Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anpassad studiegrupp på SFI Alternativ läs och skrivinlärning Projekt 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anpassad studiegrupp på SFI Alternativ läs och skrivinlärning Projekt 2014."— Presentationens avskrift:

1 Anpassad studiegrupp på SFI Alternativ läs och skrivinlärning Projekt 2014

2 Bakgrund Skolverket har beviljat ett statsbidrag till SFI i Arvika för att utveckla en anpassad studiegrupp för elever på A, B och C nivå som har behov av särskilt stöd i sin språkundervisning. Syftet med projektet är att erbjuda varje elev som lider av koncentrationssvårigheter där den bakomliggande orsaken kan vara PTSD eller annan migrationsrelaterad stress, alternativ läs och skrivinlärning. Beslutet att utdela statsbidrag grundar sig enligt skolverket på det uttalade syftet att höja kvaliteten i, och öka individanpassningen av, utbildningen i svenska för invandrare.

3 Frågeställningar De frågor som i huvudsak kommer att belysas under projektets gång är om åtgärden har höjt kvaliteten på undervisningen på A, B och C – nivå och i vilken utsträckning individanpassningen har ökat på ovan nämnda nivåer. Dessutom söker vi svar på om elevernas språkliga progression har förbättras genom insatsen och hur detta i så fall är märkbart. Det som kommer att utgöra grunden för utvärderingen av projektet är: Intervjuer med lärare och elever Loggböcker i form av dagboksanteckningar Observationer i undervisningssituation

4 Förhoppningar Våra förhoppningar är att tidigt kunna uppmärksamma de elever som behöver extra stöd i sin språkundervisning och ge dem det stöd de behöver. Kort sikt Stärka självförtroendet Våga använda andraspråket Språklig progression Lång sikt Färre avhopp Kortare SFI tid

5 Målgruppen Elever på A, B och C- nivå som lider av koncentrationssvårigheter och har svårt att ta till sig undervisningen i den ordinarie undervisningsgruppen. Detta innebär att vi har en stor spännvidd i den anpassade studiegruppen. I den anpassade studiegruppen finns : o Elever från olika språkgrupper o Elever med olika lång skolbakgrund o Elever med olika typer av behov o Elever med olika typer av svårigheter

6 Varför?  Det finns ett stort behov av anpassad språkundervisning på SFI.  Oftast krävs remiss för att få delta i en anpassad studiegrupp. Detta innebär att :  Elever som studerar på SFI som behöver extra stöd i sin språkundervisning ofta faller mellan stolarna  Kan hamna efter i sin språkutveckling  Kan få svårt att ta ikapp det de missat De får med sig en känsla av:  Misslyckande  Dåligt självförtroende  En osäkerhet och rädsla för att använda andraspråket  Vägen till integration i samhället blir längre och mödosammare

7 Metodik mindre studiegrupplugnare tempotydlig struktur och fasta rutinertrygg klassrumsmiljöflexibelt schemakortare lektionspassmånga kortare pauserrörelseskapandeminnesträningavslappningsövningarrepetitionkoncentrationsövningarportfolioarbeteanvändning av läsplattorSamarbete med andra aktörer som träffar våra elever, tex Arbetsförmedlingen, socialpsykiatrin, flyktingenheten

8 Schema ASG MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag 8.00-9.30 drop in 9.30-9.45PAUS 9.45-11.15 ASG sal5 ASG sal5 ASG sal5 drop in 11.15-12.00LUNCH 12.00-13.30 ASG sal5 ASG sal5 ASG sal5 ASG sal5 drop in 13.30-13.45PAUS 13.45-15.15 ASG sal 5 drop in

9 Arbete i gruppen samling återkoppling till föregående lektionspass repetition minnesträning/ koncentrationsträning muntliga övningar och läs och skrivövningar tillsammans individuellt arbete i pärmen/läsplatta/dator Hälsospåret utvärdering

10 Sammanfattning Hitta en arbetsmetod som håller Utveckla en metod som kan tillämpas inom ramen för verksamheten Ge eleven stöd under den period han / hon behöver det.


Ladda ner ppt "Anpassad studiegrupp på SFI Alternativ läs och skrivinlärning Projekt 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser