Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-G Lidheim 2014-11-111. SYV information 14/11 2014 Program  Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet 2015/2016, informationshäfte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-G Lidheim 2014-11-111. SYV information 14/11 2014 Program  Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet 2015/2016, informationshäfte."— Presentationens avskrift:

1 S-G Lidheim 2014-11-111

2 SYV information 14/11 2014 Program  Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet 2015/2016, informationshäfte  Rutin för överlämning  Handläggning av anmälan till Introduktionsprogram  Handläggning av ansökningar till fri kvot och till dispens från behörighetskravet i engelska 2

3 S-G Lidheim 2014-11-11 Tidsplan 2015  V 52 Gr skolans ht betyg till Gymnasieantagningen  12 janDexter öppnar för val  12 febSista ansökningsdag  31 marPreliminärantagningen avslutad, Dexter, ext brev  15 aprÖverlämnandekonferens  27 aprOmval börjar  18 majSista dag för omval  12 junGr skolans vt-betyg till Gymnasieantagningen  18 junSista dag för registrering inför slutlig antagning  1 jul Slutliga antagningen avslutad, besked v 27 till alla  31 julSista dag för betygskomplettering och svarsbesked  14 sepReservantagningen avslutas 3

4 S-G Lidheim 2014-11-11 Ansökan via Dexter Elever söker alla sina program i vårt Dexter oavsett vilken skola de än söker till i landet, inloggning via vår hemsida www.gyf.se/ ”ansökan & antagning” www.gyf.se/ Öppnar den 12 januari 2015. Konto med anvisning sänds ut senast v 1 till gr SYV och IM elever inom Gyf + Nybro som registrerats som sökande Gymnasiesyv kontaktar antagningskansliet för kod till gymnasieelev som vill söka Kansliet för Gymnasieantagningen sänder vidare ansökan om den är till annan kommun / huvudman 4

5 S-G Lidheim 2014-11-11 Ansökan med blankett Elever som ej har tillgång till Dexter söker via ansökningsblankett Följ anvisning och bifoga aktuella bilagor som betyg och folkbokförings intyg. 5

6 S-G Lidheim 2014-11-11 Utbildningar  Nationella program Nationellt fastställda inriktningar  Särskilda varianter  Riksrekryterande utbildningar Länk till Skolverket – beviljade utbildningar http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och- utbildningar/avvikelser/godkanda-utbildningar-1.199915  Introduktionsprogram 6

7 S-G Lidheim 2014-11-11 Informationshäfte 2015/2016 Gymnasieantagningen gör varje år ett informationshäfte till stöd för SYV. Gymnasieantagning 2015/2016Gymnasieantagning 7

8 S-G Lidheim 2014-11-11 Kodningen är A o O Eftersom kodningen är mycket viktig så är Skolverkets hemsida bra för att hämta information www.skolverket.se http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och- kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/studievagskoder-sprakkoder-1.116549 Gå in på vår hemsida www.gyf.se för att läsa om skolor, program och koder, se även informationshäfte från Gymnasieantagningenwww.gyf.se Förteckning över skolenhetskod hittar du på www.scb.sewww.scb.se http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/sok/?query=skolenhetskoder 8

9 S-G Lidheim 2014-11-11 Rutin för överlämning Rutin för överlämning av information från grundskola till gymnasieskola, reviderad 141022 9 Blankett Medgivande Ped blankett Överl konf 15/4-15 Ped konf 13/8-15 Rutin

10 S-G Lidheim 2014-11-11 Introduktionsprogram Avsett för sökande som inte är behöriga till nationellt program. Individuellt alternativ Preparandutbildning Språkintroduktion Yrkesintroduktion Ansökan via Dexter Programinriktat individuellt val, IMPROxx Yrkesintroduktion, IMYRKxx, kan även förekomma med IMYRK i kombination med inriktningsval (tex inom GYF) 10

11 S-G Lidheim 2014-11-11 Förberedelser för introduktionsprogram Grundskolan Vägledning Kartlägga studiebehov Föranmäla sökande med behov av särskilt anpassad studiemiljö, till huvudmannen senast 15/11 Ansökan/anmälan http://www.gyf.se/sv/Ansokan-till-gymnasiet/Hur-ansoker-jag/ http://www.gyf.se/sv/Ansokan-till-gymnasiet/Hur-ansoker-jag/ Besök Överlämning, redovisa kunskapsbedömning Inflyttning Kräver särskild uppmärksamhet 11

12 S-G Lidheim 2014-11-11 Samverkansavtal Informera om gällande samverkansavtal Samverkan Sydost - reviderat 2013-12-29 - grundregel för inriktningsval till åk 2, i mån av plats  Enskilda avtal  Norra samverkansområdet http://www.gyf.se/sv/Ansokan-till-gymnasiet/Behorighet/Samverkansavtal/ 12

13 S-G Lidheim 2014-11-11 Fri kvot 2015  Fri kvot till kansliet för Gymnasieantagningen senast 27 februari 2015  Beakta rutiner och underlag för ansökan Blankett 13

14 S-G Lidheim 2014-11-11 Mera om ansökan 1 - Rangordna val - Tidpunkt för ansökan – senast 18 maj - Underskrift - Slutbetyg - obehörighetsbrev - Urval  Betyg i moderna språk ger Jmf =  av 17 betyg  FP max 20p  ESMUS spets FP max 100p 14

15 S-G Lidheim 2014-11-11 Mera om ansökan 2 - Besked - Svar - Betygskomplettering 15

16 S-G Lidheim 2014-11-11 Elever som planerar att flytta Elever som planerar att flytta, ny fbf Lämna information även via övrig info Bör söka 3 utbildningar i den nya kommunen och lika många i sin hemkommun Gymnasieantagningen aviserar inflyttningskommunen 16

17 S-G Lidheim 2014-11-11 Studiestöd Ansökan om Inackorderingstillägg - Kommunal skola hos oss (hemkommunen) - Fristående skola hos CSN - Informera om regler vid ”frisök” 17

18 S-G Lidheim 2014-11-1118 Gymnasieantagningen i Kalmar  Administrerar ansökningar för ungdomar från fem kommuner  Antagning till sju kommunala och sex fristående skolor.  Sändrutiner för ansökningar till ”externa” kommuner.

19 S-G Lidheim 2014-11-11 Kontaktuppgifter Sven-Göthe Lidheim Antagningssekreterare 0480-451507 sven-gothe.lidheim@gyf.se Yvonne Petersson Ekonomiassistent 0480-451506 Yvonne.petersson@gyf.se 19


Ladda ner ppt "S-G Lidheim 2014-11-111. SYV information 14/11 2014 Program  Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet 2015/2016, informationshäfte."

Liknande presentationer


Google-annonser