Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smärta i ansikte, käkar och huvud- tandläkarens huvudvärk? Quality 2011 15 september 2011 Malin Ernberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smärta i ansikte, käkar och huvud- tandläkarens huvudvärk? Quality 2011 15 september 2011 Malin Ernberg."— Presentationens avskrift:

1 Smärta i ansikte, käkar och huvud- tandläkarens huvudvärk? Quality 2011 15 september 2011 Malin Ernberg

2 Frågor att (försöka) besvara…  Vad är klinisk ”spetsverksamhet/top of the line” idag?  Vad är klinisk ”toppkvalitet”?  Var ligger forsknings-/kunskapsfronten?  Hur nära eller hur långt ifrån är den dagliga kliniska tandvården?  Vad behöver den vanliga, kliniskt verksamma allmäntandläkaren veta och anpassa sin vård efter? 2011-09-15Malin Ernberg

3 Smärta i ansikte, käkar och huvud- Nationella riktlinjer  Käkfunktionsstörning (TMD)  Enda diagnos FK  Tillstånd som påverkar ocklusionen  Övriga funktionsstörningar/ parafunktioner  Huvudvärkar  Whiplash-associerad smärta (WAD)  Utbredd muskelsmärta  Neuropatiska smärttillstånd  Sömnapné 2011-09-15Malin Ernberg

4 TMD Symptom  (Molande) smärta i käkar (käkleder, käkmuskler) eller huvud som förvärras vid käkfunktion  Nedsatt gapförmåga  Ömhet över käkleder, käkmuskler  Överförd (refererad) smärta  Käkledsljud, upphakningar, låsningar  Tandslitage, bruxofacetter, fyllningsfrakturer 2011-09-15Malin Ernberg

5 Associerade symptom är vanligt Öron  Öronvärk  ”Lockkänsla”  Tinnitus  Yrsel Mag-tarmproblem  IBS (46% TMD) Autonoma  Snuva  Ögonirritation/rodnad Neurologiska  Sömnproblem  Parestesier (domningar)  Huvudvärk (52% TMD, 32% FTTH)  Kronisk trötthet (46% TMD) Muskuloskelettala  Nack-skuldervärk  Fibromyalgi (18% TMD, 75% FM) Psykiatriska  Depression (23% TMD) Plesch et al. 1996, Korszun et al. 1998, Glaros et al. 2007, Svensson et al. 2007 2011-09-15Malin Ernberg

6 Konsekvenser för individen  Nedsatt livskvalitet  Knappt 1 av 5 hade stannat hemma från arbetet pga ansiktssmärta  Knappt hälften hade sökt tandläkare/läkare för sin ansiktssmärta 2011-09-15Malin Ernberg Macfarlane et al. 2002

7 2011-09-15Malin Ernberg Sjukdomsorsaker  Neuromuskulära faktorer  Muskelhyperaktivitet  Trauma  Psykosociala faktorer  Stress  Somatisering (förlägger själsliga besvär till kroppskostymen )  Ångest  Genetiska faktorer  Kön  Personlighet  Anatomiska faktorer  Malocklusion (bettfel)  Ledöverrörlighet  Systemsjukdomar  Inflammatorska ledsjukdomar (RA)  Fibromyalgi Kan predisponera, initiera eller underhålla

8 2011-09-15Malin Ernberg Sjukdomsorsaker- multifaktoriell  Neuromuskulära faktorer  Muskelhyperaktivitet  Trauma  Psykosociala faktorer  Stress  Somatisering (förlägger själsliga besvär till kroppskostymen )  Ångest  Genetiska faktorer  Kön  Personlighet  Anatomiska faktorer  Felaktigt bett  Ledöverrörlighet  Systemsjukdomar  Inflammatorska ledsjukdomar (RA)  Fibromyalgi Stress KvinnaHyper- aktivitet

9 2011-09-15Malin Ernberg Riskfaktorer (OR)  Tandpressning 5  Kvinna 4  Somatisering 4  Extraktion visdomstand 3  Bruxism 7  Ångest 5  Tandpressning 3  Kvinna 3  Trauma 2 Huang et al. 2002 pat = 97, ktr = 195 Velly et al. 2003 pat = 83, ktr = 100  Tandgnissling 6  Sömnsvårigheter. 5  Huvudvärk 3  Smärta i andra delar av kroppen 3  Stress 3  Ansiktstrauma 3  Tuggummituggande/  Nagelbitande (ns)  Tandgnissling 6  Sömnsvårigheter. 5  Huvudvärk 3  Smärta i andra delar av kroppen 3  Stress 3  Ansiktstrauma 3  Tuggummituggande/  Nagelbitande (ns) Macfarlane et al. 2001 pat = 131, ktr = 196

