Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I choose not to! WOBBLE WEEK 1 by Emma Holmquist Choose wisely! Välj klokt! English 6B – week 33-34 Choose wisely! Välj klokt! English 6B – week 33-34.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I choose not to! WOBBLE WEEK 1 by Emma Holmquist Choose wisely! Välj klokt! English 6B – week 33-34 Choose wisely! Välj klokt! English 6B – week 33-34."— Presentationens avskrift:

1 I choose not to! WOBBLE WEEK 1 by Emma Holmquist Choose wisely! Välj klokt! English 6B – week 33-34 Choose wisely! Välj klokt! English 6B – week 33-34

2 I choose not to! Detta är er första Wobble Week-lektion. Det är lektion du även kan titta på hemma. En Wobble Week kommer oftast innehålla: Minst ett oregelbundet verb (oftast tre) – denna gång blir det verbet ”välja”. Genomgång av sådant som man har nytta av att förbereda sig på inför nya kapitel. ____. Övningar där du tränar på att formulera dig i tal och skrift. ____. En kortare gloslista, som du inte blir förhörd på, men som ökar ditt ordförråd. Detta är er första Wobble Week-lektion. Det är lektion du även kan titta på hemma. En Wobble Week kommer oftast innehålla: Minst ett oregelbundet verb (oftast tre) – denna gång blir det verbet ”välja”. Genomgång av sådant som man har nytta av att förbereda sig på inför nya kapitel. ____. Övningar där du tränar på att formulera dig i tal och skrift. ____. En kortare gloslista, som du inte blir förhörd på, men som ökar ditt ordförråd. WOBBLE WEEK

3 I choose not to! Även om vi jobbat med detta tidigare, kan det vara bra med en repetition: Det finns olika typer av ord. I stället för typer av ord säger vi ”ordklasser” Orden dog, cat och rain tillhör ordklassen för saker och varelser: ”substantiv”. Du kan ofta sätta the framför dessa ord: The dog sees the cat in the rain. Orden wet, sad och alone säger hur något är. De tillhör ordklassen ”adjektiv”. De beskriver ett substantiv: The sad dog sees the wet cat in the rain, all alone. Även om vi jobbat med detta tidigare, kan det vara bra med en repetition: Det finns olika typer av ord. I stället för typer av ord säger vi ”ordklasser” Orden dog, cat och rain tillhör ordklassen för saker och varelser: ”substantiv”. Du kan ofta sätta the framför dessa ord: The dog sees the cat in the rain. Orden wet, sad och alone säger hur något är. De tillhör ordklassen ”adjektiv”. De beskriver ett substantiv: The sad dog sees the wet cat in the rain, all alone. ORDKLASS ER Photo: Wiki Commons Erkännande: I, JlantzyJlantzy "My life as a dog (6053652632)" by Helgi Halldórsson from Reykjavík, Iceland – My life as a dog. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:My_life_as_http://commons.wikimedia.org/wiki/File:My_life_as_ a_dog_(6053652632).jpg#mediaviewer/a_dog_(6053652632).jpg#mediaviewer/File:My_life_as_a_dog_(6053652632).jpg

4 I choose not to! Orden do, make och eat beskriver vad man kan göra. De tillhör ordklassen ”verb”. Men först Bara för att man kan göra pannkakor, göra självmål eller göra någon glad, så blir inte ”pannkakor”, ”självmål” eller ”någon glad” några verb. Det är ”göra” som är själva verbet. Tänk att det är sysslor eller aktiviteter som man kan sätta ”att” framför - ”att göra”, eller ”att äta” ”Att” blir på engelska ”to”: It can take a long time to make a cookie, but it takes no time to eat it. Orden do, make och eat beskriver vad man kan göra. De tillhör ordklassen ”verb”. Men först Bara för att man kan göra pannkakor, göra självmål eller göra någon glad, så blir inte ”pannkakor”, ”självmål” eller ”någon glad” några verb. Det är ”göra” som är själva verbet. Tänk att det är sysslor eller aktiviteter som man kan sätta ”att” framför - ”att göra”, eller ”att äta” ”Att” blir på engelska ”to”: It can take a long time to make a cookie, but it takes no time to eat it. VER B en varning

