Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010201120122013201420152016 BNP*6,33,71,2 2,73,5 Sysselsättning, timmar*2,52,30,4–0,20,61,41,3 Öppen arbetslöshet, nivå8,47,57,78,38,07,36,6 Timlön, nationalräkenskaperna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010201120122013201420152016 BNP*6,33,71,2 2,73,5 Sysselsättning, timmar*2,52,30,4–0,20,61,41,3 Öppen arbetslöshet, nivå8,47,57,78,38,07,36,6 Timlön, nationalräkenskaperna."— Presentationens avskrift:

1 BNP*6,33,71,2 2,73,5 Sysselsättning, timmar*2,52,30,4–0,20,61,41,3 Öppen arbetslöshet, nivå8,47,57,78,38,07,36,6 Timlön, nationalräkenskaperna 0,52,93,12,83,13,53,9 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,62,53,12,8 3,33,9 Konsumentpris, KPIX1,81,1 0,81,11,51,7 Konsumentpris, KPI1,23,00,90,41,52,22,5 Realt skatteunderlag**0,72,41,81,20,91,5 Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges *Kalenderkorrigerad utveckling. ** Korrigerat för regeländringar CIRKULÄR 12:

2 Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring Ökning i procent och bidrag i procentenheter CIRKULÄR 12:

3 SKL, dec 20123,03,93,13,24,34,824,4 SKL, okt 20123,13,93,23,74,44,625,2 Reg. sep 20123,04,1 4,24,84,527,4 ESV, sep 20123,14,13,73,94,44,526,3 Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser Procentuell förändring CIRKULÄR 12: Regeringens prognos för 2012 och 2013 har fastställts som uppräkningsfaktorer för utbetalning av preliminär skatt. Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting 3

4 Direktiv antagen utveckling av invånarantalet 4 ÅrPer denFörändringPer denFörändring SCB:s prognos 01-nov1/11 - 1/1131-dec31/ /12 hösten 2011 den 31 dec

5 5

6 6

7 7

8 Uppdaterad kostnadsutjämning, förändring i tkr, 2012 års nivå 8

9 Anpassning demografi ”kundmodell” 9 Förskola/Grundsk/Gym-BUNÄO Totalt daghem/förskole- nasiumsummayngreäldresummamnkr fritidsklass mnkr á-pris tkr 52,452,089,3 274,9272,1 andel kunder % 57,398,397,01 4,734, tkr -228,7381, , ,4554,4-527,726, , tkr -164,7460, , ,9449,0-911,2-462, , ack -393,4841, , ,31 003, ,9-435, , tkr -139,9277,756,8194,6410,5-506,2-95,798, ack -533,31 119, , ,71 413, ,1-531, ,9

10 Anpassning demografi, ”generell demografimodell” 10 Anpassning demografiUnderlagNetto-KapHyror Nämnd/verksamhet1,0 procentnettokostnaderkostn Kommunövergripande Kommungemensamt 143, , ,0-321, ,8 Verksamhetsgemensamt 187, , ,9-661,4-11,7 Administrativa kontor 181, , ,1-218, ,6 Kost- och städverksamhet 299, , , ,9 Kultur och Fritid 185, , ,6-907, ,5 Räddningstjänst 100, , , , ,6 Barn- o utbildningsnämnd 492, , ,7-567, ,7 Miljö- o byggnadsnämnd 62, ,47 156,3-296,1-640,8 Äldreomsorg ,3 Socialnämnd exkl ÄO 1 112, , ,8-178, ,3 Summa Nämnd/Styrelse 2 746, , , , ,9 ÖSK 497, , , , ,6 Totalt 3 262, , , , ,7

11 11

12 Löneökningar 12

13 13 Analys förändring från budget 2013 till beräknad ram 2014, miljoner kronor

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Banklån ”koncernen” Hultsfreds kommun, miljoner kronor 18

19 19

20 20 Önskvärd resultatnivå är två procent av skatter och statsbidrag. Det skulle betyda för åren följande resultatkrav – 14,3, 14,6 och 14,9 miljoner kronor.

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26


Ladda ner ppt "2010201120122013201420152016 BNP*6,33,71,2 2,73,5 Sysselsättning, timmar*2,52,30,4–0,20,61,41,3 Öppen arbetslöshet, nivå8,47,57,78,38,07,36,6 Timlön, nationalräkenskaperna."

Liknande presentationer


Google-annonser