10 Är smärta och funktionsstörningar i käkarna vanligt? 2011-09-15Malin Ernberg Befolkningsstudiernålder% Macfarlane et al 2002 Frågeformulär (9 fr ofs), senaste mån 250418-65 år26 Rantala et al 2004 Frågeformulär (6 fr ofs, dysf) senaste 12 mån (ofta/dagl) 133930-55 år13 Macfarlane et al 2006 Frågeformulär (ofs ansikte, mun, käkar, > 3 mån 229918-75 år7

11 2011-09-15Malin Ernberg Ungdomar  Prevalens: 4.2% ansiktssmärta minst 1g/v  Incidens 2.9% Nilsson et al. 2005, 2007

12 Sammantaget… Prevalens  Småbarn1-3%  Tonåringar ~ 4 %  Vuxna ~ 10%  Äldre vuxna ~ 6% Incidens  Tonåringar ~ 3%  Vuxna 2-4% Behandlingsbehov  Vuxna ~ 5-16% 2011-09-15Malin Ernberg von Korff et al 1998

13 Men….  Endast 0,5–1,5 procent får behandling inom ramen för det statliga tandvårdsstödet 2011-09-15Malin Ernberg Socialstyrelsen 2010

14 Men….  Endast 0,5–1,5 procent får behandling inom ramen för det statliga tandvårdsstödet 2011-09-15Malin Ernberg Socialstyrelsen 2010

15 Betydande underbehandling VARFÖR??? Tandläkaren  Bristande kunskap?  Olönsamt?  ”Besvärliga” patienter? Patienten  För dyrt?  Informerar inte tandläkaren?  Tror inte det går att göra något åt? 2011-09-15Malin Ernberg

16 Hur fånga upp patienterna?  Hälsodeklaration?  Muntlig fråga?  Vänta på att patienten berättar? 2011-09-15Malin Ernberg

17 Ställ tre frågor till patienten….  Gör det ont i tinning, ansikte, käkleder eller käkar en gång i veckan eller oftare?  Gör det ont när du gapar eller tuggar en gång i veckan eller oftare?  Har du låsningar eller upphakningar i käken en gång i veckan eller oftare? 2011-09-15Malin Ernberg

18 Om ja på någon fråga  Uteslut dental genes till smärtan  Om negativ…  Gör en undersökning av käksystemet 2011-09-15Malin Ernberg

19 Undersök käkmusklerna  M. masseter  Ursprung  Buk  Fäste  M. temporalis  Posteriort  Mellanportion  Anteriort 2011-09-15Malin Ernberg

20 Fråga efter  Palpation  Smärta  Igenkänd smärta  Refererad smärta  Igenkänd huvudvärk  Använd 1-1,5 kg tryck 2011-09-15Malin Ernberg

21 Undersök käklederna  Smärta  Över och runt laterala polen  Använd 0,5-1, kg tryck  Käkledsljud/upphakningar  Gapning  Stängning  Sidorörelser  Protrusion 2011-09-15Malin Ernberg

22 Undersök gapförmågan  Aktiv gapförmåga utan smärta  Aktiv gapförmåga med smärta  Käkleder  Käkmuskler  Känd smärta  Känd huvudvärk  Assisterad gapförmåga 2011-09-15Malin Ernberg

23 Diagnostik - RDC-TMD Problem  Vissa diagnoser mindra bra sensitivitet och specificitet  Multicenterstudie  DC-TMD  Här ligger forskningsfronten kliniskt! 2011-09-15Malin Ernberg AXIS I Besvär AXIS II Psykosociala faktorer, beteende Svår smärta Minimal stress Kan delta i dagliga och sociala aktiviteter Svår smärta Depression, ångest Kan inte delta i dagliga och sociala aktiviteter Dworkin & LeResche 1992 A B

24 DC - TMD Tre huvuddiagnoser…  Muskelsmärta  Käkledsdiagnoser  Huvudvärk förenad med TMD 2011-09-15Malin Ernberg Schiffman et al 2010

25 Muskelsmärta  Myalgi  Myofasciell smärta med smärta refererad till annan region 2011-09-15Malin Ernberg

26 Kriterier  Anamnes av smärta i ansikte, käke eller tinning under den senaste månaden som påverkas av käkrörelser, funktion eller parafunktioner och  Smärta i käksystemet bekräftat av undersökaren och  Klinisk us visar  Minst ett område med palpationssmärta i masseter eller temporalis eller smärta vid maximal aktiv eller passiv gapning  ”Igenkänd” smärta 2011-09-15Malin Ernberg SensitivitetSpecificitet Myofasciell smärta, båda0.901.00

27 Käkledsdiagnoser Leddiagnoser  Artralgi  Degenerativ ledsjukdom 2011-09-15Malin Ernberg

28 Artralgi  Anamnes av smärta i ansikte, käke, tinning, framför eller i örat under den senaste månaden som påverkas av käkrörelser, funktion eller parafunktioner och Klinisk undersökning visar  Bekant smärta vid palpation av käkleder eller vid underkäksrörelser 2011-09-15Malin Ernberg SensitivitetSpecificitet Artralgi0.910.96

29 Degenerativ ledsjukdom  Anamnes av käkledsljud den senaste månaden och  Klinisk us visar  Krepitationer vid palpation eller  Patienten rapporterar krepitationer vid underkäksrörelser  Ev bekräfta med bilddiagnostik (DT) 2011-09-15Malin Ernberg SensitivitetSpecificitet Degenerativ ledsjukdom0.400.91

30 Diskdisplaceringar  DD med reduktion  DD med reduktion och intermittenta låsningar  DD utan reduktion med nedsatt gapförmåga  DD utan reduktion utan nedsatt gapförmåga 2011-09-15Malin Ernberg Klick!

