Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till straffutmätning 2013. Regelbrottshantering - Regelbrottsrapportering (vad, var, vem, när) - Utvärdering (multipla regelbrott, slår de.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till straffutmätning 2013. Regelbrottshantering - Regelbrottsrapportering (vad, var, vem, när) - Utvärdering (multipla regelbrott, slår de."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till straffutmätning 2013

2 Regelbrottshantering - Regelbrottsrapportering (vad, var, vem, när) - Utvärdering (multipla regelbrott, slår de ut varandra) - Straffutmätning (fastställa utmätningspunkt) - Förorättade lagets val (acceptera eller avstå) - Verkställande (stega ut straffet) Till detta kommer mekanik

3 Straffutmätningens grunder Alla straff ska mätas någonstans ifrån, (om de inte avstås...) och detta varifrån är någon (utmätnings) punkt Varje regelbrott är associerad med en utmätningspunkt… Och för att veta vilken punkt, behöver man veta vad, var och när regelbrottet begicks

4 Grundläggande punktkunskap Det finns egentligen bara fem utmätningspunkter att välja mellan... 1.Den föregående punkten 2.Den nästa punkten 3.Regelbrottspunkten 4.Punkten där språnget slutar 5.Punkten där bollinjesparken slutar (där puntmottagaren fick kontroll på bollen, PSK)

5 Olika regelbrottspunkter Dödbollsregelbrott Blås och kasta (Blow and throws) Nästa punkten Defensiv offside Illegal uppställning Ruff och springa på sparkare Offensiv passningsinterference Föregående punkten Sparkmottagningsinterference Defensiv passningsinterference (max 15 yards) Regelbrotts punkten

6 Punkternas punkt… Baspunkten Är ett begrepp som används i samband med straffutmätning. Om det i ett straff för ett regelbrott står att man skall mätas ut från baspunkten så måste man kunna omvandla det till rätt utmätningspunkt. Kan sägas vara en punkt som beroende på spelets typ (spring, pass, spark) blir antingen, föregående punkt, tillhörande språngets slut eller punkten där sparken slutar. (samt i några specialfall – touchback/mållinjen) Regelbrottspunkten kan inte väljas som baspunkt. (Den kan sammanfalla med någon av ovanstående punkter men då är det en av dessa man väljer)

7 Olika baspunkter För framåtpassning- och sparkspel, är baspunkten föregående punkten För springspel där tillhörande språnget slutar bakom neutral zonen, NZ, är baspunkten föregående punkten För springspel där tillhörande språnget slutar framför neutral zonen, NZ, är baspunkten tillhörande språngets slut För springspel där tillhörande språnget inte har någon neutral zon, NZ, är baspunkten tillhörande språngets slut Baspunkten är därmed det främre av tillhörande språngets slut och föregående punkt Språng: Ett språng är ett springspelsavsnitt innan spelarbesittning förloras. Tillhörande språng: Det språng som pågår då regelbrottet sker. Om bollen är lös när regelbrottet sker är det de närmst föregående språnget som avses

8 3 & 1 Principen Regel 2.33 och 10.2.2.c Alla regelbrott som ska mätas ut med hjälp av baspunktsutmätning, mäts ut från baspunkten, utom offensiva regelbrott bakom baspunkten, som istället mäts från regelbrottspunkten. Av detta kommer begreppet 3 & 1 principen, då man i tre fall mäter ut från baspunkten och i ett fall från regelbrottspunkten. framför baspunkten bakom Offensivt regelbrott Defensivt regelbrott regelbrotts punkten

9 Undantag Alla offensiva regelbrott med regelbrottspunkten bakom neutrala zonen (NZ) mäts ut från föregående punkt vid baspunktutmätning, utom illegal bollspark och illegalt bollslag. Detta gäller endast då vi har en neutral zon som fortfarande existerar under språnget

10 Lathund/Recept För straff som ska mätas ut med baspunktsutmätning: 1.Välj som baspunkt det främre utav tillhörande språngets slut eller föregående punkt om sådan finns, såvida inte villkoren för PSK eller touchback är uppfyllda. 2.Defensiva regelbrott, mäts ut från baspunkten. 3.Offensiva regelbrott, a)välj den bakre punkten utav baspunkten och regelbrottspunkten, b)dock ej längre bak än föregående punkt om sådan finns. c)undantag till b) är illegalt bollslag och illegal bollspark