5 I choose not to! Tipsen för att känna igen ett verb är alltså De är sysslor eller aktiviteter Man kan sätta ”att” framför på svenska Man kan sätta ”to” framför på engelska För att göra det lite svårare, så kan samma verb sägas på många sätt. I try to like everybody. I like my class very much. I liked the hamburgers for lunch yesterday. I have liked songs a lot, that I don’t like anymore. My mother likes some songs, that my father doesn’t like. Tipsen för att känna igen ett verb är alltså De är sysslor eller aktiviteter Man kan sätta ”att” framför på svenska Man kan sätta ”to” framför på engelska För att göra det lite svårare, så kan samma verb sägas på många sätt. I try to like everybody. I like my class very much. I liked the hamburgers for lunch yesterday. I have liked songs a lot, that I don’t like anymore. My mother likes some songs, that my father doesn’t like. VERB SOM ÄNDRAR FORM Vad är skillnaden?

6 I choose not to! Men vänta, man kan ju inte sätta ”to” framför ”like” i varje mening?!? Nej, att sätta ”to” framför är bara ett test för att se om ordet är ett verb. I meningar funkar det bara när verbet är i temat grundform, även kallat infinitiv. Infinitiv/GrundformNutid/PresensDåtid/ImperfektPerfekt __________ ( efter have, has och had) ___________________________________________________________________ ( efter have, has och had) I try to like everybody. I like my class very much.I liked the hamburgers.I have liked songs. that I don’t like anymore. Här funkar ”to” men inte där.My mother likes some songs that my father doesn’t like. Men vänta, man kan ju inte sätta ”to” framför ”like” i varje mening?!? Nej, att sätta ”to” framför är bara ett test för att se om ordet är ett verb. I meningar funkar det bara när verbet är i temat grundform, även kallat infinitiv. Infinitiv/GrundformNutid/PresensDåtid/ImperfektPerfekt __________ ( efter have, has och had) ___________________________________________________________________ ( efter have, has och had) I try to like everybody. I like my class very much.I liked the hamburgers.I have liked songs. that I don’t like anymore. Här funkar ”to” men inte där.My mother likes some songs that my father doesn’t like. VERB SOM ÄNDRAR FORM Några teman:

7 I choose not to! I exemplet med ”like” så fanns bokstäverna från grundformen med i alla former, även i liked och likes. Detta har det gemensamt med de flesta andra verb och dessa verb kallas ”Regelbundna verb”. När du lärt dig ett regelbundet verb så vet du hur det förändras i olika temaformer. like, liked, have liked eller play, played, have played eller spela, spelade, har spelat ”Oregelbundna verb” Den grupp verb som inte följer detta mönster kallas ”Oregelbundna verb” Infinitiv/GrundformNutid/PresensDåtid/ImperfektPerfekt _______ choosechose chosen It’s hard to choose. I choose apple pie for dessert.I chose vanilla ice cream. I have chosen waffles. Det är svårt att välja. Jag väljer äppelpaj till dessert.Jag valde vaniljglass. Jag har valt våfflor. I exemplet med ”like” så fanns bokstäverna från grundformen med i alla former, även i liked och likes. Detta har det gemensamt med de flesta andra verb och dessa verb kallas ”Regelbundna verb”. När du lärt dig ett regelbundet verb så vet du hur det förändras i olika temaformer. like, liked, have liked eller play, played, have played eller spela, spelade, har spelat ”Oregelbundna verb” Den grupp verb som inte följer detta mönster kallas ”Oregelbundna verb” Infinitiv/GrundformNutid/PresensDåtid/ImperfektPerfekt _______ choosechose chosen It’s hard to choose. I choose apple pie for dessert.I chose vanilla ice cream. I have chosen waffles. Det är svårt att välja. Jag väljer äppelpaj till dessert.Jag valde vaniljglass. Jag har valt våfflor. OREGELBUNDNA VERB Till efterrätt väljade jag vaniljglass. Jag har alltid väljat äppelpaj förut. Den som lär sig oregelbundna verb slipper låta så här i en engelsmans öron. Eeh, okej!

