Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- digital avverkningsanmälan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- digital avverkningsanmälan"— Presentationens avskrift:

1 - digital avverkningsanmälan
eAvverka - digital avverkningsanmälan - för ökad effektivitet

2 Hur är det idag? Ett begränsat antal företag/organisationer skickar in merparten av alla anmälningar. Allt fler använder GIS i den egna planeringen. Skogsstyrelsen hanterar anmälningarna i GIS (Kotten). Förutsättningar finns för en ”digital bro” mellan näringen och Skogsstyrelsen för att komma ifrån manuell hantering och omdigitalisering.

3 eAvverka - en digital bro
SkogAB Skogsstyrelsen eAvverka - en digital bro Ny digitalisering Posten Enklare hantering Snabbare Kvalité Ger intressanta öppningar

4 Översikt av tjänsten eAvverka
SkogAB Skogsstyrelsen Standard Mail Standard Kontroll (eventuellt) Kvitto Mail Kontroll

5 För vem och vad? SkogAB Tjänsten eAvverka är i första hand till för de tjänstemän i skogsnäringen som i praktiken upprättar och skickar in huvuddelen av alla anmälningar idag. Förutsätter tillgång till eget GIS. eAvverka används för anmälan om föryngringsavverkning m.m. samt ansökan om tillstånd i svårföryngrad skog.

6 Standard för effektivt datautbyte
Skogsstyrelsen har publicerat en standard av datainnehållet i XML format. XML, eXtensible Markup Language, är ett standardformatet för datautbyte. Det är plattformsoberoende (Unix, NT,..). Integration finns till de vanliga databashanterarna och XML kan även hantera kartdata. Respektive skogsföretag bygger en exportfunktion från sitt interna GIS till standarden i XML. SkogAB Standard i XML

7 Tidig datakontroll möjlig
Att det är rätt uppgifter i anmälan/ ansökan kan till stor del testas genom att välja ett s.k. schema och kontrollera XML dokumentet gentemot detta. På finns aktuella scheman för kontroll via nätet, alternativt laddas hem för exempelvis kontroll i en fältdator. SkogAB Kontroll, eventuellt Standard

8 Mail till eavverka@skogsstyrelsen.se
SkogAB Skogsstyrelsen Anmälan skickas som en bifogad XML-fil. En avverkning per mail! Kartdata kan ingå i XML-filen. Alternativt kan kartdata bifogas som shape filer (ett eller flera skikt). En anmälan kan innehålla flera, närliggande ytor. Kontroll, eventuellt Standard Mail Standard

9 Automatiska kontroller
Grundkontroll * riktigt XML dokument? * behörig? SkogAB Skogsstyrelsen Finns rätt sorts uppgifter med? kontroll mot XML schema (samma som ev. gjorts tidigare) Kontroll, eventuellt Standard Mail Standard Kontroll Hämtar vissa uppgifter från databas och gör sambandskontroller

10 Alltid ett kvitto SkogAB Skogsstyrelsen
För varje inkommet mail returneras ett kvitto. Det visar om anmälan/ansökan är formellt giltig alternativt avvisats beroende på upptäckt fel. Standard Mail Standard Kvitto Mail Kontroll Giltiga ärenden blir tillgängliga i Skogsstyrelsens system. Utskrift för bl.a. arkivering.

11 För mera information !


Ladda ner ppt "- digital avverkningsanmälan"

Liknande presentationer


Google-annonser