi. THC-kurva visar hur drogen lämnar kroppen. Man kan må dåligt, få abstinenssymptom. Fysisk första två veckorna. Psykologisk de kommande två och sedan en social fas då man orienterar sig utåt igen i 2 veckor. Behandlingsprogram följer faserna.

19 Områden där THC sätter sig i hjärnan
Cannabis frisätter dopamin som aktiverar belöningssystemet

20 Kognitiva funktioner De kognitiva funktionerna försämras – samtliga, men individuellt hur mycket och hur stor betydelse det får. Den som är vältalig märks det inte så mycket på att den språkliga förmågan påverkas. För den som redan har dåligt minne blir det rena katastrofen att kapa av den stapeln.

21 Cannabis attraktivt som berusningsmedel
Eftersom den ger en kvalitativ förstärkning av normala upplevelser. Cannabinoiderna förstärker aktiviteten i det limbiska systemet, d v s det system som ger våra upplevelser en känslomässig valör. Cannabis limmar ihop affekterna och gör att upplevelserna i vardagen blir lite mer färgrika. Cannabis minskar aktiviteten i den del av hjärnan där du reflekterar över dig själv

22 den känslomässiga upplevelsen
Skruvar upp volymen på den känslomässiga upplevelsen och ner volymen i förnuftet Thomas Lundquist

23 Cannabisruset/påverkan kan liknas vid
en förälskelse.

24 Positivt och negativt med cannabisrökning
- Deppig Grubblar Det jobbiga blir jobbigare Känslor av meningslöshet Falskhet, måste ljuga Kortare stubin Skiter i allt som är viktigt Konstiga tankar Seg, trött, får inget gjort Försämrad språkförmåga Glömsk Dålig ekonomi Förstörda relationer Svårt hänga med i skolan Inåtvänd, osocial, folkskygg + Lugn Glad Harmonisk Avslappnad Blir roligare och pratar mer Musiken blir bättre Problem försvinner Slipper tänka Förhöjd känsla Vildare, kreativare fantasi Tar livet med en klackspark Allt ordnar sig Gemenskap Livslust Bli normal

25 Undvik argumentationskamp
”Alkohol är farligare än cannabis” ”Cannabis är ett naturpreparat” ”Jag kan sluta när jag vill” ”Ingen har dött av att röka cannabis” ”Cannabis används som medicin”

26 Konsekvenser av cannabismissbruk
Sämre kognitiv funktionsnivå Beroende Psykisk hälsa Fysisk hälsa Relationer Kriminalitet Kognitiv = tankemässig, kommer mera om det. Beroende – framför allt psykiskt/psykologiskt men även viss fysisk abstinens vanlig när man slutar. Såväl psykisk som fysisk hälsa påverkas = försämras. Relationer till viktiga personer påverkas – familj, kamrater, pojk/flickvän. Att röka är olagligt. I de grupper där Cannabis förekommer är även annan kriminalitet vanligt förekommande. För finansiering.

27 Cannabisrökning under tonårstiden medför:
Nedsatt förmåga till abstrakt och logiskt tänkande. Försämrad förmåga utnyttja de exekutiva funktionerna, som sortering, strukturering, övervakning, målformulering, motivation, interpersonell interaktion, resonemangsförmåga och mental flexibilitet, Utveckling av funktionell impulskontroll hindras, som utvärdering av belöning och bestraffning vid värdering av beteende. Försämrad förmåga till självkännedom Försämrad planeringsförmåga

28 Skadeverkningar kroniskt rus
Avbrott i pubertetsutvecklingen Känslomässig omognad Minskad sexuell lust, initiativförmåga Känslor av meningslöshet Dålig uthållighet Annat?

29 Tidiga tecken/varningstecken enligt föräldrasidan ALNA rådet
Beteendeförändringar Skolk / försämrade skolresultat Gamla vänner försvinner och nya okända dyker upp Mycket pengar går åt utan förklaring Lita på din intuition Tonåringen blir mycket rastlös, hemlighetsfull och svårtillgänglig Det finns den här listan och en som är mycket längre. Fyll på med vad man kan göra som förälder. Slö och nedstämd. Arg och aggressiv. Sover oroligt och har mardrömmar. Vad kan man göra som anhörig. Isolera dig inte. Kontakta andra föräldrar. Sök hjälp. I Haninge finns HANNA-mottagningen.

30 Varningstecken Tobaksrökning tidig alkoholdebut dåliga studieresultat/skolk cannabis Gruppkonstellationer Yngre som börjar umgås med äldre Försvinner runt hörnet Rykten, ingen rök utan eld Röda ögon och fnitter Fritidsledare kan ha den lite unika möjligheten att identifiera ungdomar som är ”nypårökta”. Med glasartad blick och fånstirrande leende.

31 Vilka utvecklar ett missbruk?
Det är inte enskilda riskfaktorer som avgör huruvida man som ungdom utvecklar missbruk utan det är den samlade tyngden av alla svårigheter och risker som fäller avgörandet samt i vilken utsträckning det finns skyddsfaktorer som kan motverka effekterna av riskfaktorerna.

32 Risk- och skyddsfaktorer hos ungdomar
Riskfaktorer Skyddsfaktorer Psykiatrisk problematik Förmåga att hantera känslor Brist på framtidsmål Positiv framtidstro Negativ kamratpåverkan Förmåga att motstå kamrattryck Ej fungerande skolgång Goda kamratrelationer Tidig debut av tobak och alkohol Fungerande skolgång Bristande/konfliktfyllda familjerelationer Goda familjerelationer Missbruk i uppväxtmiljön

33 Prövat Narkotika Eskilstuna

34 Lugn Det här är vad ungdomarna ofta uppger när vi pratar med dem.

35 Tittar man på den här listan ser man att det är mycket tyngre saker som kommer fram.

36

37 Bra webbsidor (för att se hur det pratas om cannabis där) ( flera interaktiva verktyg för förebyggande arbete) Hitta ytterligare information på dessa sidor.


Ladda ner ppt "Cannabis-effekter och skadeverkningar"

Liknande presentationer


Google-annonser