11 Basexempel 1 A33 Fasthållning A-66 Springspel slutar bakom NZ, regelbrott av lag A bakom NZ Baspunkten: Vilken punkt är främst? -Föregående punkt är framför språngets slut -Baspunkten: Föregående punkt NZ Utmätningspunkten: Vilken ruta? -Offensivt regelbrott bakom baspunkten -Utmätningspunkt: Föregående punkt (undantaget) eftersom den är framför regelbrottspunkten -Lathund: Offensivt regelbrott, RP är sämre än BP men FP begränsar Mät ut från föregående punkt

12 Basexempel 2 A33 Fasthållning A-66 Springspel slutar bakom NZ, regelbrott av lag A framför NZ Baspunkten: Vilken punkt är främst? -Föregående punkt är framför språngets slut -Baspunkten: Föregående punkt NZ Utmätningspunkten: Vilken ruta? -Offensivt regelbrott framför baspunkten -Utmätningspunkt: Baspunkten (3:an) -Lathund: Offensivt regelbrott, BP=FP är sämre än RP Mät ut från föregående punkt

13 Basexempel 3 A33 Illegal bollspark A-66 Springspel med fummel slutar bakom NZ, regelbrott av lag A bakom NZ Baspunkten: Vilken punkt är främst? -Föregående punkt är framför språngets slut -Baspunkten: Föregående punkt NZ Utmätningspunkten: Vilken ruta? -Offensivt regelbrott bakom baspunkten -Utmätningspunkt: Regelbrottspunkten (1:an) eftersom det är e illegal bollspark Sidlinjen -Lathund: Offensivt regelbrott, RP är sämre än BP, undantaget gäller Mät ut från regelbrottspunkten

14 Basexempel 4 A33 Fasthållning A-66 Springspel slutar bakom NZ, regelbrott av lag A framför NZ Baspunkten: Vilken punkt är främst? -Föregående punkt är framför språngets slut -Baspunkten: Föregående punkt NZ Utmätningspunkten: Vilken ruta? -Offensivt regelbrott framför baspunkten -Utmätningspunkt: Baspunkten (3:an) -Lathund: Offensivt regelbrott, BP=FP är sämre än RP, Mät ut från föregående punkt

15 Basexempel 5 A33 Fasthållning A-66 Passningsspel slutar framför NZ, regelbrott av lag A bakom NZ innan passen Baspunkten: Vilken punkt är främst? -Föregående punkt är framför tillhörande språngets slut (passpelet) -Baspunkten: Föregående punkt NZ Utmätningspunkten: Vilken ruta? -Offensivt regelbrott bakom baspunkten -Utmätningspunkt: Föregående punkt (undantaget) eftersom den är framför regelbrottspunkten A83 -Lathund: Offensivt regelbrott, RP är sämre än BP men FP begränsar Mät ut från föregående punkt

16 Basexempel 6 A33 Fasthållning A-66 Springspel slutar framför NZ, regelbrott av lag A bakom språngets slut men framför NZ Baspunkten: Vilken punkt är främst? -Språngets slut är framför föregående punkt -Baspunkten: Språngets slut NZ Utmätningspunkten: Vilken ruta? -Utmätningspunkt: Regelbrottspunkten (1:an) då den ej är bakom föregående punkt -Offensivt regelbrott bakom baspunkten -Lathund: Offensivt regelbrott, RP är sämre än BP Mät ut från regelbrottspunktn

17 Basexempel 7 A33 Hjälmtag B-90 Springspel slutar bakom NZ, regelbrott av lag B bakom NZ Baspunkten: Vilken punkt är främst? -Föregående punkt är framför språngets slut -Baspunkten: Föregående punkt NZ Utmätningspunkten: Vilken ruta? -Defensivt regelbrott bakom baspunkten -Utmätningspunkt: Baspunkten (3:an) -Lathund: Defensivt regelbrott, Mät ut från baspunkten Mät ut från föregående punkt

18 Basexempel 8 A33 Hjälmtag B-90 Springspel slutar framför NZ, regelbrott av lag B bakom språngets slut Baspunkten: Vilken punkt är främst? -Språngets slut är framför föregående punkt -Baspunkten: Språngets slut NZ Utmätningspunkten: Vilken ruta? -Utmätningspunkt: Baspunkten (1:an) -Defensiva regelbrott bakom baspunkten Clipping B-79 -Lathund: Defensivt regelbrott, Mät ut från baspunkten Mät ut från språngets slut

19 Basexempel 9 A33 Hjälmtag B-90 Springspel slutar framför NZ, regelbrott av lag B framför språngets slut Baspunkten: Vilken punkt är främst? -Språngets slut är framför föregående punkt -Baspunkten: Språngets slut NZ Utmätningspunkten: Vilken ruta? -Utmätningspunkt: Baspunkten (1:an) -Defensiva regelbrott framför baspunkten -Lathund: Defensivt regelbrott, Mät ut från BP=FP Mät ut från språngets slut

