Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cannabis-effekter och skadeverkningar “ the drug that takes the mind away” (4 000 BC) ”What hashish gives with one hand it takes away with the other: that.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cannabis-effekter och skadeverkningar “ the drug that takes the mind away” (4 000 BC) ”What hashish gives with one hand it takes away with the other: that."— Presentationens avskrift:

1 Cannabis-effekter och skadeverkningar “ the drug that takes the mind away” (4 000 BC) ”What hashish gives with one hand it takes away with the other: that is to say, it gives you power of imagination and takes away the ability to profit by it.” Charles Baudelaire (1860) ”What hashish gives with one hand it takes away with the other: that is to say, it gives you power of imagination and takes away the ability to profit by it.” Charles Baudelaire (1860) Man dör inte av att röka cannabis, men man försvinner som person. Sagt av Kerstin Tunving 1986 Man dör inte av att röka cannabis, men man försvinner som person. Sagt av Kerstin Tunving 1986

2

3 http://www.youtube.com/watch?v=tqqLjRH sVOE

4

5

6

7

8 2014-12-13 SIDAN 8

9 från en undersökning gjord av Statens Folkhälsoinstitut mars 2011. INKÖRSPORTAR 2014-12-13SIDAN 9 TOBAK 61 % av de som röker regelbundet har testat cannabis. Av de som aldrig rökt tobak, har bara 4 % testat cannabis. ALKOHOL Av de elever som regelbundet dricker sig berusade har 51 % testat cannabis. Av de som aldrig dricker sig berusade är motsvarande siffra 1 %. CANNABIS Ett relativt stor andel av eleverna som testat cannabis någon enstaka gång, uppgav att de kunde tänka sig att testa fler gånger.

10

11

12 Cannabis Sativa/Hampa

13 Cannabis Hasch 3-15%THC Marijuana 3-20% THC Hascholja 20 - 50% THC Mer än 400 kemiska ämnen 60-80 ämnen påverkar psyket

14 Hasch

15 Marijuana

16 Ungdomarnas eget språkbruk Marijuana Gräs Grönt Maja Marre Weed Joint Spliff Femma Hasch Brunt Braj/ Braja/Brass Ganja Gås Pot Feting Joint Femma 2014-12-13SIDAN 16

17 Vad skiljer cannabis från andra droger? Komplicerat uppbyggd, psykoaktiv Fettlöslig Psykiska störningar/sjukdomstillstånd (utlöser, orsakar eller förvärrar) Depressioner och självmord Nedsättning av kognitiva funktioner (tankeförmåga, minne, omvärldsförståelse) Cannabis är en av de mest Psykopatogena narkotiska preparaten

18 Cannabis fakta Mätbara substansen heter delta -9 Tetrahydrocannabinol, THC Fettlösligt Halveringstid 6 dagar Kan ta upp till 6 veckor att bli ren från THC Enstaka röktillfälle syns 2-3 dagar på urinprov

19 Områden där THC sätter sig i hjärnan 2014-12-13 SIDAN 19 Cannabis frisätter dopamin som aktiverar belöningssystemet

20 Kognitiva funktioner

21 Cannabis attraktivt som berusningsmedel Eftersom den ger en kvalitativ förstärkning av normala upplevelser. Cannabinoiderna förstärker aktiviteten i det limbiska systemet, d v s det system som ger våra upplevelser en känslomässig valör. Cannabis limmar ihop affekterna och gör att upplevelserna i vardagen blir lite mer färgrika. Cannabis minskar aktiviteten i den del av hjärnan där du reflekterar över dig själv 2014-12-13 SIDAN 21

22 2014-12-13 SIDAN 22 Skruvar upp volymen på den känslomässiga upplevelsen och ner volymen i förnuftet Thomas Lundquist

23 2014-12-13 SIDAN 23 Cannabisruset/påverkan kan liknas vid en förälskelse.

