Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan man väga risker mot nytta? Martin Kylefors Tyréns AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan man väga risker mot nytta? Martin Kylefors Tyréns AB."— Presentationens avskrift:

1 Kan man väga risker mot nytta? Martin Kylefors Tyréns AB

2 Kan man väga risker mot nytta? RISK NYTTA

3 Kan man låta bli att väga risker mot nytta???

4

5 Riskhantering

6 RISKHANTERING Mål och avgränsningar Riskinventering Riskvärdering Riskreducerande åtgärder Riskanalys KS Risknivå Kriterier för värdering av risk

7 Riskvärdering! KUNSKAPVÄRDERING+ Vi vet att vi vet! Vi vet att vi inte vet. Vi vet inte att vi vet… Vi vet inte att vi inte vet? Rättighet Nyttighet Teknologi

8 RISKVÄRDERING, Rättighetsperspektivet Oacceptabla risker Risker kan tolereras om alla rimliga åtgärder vidtagits Små risker Risk tolereras ej Risker kan tolereras endast om riskreduktion ej praktiskt genomförbar eller kostnader oproportionerliga Kostnad/nytta… Visa att risker bibehålls på låg nivå

9 RIKTSAM

10 Vägledning 1

11 Skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd… …all nytta ej tagen hänsyn till… …osäkerheter…

12 RIKTSAM = System av Vägledningar… Vägledning 1 - Skyddsavstånd Vägledning 2 - Enkel riskanalys ev åtgärder Vägledning 3 - Avancerad riskanalys åtgärder & aktiv utformning

13 Risker m transport av FaGo på järnväg (från RIKTSAM)

14 ”En riskanalys i sig har aldrig medfört högre säkerhet…”

15 Behövs det en riskanalys då? ”Risk-informed” snarare än ”Risk-based”

16 God planering…

17 En dimension till – riskkommunikation!

18 Riskhantering? Beslutsfattande!

19 BESLUTSFATTANDE & RISKHANTERING

20 Maximera… Maximera Attraktivitet & Tillgänglighet Minimera MiljöpåverkanMinimera Kostnaden Optimera exploatering Minimera exploateringskostnad Minimera D/U-kostnad Minimera risk & buller Minimera utsläpp

21 Allt verkar jobbigt och komplext?

22 Konsten att balansera risk med nytta

23 Sammanvägd bedömning – en modell/idé AspektViktningVärde/nytta (-5 till +5) Värderings- underlag Näringsliv & Sysselsättning Resurshushållning Miljöpåverkan Tillgänglighet Trygghet Buller Säkerhet

24 Sammanvägd bedömning – en modell/idé AspektViktningVärde/nytta (-5 till +5) Viktat värde Näringsliv & Sysselsättning 0.05+10.05 Resurshushållning0.1+40.4 Miljöpåverkan0.25+10.25 Tillgänglighet0.2+20.4 Trygghet0.100 Buller0.100 Säkerhet0.2-2-0.4 Summa1.00.7

25 Utbyggnad i stationsnära läge? Ja, definitivt! Mitt budskap… Riskhänsyn. Konsten att balansera olika effekter! God Planering. Hållbar samhällsutveckling. ”Nytta” kan aldrig helt ersätta riskhänsyn. Riskhänsyn handlar om riskanalys OCH riskvärdering… …OCH riskreducerande åtgärder, utformning, disposition.

26 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Kan man väga risker mot nytta? Martin Kylefors Tyréns AB."

Liknande presentationer


Google-annonser