Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Storfest Anmälningsanvisningar till Agenten version 23.1.2007 Storfest-kansliet Puh. 010 3870 700 (kanslitider) Fax. 010 3870 799

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Storfest Anmälningsanvisningar till Agenten version 23.1.2007 Storfest-kansliet Puh. 010 3870 700 (kanslitider) Fax. 010 3870 799"— Presentationens avskrift:

1 Storfest Anmälningsanvisningar till Agenten version 23.1.2007 Storfest-kansliet Puh. 010 3870 700 (kanslitider) Fax. 010 3870 799 suurjuhla@partio.fi storfest@scout.fi www.partio.fi/suurjuhla www.scout.fi/storfest Storfest-kansliet Hämeen Partiolaiset ry Pyhäjärvenkatu 5 A 33200 Tampere

2 ANMÄLNINGAR TILL STORFESTEN - Anmälningar görs direkt i Stigen (om du har lösenord) eller via en www-länk: http://spfs.clubonweb.com/book/suurjuhla (du behöver varje deltagares medlemsnummer och referenskod från medlemskortet/stigen för att kunna anmäla dem) - 1.1–30.3.2007 kan man lägga till och ta bort deltagare via Stigen (Tips: om du inte har användarrättigheter till Stigen kan det löna sig att samla ihop en större mängd anmälningar och tillsammans med kårens medlemsregisteransvarig mata in dem i Stigen. Du kan alltid vända dig till Storfest-kansliet för att ta bort deltagare.)http://spfs.clubonweb.com/book/suurjuhla - Fakturering för 1.1-30.3 anmälda sker i början på april, förfallodag 13.4.2007. - 2.4–27.4.2007 möjlighet att göra efteranmälningar med höjd deltagaravgift. Efteranmälda kan även raderas. - En deltagare som anmälts under den egentliga anmälningstiden (1.1-30.3) kan bytas ut mot en ny deltagare senare. Denna betalar då det normala priset även om den anmälts under efteranmälningstiden. - OBS! Om det avbokas flera, under tiden 1.1-30.3 anmälda deltagare, än det införs nya, returneras inte skillnaden för kostnaderna. - Föräkra dig om att kåren har samlat in deltagaravgifterna i tid! - Kåren faktureras i maj för de deltagare som anmälts under efteranmälningstiden (preliminär förfallodag 11.5.2007). - om en deltagare avbokar efter den 27.4.2007 sitt deltagande p.g.a. egen eller en nära släktings sjukfall, kan deltagaren ansöka deltagaravgiften tillbaka från scoutförsäkringen med läkarintyg. (Obs! Gäller enbart medlemmar som betalat sin medlemsavgift).

3 Deltagare kan anmälas och avbokas 1.1-30.3. Deltagare kan anmälas och raderas 2-27.4. (Den mängd deltagare som anmälts per 30.3 får inte underskridas) Gör er redo för evenemanget! Inga förändringar i anmälningarna Fakturering, förfallodag 13.4. Efteranmälningar, Fakturering, förfallodag 11.5. JANFEBMARSAPRILMAJJUNIJANFEBMARSAPRILMAJJUNI ILMOITTAUTUMINEN SUURJUHLAAN Undantag - Deltagare, som inte är FS medlemmar (t.ex. förmyndare): en kopia över deras anmälan skickas till Storfest-kansliet. Deras uppgifter skriver Storfets-kansliet in i kåren så att uppgifterna lätt kan raderas av Storfest-kansliet efter evenemanget. - Deltagare med ett uppdrag på Storfesten fyller i en mer detaljerad anmälningsblankett. En kopia av denna skickas till Storfest-kansliet. Blanketten finns på Storfest webbplatsen. - Agent: ta vara på alla orgianal av anmälningsblanketterna- spara dem!