20 Basexempel 10 A33 Personligt B-99 Passningsspel slutar framför NZ, regelbrott av lag B bakom NZ efter mottagningen Baspunkten: Vilken punkt är främst? -Tillhörande språngets slut är framför föregående punkt -Baspunkten: Tillhörande språngets slut NZ Utmätningspunkten: Vilken ruta? -Defensivt regelbrott bakom baspunkten, -Utmätningspunkt: Baspunkten (3:an) A83 -Lathund: Defensivt regelbrott, Mät ut från baspunkten Mät ut från tillhörande språngets slut

21 Punkten där sparken slutar (PSK) Regel 10.2.3 Utmätning efter bollinjespark används för regelbrott av Lag B, då samtliga villkor nedan är uppfyllda sparken passerar neutrala zonen, regelbrottet sker mer än 3 yards bortom NZ, regelbrottet sker före sparkens slut, Lag B skulle ha startat nästa försök, samt ej under XP, övertid eller ett lyckat sparkmål PSK blir då baspunkten och sen gäller vanliga 3 & 1 principen. Om PSK är i B:s målområde utdela en touchback och PSK blir B-20.

22 Punkten där sparken slutar (PSK) Logiken bakom PSK är att lag A har redan tagit ett beslut att ge upp bollen genom en bollinjespark. Normalt skulle baspunkten ha varit föregående punkt men då sparken passerar NZ och att Lag B:s regelbrott måste ske 3 yards bortom NZ och under sparken anser man att regelbrottet ej påverkat eller försämrats Lag A:s möjligheter till en bra spark. Själva sparken kan istället ses som ett ”språng av lag B” som slutar där sparken slutar eller bollen dör.

23 Punkten där sparken slutar, ex #5 a-d 4&16@A-40 A-40 a) Ruff av sparkare, B53 b) Fasthållning av A34 på A-44 c) Fasthållning av B34 på B-37 50B-40B-30B-20 a) Föregående punkt (ej 3y förbi NZ) Bollinjen (LOS) b) Föregående punkt (ej lag B regelbrott) c) Punkt där sparken slutar ? B-16. Linje att nå B-44 A 1&10@B-45 A 4&26@A-30 eller returens slut B 1&10@B-40 B 1&10@B-8 d) Låg blockering av B34 på B-24 d) Regelbrottspunkten (3&1) B 1&10@B-12 B-10

24 Utmätning när det finns mer än ett regelbrott Det här gäller bara regelbrott vid levande boll, dödbollsregelbrott läggs på varandra Grundidén är att endast ett regelbrott per lag kan mätas ut Om ett lag begår mer än ett regelbrott, måste det förfördelade laget välja ett av dem Om båda lagen begår regelbrott oavsett antal, slår straffen ut varandra och försöket spelas om

25 Utmätning när det finns mer än ett regelbrott, ex 1 Enkelt springspel med hjälmtag av B under springspelet och defensiv offside Bollinjen (LOS) AJJJJ!!!! Resultat: Det offensiva laget får välja ett av regelbrotten, antagligen Hjälmtag 15

26 Utmätning när det finns mer än ett regelbrott, ex 2 Enkelt springspel med hjälmtag av B under springspelet, defensiv offside och 6 man i bakfältet Bollinjen (LOS) AJJJJ!!!! Resultat: Straffen slår ut varandra, spela om försöket från föregående

27 Utmätning när det finns mer än ett regelbrott: undantaget Om lag X får besittning av bollen efter ett besittningsbyte, och ännu inte begått något regelbrott, får X avstå det andra lagets regelbrott för att behålla bollen De har alltså rena händer när de sist får bollen Straffet mot laget som fick bollen mäts ut Detta gäller också vid utmätningspunkten efter en bollinjespark (post-scrimmage kick enforcement)

28 Utmätning när det finns mer än ett regelbrott: undantaget, ex 1 Passpel med passningsbrytning; fasthållning av lag A under passpelet och blockering i ryggen av lag B under returen Lag B avstår fasthållningen för att få bollen. Regelbrottet av Lag B är framför språngets slut, så 10 yards mäts från baspunkten, dvs tillhörande språngets slut Bollinjen (LOS)Fasthållning Blockering i ryggen


Ladda ner ppt "Introduktion till straffutmätning 2013. Regelbrottshantering - Regelbrottsrapportering (vad, var, vem, när) - Utvärdering (multipla regelbrott, slår de."

Liknande presentationer


Google-annonser