Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stig Dagerman Född 1923 i Älvkarleby (Uppsala län) Dog 1954 (tog sitt liv) Svensk författare och journalist Han var en av de mest framträdande författarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stig Dagerman Född 1923 i Älvkarleby (Uppsala län) Dog 1954 (tog sitt liv) Svensk författare och journalist Han var en av de mest framträdande författarna."— Presentationens avskrift:

1 Stig Dagerman Född 1923 i Älvkarleby (Uppsala län) Dog 1954 (tog sitt liv) Svensk författare och journalist Han var en av de mest framträdande författarna inom den svenska fyrtiotalismen Svenska Dagbladets litteraturpris år Trots sin tidiga död hann Dagerman författa fyra romaner och ett större antal noveller, teaterpjäser, dikter, dagsverser och reportage.

2 Bildordlista ”Att döda ett barn” av Stig Dagerman
Obs! alla ord och uttryck som du inte förstår stryker du under i din novelltext!

3 rågåker

4 slätt

5 livstycke

6 kylare

7 hägg

8 kofångare

9 al

10 nymornad

11 poppel

12 Nytjärad

13 telegrafstolpe

14 vindruta

15 sluta ögonen

16 krängning

17 obarmhärtig

18 stum

19 Ombunden hand

20 Uttryck att fundera över:
Han skulle inte kunna göra en geting förnär Ty så obarmhärtigt är livet konstruerat Det faller ingen skugga över köket/bilen Han har ett hål av fasa inom sig Det är inte sant att tiden läker alla sår Denna tystnad är hans fiende

21 Analysfrågor 1. Vilken stämning målas upp i de första meningarna(inledningen)? 2. Ganska tidigt i novellen får läsaren reda på vad som ska hända (men inte hur). Personerna i novellen vet det däremot inte. Varför tror du att Dagerman väljer att skriva så? 3. Vilka personer finns med i novellen och vilken relation har de till varandra? 4. Beskriv platsen/miljön! Vad får vi reda på? 5. Lägg märke till hur författaren använder ordet ”lycklig”. Stryk under alla ställen där det förekommer. Varför upprepas detta ord så ofta? Finns det andra ord som upprepas? Vilka?

22 6. Vilken roll spelar bilen i novellen
6. Vilken roll spelar bilen i novellen? Hur beskrivs den och dess förhållande till mannen. Vilka kontraster (skillnader) finns i början och slutet när det gäller bilen? 7. Försök att hitta andra kontraster i novellen, som gäller stämning och känslor! 8. Novellen är uppbyggd med parallellhandling. Mellan vilka scener? Markera i texten när scenerna växlar! 9. Hur ökas spänningen? Lägg märke till hur författaren anger tid och rum! 10. Denna novell brukar betraktas som väldigt ”filmisk” och det har också gjorts en film på den. Vad i novellens uppbyggnad påminner om hur man gör film?

23 11. Vilket tempus (tidsform) används i novellen? Vad tänker du om det?
12. Varför ger denna novell ett så starkt intryck? 13. Hur tycker du att avslutningen fungerar? 14. Vilket TEMA har novellen? 15. Vilket BUDSKAP har novellen? Vad tror du att Dagerman vill säga med novellen? Extra: Gör en kortfattad skriftlig sammanfattning av novellen.

24 Uppgifter: Ändra texttypen: Skriv en tidningsrubrik om bilolyckan
b) Skriv en notis i tidningen om bilolyckan. c) Om du vore journalist och skulle göra ett reportage om olyckan, vilka frågor hade du ställt till en person i den byn?


Ladda ner ppt "Stig Dagerman Född 1923 i Älvkarleby (Uppsala län) Dog 1954 (tog sitt liv) Svensk författare och journalist Han var en av de mest framträdande författarna."

Liknande presentationer


Google-annonser