Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

/feb08 /feb08 WMS (klient och server), SLD Mats Öberg IT, Länsstyrelserna Portaler, öppna tjänster och geografisk infrastruktur GISSamverkan Dalarna, temadag,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "/feb08 /feb08 WMS (klient och server), SLD Mats Öberg IT, Länsstyrelserna Portaler, öppna tjänster och geografisk infrastruktur GISSamverkan Dalarna, temadag,"— Presentationens avskrift:

1 /feb08 /feb08 WMS (klient och server), SLD Mats Öberg IT, Länsstyrelserna Portaler, öppna tjänster och geografisk infrastruktur GISSamverkan Dalarna, temadag, Borlänge 6 mars 2008

2 /feb08 /feb08 WMS (WebMapService) är en ISO-standard (19128) för att skapa och visa kartvyer/bilder som kommer samtidigt från flera distribuerade källor.  Poängen med WMS  WMS i olika klienter – desktopGIS, web  WMS egenskaper – GetCapabilities, GetMap, GetFeatureinfo  WMS på servern – hur skapa WMS i praktiken (ArcIMS, ArcGISServer)  Stilmallen XSL (bl a för definition av publicerade koordinatsystem)  SLD – extern styrning av WMS-ens uppritning Innehåll

3 /feb08 /feb08 /sept 07  Karttjänst enligt internationell standard(specifikation), vilken kan visas i alla klienter som stödjer läsning av WMS. Detta oberoende av i vilken servermiljö tjänsten är skapad.  Även om man har sin organisations data i ett referenssystem (t ex RT90) så kan man publicera en WMS i flera andra och olika referenssystem (t ex SWEREF99, WGS84)  Sammansatta tjänster/portaler kan bygga på att WMS tillhandahålls av olika dataleverantörer och ”ajourhålls vid källan”  (Direkt nedladdning av data publicerad i WFS – ingen särskild ”nedladdningssida” behövs) Poängen med WMS

4 /feb08 /feb08 /sept 07 Svårigheten är dock inte att göra en WMS (”WMS-enabla” en ArcIMS- tjänst är relativt enkelt).  Och även om det finns ”dialekter”/olika programvarors tolkningar av WMS, så ligger utmaningen i att:  Få organisationen att harmonisera sina data [m a p ”rätt” datakvalitet, attributinformation, namnstandard och metadatasättning]

5 /feb08 /feb08 WMS i olika klienter – desktopGIS, web  Vissa serverprodukter kan skapa (klientoberoende) WMS-er   Vissa klienter kan läsa WMS. Exempel: ArcMap, MapInfo, Geosecma, Cadcorp, ”WMS viewers”, portaler (som t ex ESRI GIS Portal Toolkit – används i portaldelen i ”Planeringsportalen”, hos SGU - eller GeoNetwork m fl)  Finns och kommer starkt i Norge, EU-länder. Relaterat till INSPIRE, Nationell Geodatastrategi. ”Planeringsportalen” bygger bl a på att WMS- tjänster finns publicerade.  Exempel på sammanställningssidor WMS-URL: http://gis.lst.se/lstgis/wms.asp, http://maps.sgu.se, http://www.ogc- services.net http://gis.lst.se/lstgis/wms.asphttp://maps.sgu.sehttp://www.ogc- services.net  Demo: WMS i ArcMap, WMS i Vindtjänsten 

6 /feb08 /feb08 R

7 WMS egenskaper – GetCapabilities, GetMap, GetFeatureinfo  beställa och returnera information om vilka slags kartor en server kan leverera (GetCapabilities)  beställa och returnera en karta som bild (GetMap)  beställa och returnera information om innehållet i en karta, t.ex. position eller attribut (GetFeatureInfo)  Demo: Studera innehållet i svaret från ett GetCapabilities-anrop (browser, XMLPad)   http://www.gis.lst.se/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/wms_skyddadeomraden?service=WMS&version=1.1.1&request=GetCapabilitieshttp://www.gis.lst.se/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/wms_skyddadeomraden?service=WMS&version=1.1.1&request=GetCapabilities

8 /feb08 /feb08 R

9 R

10 WMS på servern – hur skapa WMS i praktiken (ArcIMS, ArcGISServer) ArcIMS9.2 ”out-of-the-box”  Skapa ArcIMS-tjänst (baserad på axl eller ArcMap mxd) med en eller flera lager  Editera eventuellt xsl för att lägga till koordinatsystem utöver det som data ligger i i samt metadata om tjänsten   Använd den installerade WMS-connectorn för att ”enabla” WMS-tjänsten baserad på ArcIMS-tjänsten ArcGISServer ”out-of-the-box”  Skapa mxd med ett eller flera lager  Kör AGS administrator  Bocka i att AGS-tjänsten skall publiceras som WMS

