Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan man väga risker mot nytta?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan man väga risker mot nytta?"— Presentationens avskrift:

1 Kan man väga risker mot nytta?
Martin Kylefors Tyréns AB

2 Kan man väga risker mot nytta?

3 Kan man låta bli att väga risker mot nytta???

4 Kan man låta bli att väga risker mot nytta???

5 Riskhantering

6 RISKHANTERING Mål och avgränsningar Kriterier för värdering av risk
Riskinventering Riskanalys S K Risknivå Riskvärdering Riskreducerande åtgärder

7 KUNSKAP + VÄRDERING Riskvärdering! Vi vet att vi vet!
Vi vet att vi inte vet. Vi vet inte att vi vet… Vi vet inte att vi inte vet? Rättighet Nyttighet Teknologi

8 RISKVÄRDERING, Rättighetsperspektivet
Oacceptabla risker Risker kan tolereras om alla rimliga åtgärder vidtagits Små risker Risk tolereras ej Risker kan tolereras endast om riskreduktion ej praktiskt genomförbar eller kostnader oproportionerliga Kostnad/nytta… Visa att risker bibehålls på låg nivå

9 RIKTSAM

10 Vägledning 1

11 Skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd…
…all nytta ej tagen hänsyn till… …osäkerheter…

12 RIKTSAM = System av Vägledningar…
Vägledning 1 - Skyddsavstånd Vägledning 2 - Enkel riskanalys ev åtgärder Vägledning 3 - Avancerad riskanalys åtgärder & aktiv utformning

13 Risker m transport av FaGo på järnväg (från RIKTSAM)

14 ”En riskanalys i sig har aldrig medfört högre säkerhet…”

15 Behövs det en riskanalys då?
”Risk-informed” snarare än ”Risk-based”

16 God planering…

17 En dimension till – riskkommunikation!

18 Riskhantering? Beslutsfattande!

19 BESLUTSFATTANDE & RISKHANTERING

20 BESLUTSFATTANDE & RISKHANTERING
Optimera exploatering Maximera Attraktivitet & Tillgänglighet Minimera Kostnaden Minimera Miljöpåverkan Maximera… Maximera… Minimera exploateringskostnad Minimera D/U-kostnad Minimera risk & buller Minimera utsläpp

21 Allt verkar jobbigt och komplext?

22 Konsten att balansera risk med nytta

23 Sammanvägd bedömning – en modell/idé
Aspekt Viktning Värde/nytta (-5 till +5) Värderings-underlag Näringsliv & Sysselsättning Resurshushållning Miljöpåverkan Tillgänglighet Trygghet Buller Säkerhet

24 Sammanvägd bedömning – en modell/idé
Aspekt Viktning Värde/nytta (-5 till +5) Viktat värde Näringsliv & Sysselsättning 0.05 +1 Resurshushållning 0.1 +4 0.4 Miljöpåverkan 0.25 Tillgänglighet 0.2 +2 Trygghet Buller Säkerhet -2 -0.4 Summa 1.0 0.7

25 Utbyggnad i stationsnära läge? Ja, definitivt! Mitt budskap…
”Nytta” kan aldrig helt ersätta riskhänsyn. Riskhänsyn handlar om riskanalys OCH riskvärdering… …OCH riskreducerande åtgärder, utformning, disposition. Riskhänsyn. Konsten att balansera olika effekter! God Planering. Hållbar samhällsutveckling.

26 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Kan man väga risker mot nytta?"

Liknande presentationer


Google-annonser