8 I choose not to! Temat för hur man böjer verbet choose är alltså: Infinitiv(Nutid/Presens)Dåtid/Imperfekt Perfekt__ choosechose chosen (to) choose(choose) chose chosen lång u-ljud - skrivs såhär [ʧu:z] kort öu-ljud [әʊ] kort öu-ljud [әʊ] Nutid står i parentes eftersom den oftast är likadan som infinitiv. På de sista sidorna i arbetsboken för Champion 6 finns över 70 oregelbundna verb till, och i engelska språket finns hundratals, men känn ingen stress. Det man inte lär i skolan stöter man på och lär sig senare i livet. Ni lär er oftast 3 verb åt gången. Ni kommer att få lära er genvägar till att minnas hur de böjs. Inte ens vi lärare kan ALLA böjningar, men man fortsätter lära även efter skoltiden. Ju fler du kan desto naturligare kommer ditt språk att bli. Temat för hur man böjer verbet choose är alltså: Infinitiv(Nutid/Presens)Dåtid/Imperfekt Perfekt__ choosechose chosen (to) choose(choose) chose chosen lång u-ljud - skrivs såhär [ʧu:z] kort öu-ljud [әʊ] kort öu-ljud [әʊ] Nutid står i parentes eftersom den oftast är likadan som infinitiv. På de sista sidorna i arbetsboken för Champion 6 finns över 70 oregelbundna verb till, och i engelska språket finns hundratals, men känn ingen stress. Det man inte lär i skolan stöter man på och lär sig senare i livet. Ni lär er oftast 3 verb åt gången. Ni kommer att få lära er genvägar till att minnas hur de böjs. Inte ens vi lärare kan ALLA böjningar, men man fortsätter lära även efter skoltiden. Ju fler du kan desto naturligare kommer ditt språk att bli. OREGELBUNDNA VERB

9 I choose not to! Temat för hur man böjer verbet choose är alltså: Infinitiv(Nutid/Presens)Dåtid/ImperfektPerfekt _______ choosechose have chosen (to) choose(choose) chose have chosen Komplettera meningarna i tal och, om du vill, skrift där du lägger in rätt form av choose. Stöter du på ord du inte kan i meningarna kan du kolla på gloslistan på nästa sida. Facit finns på sista sidan. When I was a baby, my parents ____________ my clothes. This week I ___________ Corn Flakes for breakfast everyday, except yesterday. I always__________ film when we go to the cinema, because my taste is the best. Everytime I __________ to go against my parents orders, I have been grounded. If it would be easy ____________ friends, nobody would be lonely. Temat för hur man böjer verbet choose är alltså: Infinitiv(Nutid/Presens)Dåtid/ImperfektPerfekt _______ choosechose have chosen (to) choose(choose) chose have chosen Komplettera meningarna i tal och, om du vill, skrift där du lägger in rätt form av choose. Stöter du på ord du inte kan i meningarna kan du kolla på gloslistan på nästa sida. Facit finns på sista sidan. When I was a baby, my parents ____________ my clothes. This week I ___________ Corn Flakes for breakfast everyday, except yesterday. I always__________ film when we go to the cinema, because my taste is the best. Everytime I __________ to go against my parents orders, I have been grounded. If it would be easy ____________ friends, nobody would be lonely. VNINGSUPPGIFT Ö

