Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mekanik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mekanik."— Presentationens avskrift:

1 Mekanik

2 Krafter Krafter påverkar föremåls möjligheter att röra sig.
Isaac Newton Jordens dragningskraft = tyngdkraft = gravitationskraft Kraft mäts i enheten Newton = N En kraft kan mätas mha en dynamometer Massa = vikt och mäts i kilogram Tyngd är en kraft och mäts i Newton

3 Månen

4 Kan man falla tvärs genom jorden?

5 Kraft och motkraft

6 Friktion Friktion är en kraft som bromsar rörelsen
Friktion mäts i Newton Friktionen påverkas av material, hur slät ytan är och massan När vill man ha liten friktion? När vill man ha stor friktion?

7 Tyngdpunkt och stödyta

8 När faller ett föremål?

9 Hur uppkommer en rörelse?
När den kraft som vill starta rörelsen är större än den kraft som vill hejda rörelsen.

10 Olika rörelser Likformig rörelse
konstant hastighet i en och samma riktning Olikformig rörelse: Accelererad rörelse = hastigheten ökar Retarderad rörelse = hastigheten minskar

11 Sträcka, tid & hastighet

12 Fritt fall Fritt fall – ett fall i vakuum
Föremål faller alltid lika fort oavsett form och vikt. Vilken landar först, kotten eller lövet? Varför?

13 Vilken kula landar först?

14 Hur faller föremål som kastas?

15 Hur hamnar satelliter i en omloppsbana?
Rätt vinkel och rätt hastighet

16 Vad händer när bussen bromsar?
Trögheten gör så att ett föremål som är i rörelse vill fortsätta sin rörelse i samma riktning. Föremål som är stilla vill fortsätta att vara stilla pga trögheten

17 I hur hög hastighet klarar man att hålla emot vid en krock?
7 km/h

18 Centralrörelse

19 Centripetalkraft vs Centrifugalkraft
Centripetalkraften är riktad in mot centrum Centrifugalkraften är riktad utåt, det är den man känner av i magen när man åker karusell.

20 Fysikaliskt arbete När du övervinner en kraft och förflyttar ett föremål uträttar du ett arbete.

21 Arbete = kraft  sträcka
Ex. Du lyfter en 3 kg sten 2m upp i luften. Kraften = 30 N (tyngdkraften på 3 kg) Sträckan = 2m Arbete = 30 N  2m = 60 Nm

22 Arbete = kraft  sträcka
Ex. Du drar lillebror i en pulka. Den kraft som krävs för att dra pulkan är 50 N. Du drar pulkan 30 m. Hur stort arbete uträttar du? Kraften = 50 N (friktionskraften övervinns) Sträckan = 30 m Arbete = 50 N  30 m = 1500 Nm

23 När är arbetet störst? Arbetet är lika stort vare sig tunnan lyfts rakt upp eller rullas uppför en ramp.

24 Mekanikens gyllene regel
Det man vinner i kraft, förlorar man i väg. Ex lutande plan och Hävstång

25 Lutande plan Arbete = kraft  sträcka Arbete = 0,5 N  2m = 1 Nm
Hur stort blir arbetet om man lyfter vagnen rakt upp (1m)? Svar: Lika stort!!!

26 Hävstång - Gungbräda Vridningspunkten är på mitten av brädan.
Avståndet från där de sitter till vridningspunkten kallas hävarm.

27 De enkla ”maskinerna” Gemensamt för dessa är att de hanterar krafter på olika sätt. Lutande planet Kilen Skruven Hävstången Hjulet Blocket

28 Lutande planet

29 Kilen

30 Skruven

31 Hävstång

32 Hjulet

33 Blocket


Ladda ner ppt "Mekanik."

Liknande presentationer


Google-annonser