Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infinitiv aspekter i imperativ modus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infinitiv aspekter i imperativ modus"— Presentationens avskrift:

1 Infinitiv aspekter i imperativ modus
Aspekter i ryskan del 2 Infinitiv aspekter i imperativ modus

2 infinitiv Infinitiv är verbets grundform.
(formen inte hänför till en viss person, numerus, tempus eller modus) I ryskan har även infinitiver en aspekt. Vid sammansatt predikat som består av: finit verb + infinitiv,(till exempel: Jag vill äta /Я хочу есть) måste man välja aspekt även för infinitiven.

3 Regler för aspektval (infinitiv i sammansatt predikat)
De finita verbens semantiska innehålet påverkar aspektvalet för de följande infinitiverna.

4 Alltid imperfektiv infinitiv:
1. Efter fasverb ( som betyder börja, fortsätta, sluta) Börja: начинать/начать; стать; Fortsätta: продолжать/продолжить; Sluta: кончать/кончить, заканчивать/закончить,(även med prefiхet ”о”); прекращать/прекратить; переставать/перестать; бросать/ бросить (lägga av med) Она начинает писать. / Она начнёт писать. Он бросает курить. / Он бросит курить.

5 Alltid imperfektiv infinitiv:
2. Efter verben: Vänja sig - привыкать/привыкнуть; Дети привыкают/привыкли засыпать рано Barnen vänjer sig/har vant sig vid att somna tidigt. Lära sig - учиться/научиться; Мы учимся/научились приходить вовремя. Vi lär oss/har lärt oss att komma i tid. Tröttna på - надоедать/надоесть; Мне надоедает/надоело повторять одно и тоже. Jag tröttnar/ har tröttnat på att upprepa samma sak. Bli trött (på)- уставать/устать Я устаю/устала работать сверхурочно. Jag är / blev trött på att arbeta övertid.

6 Alltid perfektiv infinitiv
Efter verben: Glömma - забывать/забыть Карин забыла заплатить за квартиру Carin glömde betala hyran. Hinna - успевать/успеть Ивар успел всё сделать вовремя Ivar hann att göra allt i tid Lyckas - удаваться/ удаться Нам удалось купить редкие книги Vi lyckades att köpa sällsyntа böcker. OBS! Finita verb står i perfektiv aspekt!!!

7 Finita verb ( glömma, hinna, lyckas) står i imperfektiv aspekt
Om finita verb ( glömma, hinna, lyckas) står i imperfektiv aspekt, blir det fråga om upprepning och båda aspekterna är möjliga på infinitiven. Till exempel: Карин забывала платить/заплатить за квартиру. Ивар успевал всё делать/сделать вовремя. Нам удавалось покупать/ купить редкие книги Det föreligger ingen skillnad i betydelse!!!

8 Både imperfektiv och perfektiv aspekt är möjliga
Efter modalord: verben: хотеть- vilja, lova-обещать, be-просить, råda-советовать, bestämma-решать; Adverben: надо, нужно etc… particip: должен (måste) Här föreligger skillnader i betydelse ! Я хочу получать этот журнал Я хочу получить этот журнал. Jag vill prenumerera… Jag vill få…. (en gång, ett konkret tillfälle) Надо открывать окно Надо открыть окно Man måste öppna … generellt råd) Man måste öppna …(en gång, ett konkret tillfälle) Man måsta öppna fönstret ( för att hålla sig frisk.) Man måste öppna fönstret (för att det är så varmt idag).

9 Nekadе satser 1. Nekad infinitiv
Nekad infinitiv står i imperfektiv aspekt: efter vissa finita verb med modal semantik: хотеть- vilja, lova-обещать, be-просить, råda-советовать, bestämma-решать; Я советую вам не покупать эту книгу. Jämför: Я советую вам купить эту книгу. 2. Efter nekade modala adverb:(не надо,не нужно, не стоит/det är inte värd) står infinitiven i imperfektiv aspekt: Не надо покупать эту книгу. jämför Надо купить эту книгу. 3. Efter några nekade finita verb med modal semantik följer infinitiven i imperfektiv aspekt: хотеть- vilja, önska- желать, råda-советовать. Я не хочу отсюда уезжать. Я не советую вам уходить

10 Infinitiv efter ”нельзя” och ”пора”
1. Infinitiven efter ”нельзя” а. ”нельзя” + imperfektiv infinitiv = förbud! Здесь нельзя переходить улицу. Här är det förbjudet att gå över gatan. b. ”нельзя” + perfektiv infinitiv = ömöjlighet! Здесь нельзя перейти улицу. Här är det omöjligt att gå över gatan Infinitiven efter ”пора” - ( Det är dags, det är högtid att…) = uppmaning att gripa sig an med en handling. Infinitiven står normalt i imperfektiv aspekt. Пора вставать! Пора обедать!

11 Imperativ aspekt 1. När imperativen avser en enstaka handling = perfektiv aspekt. Открой окно! Напиши мне письмо! 2. Imperfektiv aspekt a. När processen avses: Жуй хорошо! b. När upprepning avses: Звони ему каждый день! c.När tilltalade uppmanas att gripa sig an med en handlingen. Почему ты боишься? Рассказывай! (Varför är du rädd? Berätta då!) d. När imperativen är nekad. Не открывайте дверь! Öppna inte dörren! е. När handlingen är önödig eller oönskad (liknar uttrycket med ”не надо”) Не звони ему сегодня = Не надо звонить ему сегодня!

12 Imperativ speciella fall
1. Nekad imperativ + perfektiv aspekt = varning. Смотри, не упади! Se upp så du inte ramlar! Смотрите не забудьте! Se upp så ni inte glömmer! 2. ”Artighets” imperativ = imperfektiv aspekt OBS! Gäller bara vid ett begränsat antal verb (inbyggd inbjudan): till exempel: stiga in - проходить; sätta sig - садиться; hänga av sig - раздеваться; ta - брать; Проходите, пожалуйста, раздевайтесь, садитесь! Var snäll, kom in, häng av er, sätt er. Берите, берите торт! Ta tårtan! Obs! Imperfektiv aspekt för andra verb i imperativ kan upplevas som högst oartigt! Давайте сюда книгу! Artig version: Дайте (пожалуйста) книгу!


Ladda ner ppt "Infinitiv aspekter i imperativ modus"

Liknande presentationer


Google-annonser