Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-G Lidheim 2014-11-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-G Lidheim 2014-11-11."— Presentationens avskrift:

1 S-G Lidheim

2 SYV information 14/11 2014 Program
Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet 2015/2016, informationshäfte Rutin för överlämning Handläggning av anmälan till Introduktionsprogram Handläggning av ansökningar till fri kvot och till dispens från behörighetskravet i engelska S-G Lidheim

3 Tidsplan 2015 V 52 Gr skolans ht betyg till Gymnasieantagningen
12 jan Dexter öppnar för val 12 feb Sista ansökningsdag 31 mar Preliminärantagningen avslutad, Dexter, ext brev 15 apr Överlämnandekonferens 27 apr Omval börjar 18 maj Sista dag för omval 12 jun Gr skolans vt-betyg till Gymnasieantagningen 18 jun Sista dag för registrering inför slutlig antagning 1 jul Slutliga antagningen avslutad, besked v 27 till alla 31 jul Sista dag för betygskomplettering och svarsbesked 14 sep Reservantagningen avslutas S-G Lidheim

4 Ansökan via Dexter Elever söker alla sina program i vårt Dexter oavsett vilken skola de än söker till i landet, inloggning via vår hemsida ”ansökan & antagning” Öppnar den 12 januari Konto med anvisning sänds ut senast v 1 till gr SYV och IM elever inom Gyf + Nybro som registrerats som sökande Gymnasiesyv kontaktar antagningskansliet för kod till gymnasieelev som vill söka Kansliet för Gymnasieantagningen sänder vidare ansökan om den är till annan kommun / huvudman S-G Lidheim

5 Elever som ej har tillgång till Dexter söker via ansökningsblankett
Ansökan med blankett Elever som ej har tillgång till Dexter söker via ansökningsblankett Följ anvisning och bifoga aktuella bilagor som betyg och folkbokförings intyg. S-G Lidheim

6 Utbildningar Nationella program Nationellt fastställda inriktningar
Särskilda varianter Riksrekryterande utbildningar Länk till Skolverket – beviljade utbildningar Introduktionsprogram S-G Lidheim

7 Informationshäfte 2015/2016 Gymnasieantagningen gör varje år ett informationshäfte till stöd för SYV. Gymnasieantagning /2016 S-G Lidheim

8 Kodningen är A o O Eftersom kodningen är mycket viktig så är Skolverkets hemsida bra för att hämta information Gå in på vår hemsida för att läsa om skolor, program och koder, se även informationshäfte från Gymnasieantagningen Förteckning över skolenhetskod hittar du på S-G Lidheim

9 Rutin för överlämning Rutin för överlämning av information från grundskola till gymnasieskola, reviderad Rutin Överl konf 15/4-15 Medgivande Ped konf 13/8-15 Blankett Ped blankett S-G Lidheim

10 Introduktionsprogram
Avsett för sökande som inte är behöriga till nationellt program. Individuellt alternativ Preparandutbildning Språkintroduktion Yrkesintroduktion Ansökan via Dexter Programinriktat individuellt val, IMPROxx Yrkesintroduktion, IMYRKxx, kan även förekomma med IMYRK i kombination med inriktningsval (tex inom GYF) S-G Lidheim

11 Förberedelser för introduktionsprogram
Grundskolan Vägledning Kartlägga studiebehov Föranmäla sökande med behov av särskilt anpassad studiemiljö, till huvudmannen senast 15/11 Ansökan/anmälan Besök Överlämning, redovisa kunskapsbedömning Inflyttning Kräver särskild uppmärksamhet S-G Lidheim

12 Samverkansavtal Informera om gällande samverkansavtal Samverkan Sydost
- reviderat - grundregel för inriktningsval till åk 2, i mån av plats Enskilda avtal Norra samverkansområdet S-G Lidheim

13 Fri kvot 2015 Fri kvot till kansliet för Gymnasieantagningen
senast 27 februari 2015 Beakta rutiner och underlag för ansökan Blankett S-G Lidheim

14 Mera om ansökan 1 - Rangordna val
- Tidpunkt för ansökan – senast 18 maj - Underskrift - Slutbetyg - obehörighetsbrev - Urval Betyg i moderna språk ger Jmf =  av 17 betyg FP max 20p ESMUS spets FP max 100p S-G Lidheim

15 Mera om ansökan 2 - Besked - Svar - Betygskomplettering
S-G Lidheim

16 Elever som planerar att flytta
Elever som planerar att flytta, ny fbf Lämna information även via övrig info Bör söka 3 utbildningar i den nya kommunen och lika många i sin hemkommun Gymnasieantagningen aviserar inflyttningskommunen S-G Lidheim

17 Studiestöd Ansökan om Inackorderingstillägg
- Kommunal skola hos oss (hemkommunen) - Fristående skola hos CSN - Informera om regler vid ”frisök” S-G Lidheim

18 Gymnasieantagningen i Kalmar
Administrerar ansökningar för ungdomar från fem kommuner Antagning till sju kommunala och sex fristående skolor. Sändrutiner för ansökningar till ”externa” kommuner. S-G Lidheim

19 Kontaktuppgifter Yvonne Petersson
Sven-Göthe Lidheim Antagningssekreterare Yvonne Petersson Ekonomiassistent S-G Lidheim


Ladda ner ppt "S-G Lidheim 2014-11-11."

Liknande presentationer


Google-annonser