Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EAvverka - digital avverkningsanmälan - för ökad effektivitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EAvverka - digital avverkningsanmälan - för ökad effektivitet."— Presentationens avskrift:

1 eAvverka - digital avverkningsanmälan - för ökad effektivitet

2 Hur är det idag? Ett begränsat antal företag/organisationer skickar in merparten av alla anmälningar. Allt fler använder GIS i den egna planeringen. Skogsstyrelsen hanterar anmälningarna i GIS (Kotten). Förutsättningar finns för en ”digital bro” mellan näringen och Skogsstyrelsen för att komma ifrån manuell hantering och omdigitalisering.

3 SkogAB Posten Ny digitalisering eAvverka - en digital bro Skogsstyrelsen Enklare hantering Snabbare Kvalité Ger intressanta öppningar

4 Översikt av tjänsten eAvverka Standard Mail Kontroll Kvitto Mail SkogAB Skogsstyrelsen Kontroll (eventuellt) Standard

5 För vem och vad? SkogAB Tjänsten eAvverka är i första hand till för de tjänstemän i skogsnäringen som i praktiken upprättar och skickar in huvuddelen av alla anmälningar idag. Förutsätter tillgång till eget GIS. eAvverka används för anmälan om föryngringsavverkning m.m. samt ansökan om tillstånd i svårföryngrad skog.

6 Standard för effektivt datautbyte Standard i XML SkogAB Skogsstyrelsen har publicerat en standard av datainnehållet i XML format. XML, eXtensible Markup Language, är ett standardformatet för datautbyte. Det är plattformsoberoende (Unix, NT,..). Integration finns till de vanliga databashanterarna och XML kan även hantera kartdata. Respektive skogsföretag bygger en exportfunktion från sitt interna GIS till standarden i XML.

7 Tidig datakontroll möjlig Standard SkogAB Kontroll, eventuellt Att det är rätt uppgifter i anmälan/ ansökan kan till stor del testas genom att välja ett s.k. schema och kontrollera XML dokumentet gentemot detta. På www.skogsstyrelsen.se/eavverka finns aktuella scheman för kontroll via nätet, alternativt laddas hem för exempelvis kontroll i en fältdator.

8 Mail till eavverka@skogsstyrelsen.se Standard Mail SkogAB Skogsstyrelsen Kontroll, eventuellt Standard Anmälan skickas som en bifogad XML-fil. En avverkning per mail! Kartdata kan ingå i XML-filen. Alternativt kan kartdata bifogas som shape filer (ett eller flera skikt). En anmälan kan innehålla flera, närliggande ytor.

9 Automatiska kontroller Standard Mail Kontroll SkogAB Skogsstyrelsen Kontroll, eventuellt Standard Grundkontroll * riktigt XML dokument? * behörig? Finns rätt sorts uppgifter med? kontroll mot XML schema (samma som ev. gjorts tidigare) Hämtar vissa uppgifter från databas och gör sambandskontroller

10 Alltid ett kvitto Standard Mail Kontroll Kvitto Mail SkogAB Skogsstyrelsen Standard För varje inkommet mail returneras ett kvitto. Det visar om anmälan/ansökan är formellt giltig alternativt avvisats beroende på upptäckt fel. Giltiga ärenden blir tillgängliga i Skogsstyrelsens system. Utskrift för bl.a. arkivering.

11 www.skogsstyrelsen.se/ eAvverka För mera information !


Ladda ner ppt "EAvverka - digital avverkningsanmälan - för ökad effektivitet."

Liknande presentationer


Google-annonser