Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt  Förra gången  Minitest – Hur förklarade Ibn Abbas?  Nåd till barnen, speciellt mot flickor och döttrar  Nåd till de föräldralösa  Nåd till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt  Förra gången  Minitest – Hur förklarade Ibn Abbas?  Nåd till barnen, speciellt mot flickor och döttrar  Nåd till de föräldralösa  Nåd till."— Presentationens avskrift:

1

2 Översikt  Förra gången  Minitest – Hur förklarade Ibn Abbas?  Nåd till barnen, speciellt mot flickor och döttrar  Nåd till de föräldralösa  Nåd till kvinnorna och de svaga  Nåd till änkor och de fattiga  Nåd till studenten  Nåd till de tillfångatagna  Nåd till de sjuka

3 Nåd till barnen Profeten sa: ”Den som inte är barmhärtig mot de yngre bland oss och respektfull mot de äldre bland oss är inte från oss.” 1 (Tirmidhi)

4 Nåd till döttrar Profeten sa: ”Den som har tre döttrar, tre systrar, två döttrar eller två systrar; fruktar Allah vad beträffar dem och gör gott mot dem ska få stiga in i Paradiset.” (Abu Dawud)

5 Nåd till föräldralösa Profeten sa: ”Om någon förser, tar hand om och uppfostrar en föräldralös, oavsett om den föräldralöse är släkt eller inte, då kommer han och jag vara lik dessa två i Paradiset.” 2 (Bukhari och Muslim)

6 Nåd till föräldralösa Mannen som klagade om ett hårt hjärta Profeten sa: ”Klappa den föräldralöses huvud och mata de fattiga.” 3 (Ahmed)

7 Nåd till kvinnorna Profeten sa: ”Jag varnar er som inte ger två svaga personers rättigheter: den föräldralöse och kvinnan.” 4 (Ibn Madjah) Profeten sa: ”Jag råder er att behandla kvinnor väl.” 4 (Ibn Madjah)

8 Nåd till änkor och de fattiga Profeten sa: ”En person som strävar för att ta hand om en änkas behov och den fattiges är lik en som strävar i Allahs väg (mudjahid) eller lik en som står upp (i bön) under natten eller fastar under dagen.” (Bukhari och Muslim) Abdullah ibn Aufa: ”Såg sig inte förmer…”

9 Nåd till studenten Profeten sa: ”En grupp av människor kommer att komma till er för att söka och få kunskap. Om du ser dem säg då: ’Välkomna, välkomna! Vi hälsar er välkomna eftersom vi har blivit instruerade av Profeten att göra så.’ och Uqnûhum!” 2 (Tirmidhi)

10 Nåd till de tillfångatagna Profeten sa: ”Frigör de tillfångatagna!” (Bukhari)

11

12 Nåd till de sjuka En muslims 6 rättigheter 1. Salam 2. Inbjudan 3. Rådgivning 4. Nyser 5. Besöka vid sjukdom 6. Begravningsprocession

13 Nåd till de sjuka Profeten sa: ”Den som besöker en sjuk person kvarstår bland paradisets Khurfa tills han återvänder.” (Muslim) Profeten sa: ”Närhelst en muslim besöker en (sjuk) muslim i början av dagen då kommer 70.000 änglar att be för honom ända tills kvällen. Om han besöker honom tidigt på kvällen kommer 70.000 änglar att fortsätta be för honom ända tills morgonen och han kommer få en trädgård i Paradiset” (Muslim)

14 Profetens tillbedjan SMS-listan Jazakallah khayr!

15 Profetens tillbedjan Profeten: ”Vad ska jag med denna värld till? Liknelsen mellan mig och denna värld är inget annat än liknelsen om en man som har ridit under en stekhet dag, som söker skugga under ett träd för en timme under dagen. Står upp och reser vidare.”


Ladda ner ppt "Översikt  Förra gången  Minitest – Hur förklarade Ibn Abbas?  Nåd till barnen, speciellt mot flickor och döttrar  Nåd till de föräldralösa  Nåd till."

Liknande presentationer


Google-annonser