24 Positivt och negativt med cannabisrökning + Lugn Glad Harmonisk Avslappnad Blir roligare och pratar mer Musiken blir bättre Problem försvinner Slipper tänka Förhöjd känsla Vildare, kreativare fantasi Tar livet med en klackspark Allt ordnar sig Gemenskap Livslust Bli normal - Deppig Grubblar Det jobbiga blir jobbigare Känslor av meningslöshet Falskhet, måste ljuga Kortare stubin Skiter i allt som är viktigt Konstiga tankar Seg, trött, får inget gjort Försämrad språkförmåga Glömsk Dålig ekonomi Förstörda relationer Svårt hänga med i skolan Inåtvänd, osocial, folkskygg 24

25 Undvik argumentationskamp ”Alkohol är farligare än cannabis” ”Cannabis är ett naturpreparat” ”Jag kan sluta när jag vill” ”Ingen har dött av att röka cannabis” ”Cannabis används som medicin” 2014-12-13 SIDAN 25

26 Konsekvenser av cannabismissbruk Sämre kognitiv funktionsnivå Beroende Psykisk hälsa Fysisk hälsa Relationer Kriminalitet

27 Cannabisrökning under tonårstiden medför: Nedsatt förmåga till abstrakt och logiskt tänkande. Försämrad förmåga utnyttja de exekutiva funktionerna, som sortering, strukturering, övervakning, målformulering, motivation, interpersonell interaktion, resonemangsförmåga och mental flexibilitet, Utveckling av funktionell impulskontroll hindras, som utvärdering av belöning och bestraffning vid värdering av beteende. Försämrad förmåga till självkännedom Försämrad planeringsförmåga SIDAN 27

28 Skadeverkningar kroniskt rus Avbrott i pubertetsutvecklingen Känslomässig omognad Minskad sexuell lust, initiativförmåga Känslor av meningslöshet Dålig uthållighet Annat?

29 Tidiga tecken/varningstecken enligt föräldrasidan ALNA rådet Beteendeförändringar Skolk / försämrade skolresultat Gamla vänner försvinner och nya okända dyker upp Mycket pengar går åt utan förklaring Lita på din intuition Tonåringen blir mycket rastlös, hemlighetsfull och svårtillgänglig

30 Varningstecken Tobaksrökning tidig alkoholdebut dåliga studieresultat/skolk cannabis Gruppkonstellationer Yngre som börjar umgås med äldre Försvinner runt hörnet Rykten, ingen rök utan eld Röda ögon och fnitter

31 Vilka utvecklar ett missbruk? Det är inte enskilda riskfaktorer som avgör huruvida man som ungdom utvecklar missbruk utan det är den samlade tyngden av alla svårigheter och risker som fäller avgörandet samt i vilken utsträckning det finns skyddsfaktorer som kan motverka effekterna av riskfaktorerna. 2014-12-13 SIDAN 31

32 Risk- och skyddsfaktorer hos ungdomar Riskfaktorer Skyddsfaktorer Psykiatrisk problematik Förmåga att hantera känslor Brist på framtidsmål Positiv framtidstro Negativ kamratpåverkan Förmåga att motstå kamrattryck Ej fungerande skolgång Goda kamratrelationer Tidig debut av tobak och alkohol Fungerande skolgång Bristande/konfliktfyllda familjerelationer Goda familjerelationer Missbruk i uppväxtmiljön 2014-12-13 SIDAN 32

33 Prövat Narkotika Eskilstuna

34 Lugn

35

36 http://www.youtube.com/watch?v=RD8Y3tSGr 8owww.youtube.com/watch?v=RD8Y3tSGr 8o

37 Bra webbsidor www.cannabishjalpen.se www.droginfo.com www.can.se www.flashback.sewww.flashback.se (för att se hur det pratas om cannabis där) www.drugsmart.sewww.drugsmart.se ( flera interaktiva verktyg för förebyggande arbete) http://www.drogupplysningen.se/lektioner/film-genv%C3%A4gen http://www5.goteborg.se/prod/SocialResurs/dalisprevu.nsf/vyPublic erade/E338A78BF685207DC1257CE1004154F2?OpenDocument


Ladda ner ppt "Cannabis-effekter och skadeverkningar “ the drug that takes the mind away” (4 000 BC) ”What hashish gives with one hand it takes away with the other: that."

Liknande presentationer


Google-annonser