4 Anmälning till Storfesten med www-blanketten http://spfs.clubonweb.com/book/suurjuhla Blanketten är enbart för Suurjuhla-Storfest kontaktpersonen, d.v.s. agenten. Enskilda deltagare skall inte anmäla sig själv via www-blanketten. Agenten anmäler alla kårens deltagare. Pappersblanketten blir hos kåren i förvar. För anmälningen behövs medlemmarnas personliga referenskoder (från medlemskortet/Stigen). Fyll i koden och tryck på Fortsätt-knappen. Agenten kan enbart anmäla kårmedlemmar (medlemmar av FS) till Storfesten. En kopia av anmälningsblanketten för icke scouter (t.ex. förmyndare) skickas till Storfest- kansliet

5 Systemet söker från Stigen deltagarens kontaktuppgifter. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Efter personuppgifter besvaras frågor gällande Storfesten (tyvärr är uppgifterna på pappersblanketten i en annan ordning p.g.a. systeminställningar) OBS! Icke scouters uppgifter meddelas direkt till Storfest-kansliet, som lägger in dem i kårens så att de efter Storfesten lätt kan avlägsnas ur registret. Om kåren matar in personerna själv i Stigen ansvarar den även för att efter evenemanget avlägsna dem från medlemsregistret. OBS! All mat är laktosfattig. Vid frågor gällande bespisning kan man vända sig till paivi.jaatinen@hp.partio.fi Anmälning till Storfesten med www-blanketten

6 Anmälning till Storfesten med www-blanketten För att undvika felanvändning av systemet ber vi att kårens agent fyller i sitt namn här. Deltagande i lördagens program är en obligatorisk fråga. Kåren bestämmer själv vilket av de olika åldersklassprogrammen t.e.x. en enskild patrullscout deltar i. Om man deltar i Storfesten bara på söndagen, kryssa i ”deltar inte” för programmet på lördagen. Kryssa i om deltagaren fungerar som gruppledare under programmet på lördagen. OBS! Kåren behöver minst två gruppledare om en del av vargungarna deltar i programmet och en del åker till Särkänniemi. Alla patrullledare och flockledare är inte automatiskt gruppledare.

7 Anmälning till Storfesten med www-blanketten OBS! Tyvärr visar anmälnings- systemet deltagarpaketen för både den egentliga anmälningstiden och för efteranmälningar. Anmälningar som görs efter den 30.3 följer priserna för efteranmälningar. Deltagarpaket med normalpris kommer att synas även under tiden för efteranmälningar men får inte användas. Kom ihåg att välja Särkänniemi nyckel om deltagaren kommer att besöka nöjesparken. MYCKET VIKTIGT!!! Kom ihåg att trycka på ”Beräkna kostnad”-knappen före du skickar iväg anmälan! Den beräknar det sammanlagda priset. Om uppgifterna ändras måste man trycka på knappen igen för att få den slutliga summan. Kryssa för rätt deltagarpaket. Knappen ”Beräkna kostnad” längst ned på sidan visar priser. Tack för din anmälan! Registrera anmälningen genom att trycka på ”Skicka min anmälan”-knappen. På skärmen får du nu en bekräftelse för anmälan.

8 Tips - Om du inte har egna Stigen användarrättigheter kan det löna sig att kontakta kårens medlemsregisteransvarig och tillsammans med denne mata in flera anmälningar åt gången. På www.scout.fi/storfest -sidorna finns bl.a.: - anmälningsinstruktioner och blanketter. Där finns även en word-version av anmälningsblanketten där kåren kan lägga till egna frågor de önskar svar på. - en PowerPoint-presentation, som kan användas som stöd då du berättar om evenemanget - webbbanners och annat material - FAQ –sidan innehåller både frågor och svar På kommande: - i februari en webbtävling som går ut på att rösta fram århundradets detektivfigur - i februari presenteras även Storfest t-skjortan och annat material - Skuuppi-tidningsartikeltävlingen


Ladda ner ppt "Storfest Anmälningsanvisningar till Agenten version 23.1.2007 Storfest-kansliet Puh. 010 3870 700 (kanslitider) Fax. 010 3870 799"

Liknande presentationer


Google-annonser