Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuell utveckling kring drivningsplanering i Sverige Rolf Björheden Honne 2013-11-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuell utveckling kring drivningsplanering i Sverige Rolf Björheden Honne 2013-11-06."— Presentationens avskrift:

1 Aktuell utveckling kring drivningsplanering i Sverige Rolf Björheden Honne 2013-11-06

2 En viss enögdhet …?

3 Entreprenadskogsbruket Uppdragstagare, entreprenörer Uppdragsgivare, beställare

4 Förutsättningar Beroende Förtroende Ömsesidighet Gemensamma mål Motparter Maktförhållande

5 Att göra rätt från början ger: Lägre miljöpåverkan/ Mindre skador Ökad produktivitet Färre surprizes …en diskussion vi inte kan vinna …

6 Disposition Vad är fel på dagens planering? Exempel metodutbildning/RECO Nya beslutsstöd

7 Vad är det för fel …? Skador på mark och vatten, hänsyn Användbarhet och praktisk nytta Framförhållning Bristande flexibilitet

8 Planeringens grunder Vad är ett bra vägsystem? några exempel från

9 Liten trakt – avverkning 2 ha Vad är viktigt när det gäller körvägar?

10 Viktigt med långa körvägar

11 Stor trakt - avverkning 11 ha Vad är viktigt när det gäller körvägar?

12 Viktigt att vägarna har riktning mot avlägg! Ofta logiskt att börja avverkningen ”mitt i” (ej i en ytterkant)

13 Viktigt att vägarna har riktning mot avlägg! På vilket sätt är huvudvägarna avverkade?

14 Stor trakt – viktigt att vägarna har riktning mot avlägg! Undvik att ”låsa in skördaren” och att behöva skota bort ”påfyllnadsvirke”

15 Stor trakt – viktigt att vägarna har riktning mot avlägg! Ta ut väglängden

16 Hur bör vägsystemet se ut? Ökande komplexitet Grunden för god metodtillämpning Gallring – 7 ha

17 Gallring – 7 ha Är detta ett bra vägsystem?

18 Gallring – 7 ha Undvik att göra korta backvägar 100 meter gallringsväg innehåller normalt ca 10 m3f

19 Metodkurserna ger Bra grundtänk Förmåga till metodanpassning Bättre samverkan i laget Färre misstag – ”rätt från början”

20 STIG Skoglig Terränganalys i GIS Digital terrängmodell + Hänsyn → Optimerade drivningsvägar mht ekologiska och ekonomiska restriktioner.

21 Utveckling av STIG DTW vattenmodell (avstånd till grundvatten) Kraftig markskada Torrt Blött Markskada 70-80 % av alla körskador hamnar inom områden som klassas som blöta

22 DTW - STIG Vattenmodellen ger områden där drivning ska genomföras med försiktighet Identifikation av passager, flaskhalsar & problemområden Förslag till överfarter, virkesriktningar och avlägg Kontrolleras i fält

23 Traktunderlag - drivning Tydlig instruktion visar vägar som ska risas var skördaren ska lyfta virke överfarter som ska byggas Bästa alternativ testas i fält färdigställs som traktunderlag Skickas till maskinen som bild eller klickbara skikt

24 BEST BEslutsSTöd med optimeringsfunktion Möjlighet att planera Drivning Hänsyn Båtnadsberäkningar för vägbyggen mm Utifrån laserdata som, i tillägg till STIGs digitala terrängmodell, även beskriver trädskiktet

25 Diken och huvudvägar

26 Optimering av stickvägsnät

27 Stöd för operativa beslut Rosa=lämna grot, ej lönsamt Gul=förstärk väg, skaderisk Grön= uttag av grot lönsamt

28 Mindre körskador Kortare terrängtransporter Lägre emissioner Bättre arbetsmiljö Färre överraskningar o misstag Lägre kostnader Bättre traktplaner och metodtillämpning ger


Ladda ner ppt "Aktuell utveckling kring drivningsplanering i Sverige Rolf Björheden Honne 2013-11-06."

Liknande presentationer


Google-annonser