Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010201120122013201420152016 BNP*6,33,71,2 2,73,5 Sysselsättning, timmar*2,52,30,4–0,20,61,41,3 Öppen arbetslöshet, nivå8,47,57,78,38,07,36,6 Timlön, nationalräkenskaperna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010201120122013201420152016 BNP*6,33,71,2 2,73,5 Sysselsättning, timmar*2,52,30,4–0,20,61,41,3 Öppen arbetslöshet, nivå8,47,57,78,38,07,36,6 Timlön, nationalräkenskaperna."— Presentationens avskrift:

1 2010201120122013201420152016 BNP*6,33,71,2 2,73,5 Sysselsättning, timmar*2,52,30,4–0,20,61,41,3 Öppen arbetslöshet, nivå8,47,57,78,38,07,36,6 Timlön, nationalräkenskaperna 0,52,93,12,83,13,53,9 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,62,53,12,8 3,33,9 Konsumentpris, KPIX1,81,1 0,81,11,51,7 Konsumentpris, KPI1,23,00,90,41,52,22,5 Realt skatteunderlag**0,72,41,81,20,91,5 Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges *Kalenderkorrigerad utveckling. ** Korrigerat för regeländringar CIRKULÄR 12:71 2012-12-17 1

2 Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring Ökning i procent och bidrag i procentenheter CIRKULÄR 12:71 2012-12-17 2

3 2011201220132014201520162011-2016 SKL, dec 20123,03,93,13,24,34,824,4 SKL, okt 20123,13,93,23,74,44,625,2 Reg. sep 20123,04,1 4,24,84,527,4 ESV, sep 20123,14,13,73,94,44,526,3 Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser Procentuell förändring CIRKULÄR 12:71 2012-12-17 Regeringens prognos för 2012 och 2013 har fastställts som uppräkningsfaktorer för utbetalning av preliminär skatt. Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting 3

4 Direktiv antagen utveckling av invånarantalet 4 ÅrPer denFörändringPer denFörändring SCB:s prognos 01-nov1/11 - 1/1131-dec31/12 - 31/12 hösten 2011 den 31 dec 201013 720-219 13 696-159 13 696 201113 567-153 13 515-181 13 519 201213 514-53 13 494-21 13 387 201313 382-132 13 335-132 13 275 201413 249-133 13 202-133 13 172 201513 137-112 13 090-112 13 090 201613 025-92 13 025

5 5

6 6

7 7

8 Uppdaterad kostnadsutjämning, förändring i tkr, 2012 års nivå 8

9 Anpassning demografi ”kundmodell” 9 Förskola/Grundsk/Gym-BUNÄO Totalt daghem/förskole- nasiumsummayngreäldresummamnkr fritidsklass mnkr á-pris tkr 52,452,089,3 274,9272,1 andel kunder % 57,398,397,01 4,734,2 2014 tkr -228,7381,0-4 493,7-4 341,4554,4-527,726,7-4 314,7 2015 tkr -164,7460,4-2 989,6-2 693,9449,0-911,2-462,2-3 156,1 2015 ack -393,4841,4-7 483,3-7 035,31 003,4-1 438,9-435,5-7 470,8 2016 tkr -139,9277,756,8194,6410,5-506,2-95,798,9 2016 ack -533,31 119,1-7 462,5-6 840,71 413,9-1 945,1-531,2-7 371,9

10 Anpassning demografi, ”generell demografimodell” 10 Anpassning demografiUnderlagNetto-KapHyror Nämnd/verksamhet1,0 procentnettokostnaderkostn Kommunövergripande Kommungemensamt 143,0 14 304,518 818,0-321,7-4 191,8 Verksamhetsgemensamt 187,2 18 721,819 394,9-661,4-11,7 Administrativa kontor 181,3 18 131,619 603,1-218,9-1 252,6 Kost- och städverksamhet 299,8 29 976,732 280,6-2 303,9 Kultur och Fritid 185,2 18 517,223 988,6-907,9-4 563,5 Räddningstjänst 100,8 10 082,314 283,2-1 768,3-2 432,6 Barn- o utbildningsnämnd 492,8 49 282,052 079,7-567,0-2 230,7 Miljö- o byggnadsnämnd 62,2 6 219,47 156,3-296,1-640,8 Äldreomsorg156 231,3 Socialnämnd exkl ÄO 1 112,6 111 256,4117 019,8-178,1-5 585,3 Summa Nämnd/Styrelse 2 746,9 276 491,9304 642,2-4 919,4-23 212,9 ÖSK 497,7 49 770,835 055,0-28 481,843 197,6 Totalt 3 262,6 326 262,7800 534,7-33 401,219 984,7

11 11

12 Löneökningar 12

13 13 Analys förändring från budget 2013 till beräknad ram 2014, miljoner kronor

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Banklån ”koncernen” Hultsfreds kommun, miljoner kronor 18

19 19

20 20 Önskvärd resultatnivå är två procent av skatter och statsbidrag. Det skulle betyda för åren 2014-2016 följande resultatkrav – 14,3, 14,6 och 14,9 miljoner kronor.

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26


Ladda ner ppt "2010201120122013201420152016 BNP*6,33,71,2 2,73,5 Sysselsättning, timmar*2,52,30,4–0,20,61,41,3 Öppen arbetslöshet, nivå8,47,57,78,38,07,36,6 Timlön, nationalräkenskaperna."

Liknande presentationer


Google-annonser