31 Diskdisplacering med reduktion med intermittent låsning  Anamnes av käkledsljud och intermittent låsning med nedsatt gapförmåga den senaste månaden och  Klinisk us visar  Käkledsknäppning vid munöppning och/eller munslutning eller vid sidorörelser och protrusion minst 1 av 3 ggr 2011-09-15Malin Ernberg SensitivitetSpecificitet DD med reduktion med intermittent låsning 0.460.97

32 Diskdisplacering utan reduktion med nedsatt gapförmåga  Anamnes av nedsatt gapförmåga som är tillräckligt svår att den begränsar förmågan att äta och  Klinisk us visar  Max assisterad gapförmåga < 40 mm (inkl VÖB) 2011-09-15Malin Ernberg SensitivitetSpecificitet DD utan reduktion med nedsatt gapförmåga 0.800.97

33 Huvudvärk förenad med TMD  Lätt till måttlig huvudvärk och  Bekräftelse av TMD-smärta via  Anamnes: huvudvärk i tinningregionen som påverkas av käkrörelser, funktion, parafunktioner eller vila  Klin us: ”bekant smärta” vid palpation av temporalis  Huvudvärk som inte förklaras av annan diagnos 2011-09-15Malin Ernberg SensitivitetSpecificitet Huvudvärk förenad med TMD 0.830.86

34 Behandling  State-of-the-art 2011-09-15Malin Ernberg

35 Behandlingsprinciper  Minska smärta och obehag  Förändra belastningsförhållanden för käkleden och käkmuskulaturen  Förbättra funktionen och rörelseförmågan  Skydda tänderna  Minska risken för att sjukdomen och besvären kommer tillbaka  Reversibel behandling 2011-09-15Malin Ernberg

36 Rådgivning- hjälp till självhjälp God effekt (prio 4)  Information om tillståndet  Stöd att hantera smärta  Avslappningsövningar  Receptfria analgetika  Fysioterapi  Värme  Kyla  Massage 2011-09-15Malin Ernberg

37 TMD-ospecificerad  Stabiliseringsskena  Rörelseträning (töjning, hållningsträning)  Akupunktur  NSAID, paracetamol  Terapilaser 2011-09-15Malin Ernberg FoU 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5

38 Käkledssmärta  Farmaka (NSAID)  Stabiliseringsskena  Rörelseträning  Capsaicinkräm  Terapilaser 9 7 6 1 2 3 4 5 FoU 2011-09-15Malin Ernberg 4 5 8 10

39 Käkmuskelsmärta  Stabiliseringsskena  Rörelseträning (töjning)  Akupunktur  Mjuk skena  Frontal skena  Triggerpunktsbehandling FoU 9 7 6 1 2 3 4 5 8 10 2011-09-15Malin Ernberg

40 DD – utan reduktion symptomatisk  Töjning, tilläggsbeh  Stabiliseringsskena  TENS 2011-09-15Malin Ernberg 1 9 7 6 2 3 4 5 8 10 FoU 4 6 DD – med reduktion symptomatisk  Stabiliseringsskena  Rådgivning, koordination 9 7 5

41 Huvudvärk förenad med TMD  Akupunktur  NSAID  Bettskena FoU 9 7 6 1 2 3 4 5 8 10 2011-09-15Malin Ernberg

42 Sammanfattning  Fånga upp dina patienter med käkfunktionsstörning!  Tre validerade frågor  Gör en klin us om positivt svar på någon fråga  Diagnostisera enligt validerade kriterier (DC-TMD)  Behandla enligt de Nationella Riktlinjerna för smärta och käkfunktionsstörningar  Klinisk toppkvalitet på diagnostik och evidensbaserad vård! 2011-09-15Malin Ernberg

43 Sammanfattning  Fånga upp dina patienter med käkfunktionsstörning!  Tre validerade frågor  Gör en klin us om positivt svar på någon fråga  Diagnostisera enligt validerade kriterier (DC-TMD)  Behandla enligt de Nationella Riktlinjerna för smärta och käkfunktionsstörningar  Klinisk toppkvalitet på diagnostiken och evidensbaserad vård 2011-09-15Malin Ernberg Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Smärta i ansikte, käkar och huvud- tandläkarens huvudvärk? Quality 2011 15 september 2011 Malin Ernberg."

Liknande presentationer


Google-annonser