10 I choose not to! GLOSLISTA infinite [ ˈɪ nf ɪˈ n ɪ t]oändlig infinity [ ɪ n ˈ f ɪ n ɪ ti] oändlighet present[presnt]närvarande presence [presns] närvaro verbal[v:ᴈbl]verbal, språklig frame[fre ɪ m]ram own goal [ ˈ әʊn ˈ gәʊl]självmål increase [ ɪnˈkriːs]utöka, förstora vocabulary [ voʊˈkæbjəlɛri]ordförråd wisely [ˈwaɪzlɪ]vist, klokt infinite [ ˈɪ nf ɪˈ n ɪ t]oändlig infinity [ ɪ n ˈ f ɪ n ɪ ti] oändlighet present[presnt]närvarande presence [presns] närvaro verbal[v:ᴈbl]verbal, språklig frame[fre ɪ m]ram own goal [ ˈ әʊn ˈ gәʊl]självmål increase [ ɪnˈkriːs]utöka, förstora vocabulary [ voʊˈkæbjəlɛri]ordförråd wisely [ˈwaɪzlɪ]vist, klokt to chooseatt välja I choosejag väljer mum choosesmamma väljer I chose jag valde I have chosenjag har valt parentsföräldrar exceptförutom the cinemabiografen becausedärför att taste smak against emot have been groundedhar fått utegångsförbud would skulle lonelyensam to chooseatt välja I choosejag väljer mum choosesmamma väljer I chose jag valde I have chosenjag har valt parentsföräldrar exceptförutom the cinemabiografen becausedärför att taste smak against emot have been groundedhar fått utegångsförbud would skulle lonelyensam Att lära dig glosor som du inte blir förhörd på förbättrar också din engelska. Det visar sig i andra lektions- och provuppgifter. Frivillig inlärning Inget förhör

11 I choose not to! Temat för hur man böjer verbet choose är alltså: Infinitiv(Nutid/Presens)Dåtid/ImperfektPerfekt _______ choosechose have chosen (to) choose(choose) chose have chosen chose When I was a baby, my parents _ chose __ my clothes. (Dåtid, du är ju ingen bebis längre) have chosen* This week I have chosen*_ Corn Flakes for breakfast everyday, except yesterday. (Chose funkar också. Vi vet att det inte är nutid eftersom yesterday finns med.) choose I always_ choose _ film when we go to the cinema, because my taste is the best. (Eftersom ”when we go” står i nutid blir det nutid. Även ”my taste is the best” står i nutid.) have chosen Everytime I _ have chosen _ to go against my parents orders, I have been grounded. Eftersom det står ”have been grounded” i slutet, väljer vi perfekt. ”I have chosen to go against” = ”jag har valt att gå emot” to choose If it would be easy _to choose ___ friends, nobody would be lonely. Eftersom mening börjar ”Om det hade varit lätt” förstår vi att fortsättningen är ”att välja” = ”to choose”. Alltså grundform/infinitiv. Temat för hur man böjer verbet choose är alltså: Infinitiv(Nutid/Presens)Dåtid/ImperfektPerfekt _______ choosechose have chosen (to) choose(choose) chose have chosen chose When I was a baby, my parents _ chose __ my clothes. (Dåtid, du är ju ingen bebis längre) have chosen* This week I have chosen*_ Corn Flakes for breakfast everyday, except yesterday. (Chose funkar också. Vi vet att det inte är nutid eftersom yesterday finns med.) choose I always_ choose _ film when we go to the cinema, because my taste is the best. (Eftersom ”when we go” står i nutid blir det nutid. Även ”my taste is the best” står i nutid.) have chosen Everytime I _ have chosen _ to go against my parents orders, I have been grounded. Eftersom det står ”have been grounded” i slutet, väljer vi perfekt. ”I have chosen to go against” = ”jag har valt att gå emot” to choose If it would be easy _to choose ___ friends, nobody would be lonely. Eftersom mening börjar ”Om det hade varit lätt” förstår vi att fortsättningen är ”att välja” = ”to choose”. Alltså grundform/infinitiv. VNINGSUPPGIFT - FACIT Ö


Ladda ner ppt "I choose not to! WOBBLE WEEK 1 by Emma Holmquist Choose wisely! Välj klokt! English 6B – week 33-34 Choose wisely! Välj klokt! English 6B – week 33-34."

Liknande presentationer


Google-annonser