11 /feb08 /feb08 ArcIMS9.2 ”out-of-the-box” 1 AXL ArcIMS administrator

12 /feb08 /feb08 ArcIMS9.2 ”out-of-the-box” 2 http://servername/wmsconnector WMSConnector admin

13 /feb08 /feb08 ArcGISServer ”out-of-the-box” mxd AGS admin WMS-URL: http://SERVER/ArcGIS/services/Maps/Agslab1/MapServer/WMSServer?

14 /feb08 /feb08

15 Stilmallen XSL på servern (bl a def. av publicerade koordinatsystem) C:\Program Files\ArcGIS\ArcIMS\Connectors\wms_connector\wmsconnector\WEB-INF\classes\wms\stylesheets\1.1.1\wms_capabilities_111.xsl XSL = Extensible Stylesheet Language Demo: Studera innehållet i ArcIMS XSL  Metadata om tjänsten Lägg till koordinatsystem som tjänsten skall publiceras i WGS84 (SRS/EPSG=4326) och native koordsys publiceras alltid

16 /feb08 /feb08 Harmoniserade Länsstyrelsedata i Planeringsportalen Lst PP Nedladdning av data WMS Publicerad XML Publicering Publicering och ’skördning’

17 /feb08 /feb08

18 SLD – extern styrning av WMS-ens uppritning  Ett ”problem” med WMS är att dataleverantören, förstås, väljer ett visst generellt manér och utsnitt, som kanske inte passar kartografiskt i en tjänst - t ex Planerings-portalen - som kombinerar många WMS-er.  (Övriga problem kan vara prestanda/stabilitet, säkerhet, betalning)  SLD (Styled Layer Descriptor) kan vara en lösning på detta. SLD behöver inte ligga på samma server som den publicerade WMS, utan kan tas ”omhand” (”kopplas på”) i klienten.  ArcIMS stöder ännu inte detta

19 /feb08 /feb08 Ett GetMap-anrop (från en MapServer-baserad WMS): http://www2.dmsolutions.ca/cgi- bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VeRsIoN=1.1.1&Request=GetMap&LAYERS= WorldGen_Outline http://www2.dmsolutions.ca/cgi- bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VeRsIoN=1.1.1&Request=GetMap&LAYERS= WorldGen_Outline Filter- och SLD-fil: http://194.16.71.102/SIS/africa.xml, http://194.16.71.102/SIS/africa_europe.xml http://194.16.71.102/SIS/africa.xmlhttp://194.16.71.102/SIS/africa_europe.xml Resultat: http://www2.dmsolutions.ca/cgi- bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VeRsIoN=1.1.1&Request=GetMap&LAYERS= WorldGen_Outline&SLD=http://194.16.71.102/SIS/africa.xml http://www2.dmsolutions.ca/cgi- bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VeRsIoN=1.1.1&Request=GetMap&LAYERS= WorldGen_Outline&SLD=http://194.16.71.102/SIS/africa.xml http://www2.dmsolutions.ca/cgi- bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VeRsIoN=1.1.1&Request=GetMap&LAYERS= WorldGen_Outline&SLD=http://194.16.71.102/SIS/africa_europe.xmlhttp://www2.dmsolutions.ca/cgi- bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VeRsIoN=1.1.1&Request=GetMap&LAYERS= WorldGen_Outline&SLD=http://194.16.71.102/SIS/africa_europe.xml

20 /feb08 /feb08 http://www2.dmsolutions.ca/cgi-bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VeRsIoN=1.1.1&Request=GetMap&LAYERS=WorldGen_Outline + http://194.16.71.102/SIS/africa.xml = http://www2.dmsolutions.ca/cgi- bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VeRsIoN=1.1.1&Request=GetMap&LAYERS=WorldGen_Outline&SLD=http://194.16.71.102/SIS/africa. xml utan SLDMed modifierad SLD (filter och manér)

21 /feb08 /feb08 http://www2.dmsolutions.ca/cgi-bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VeRsIoN=1.1.1&Request=GetMap&LAYERS=WorldGen_Outline + http://gis.lst.se/presentationer/africa2.xml = http://www2.dmsolutions.ca/cgi- bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VeRsIoN=1.1.1&Request=GetMap&LAYERS=WorldGen_Outline&SLD=http://gis.lst.se/presentationer /africa2.xml Med modifierad SLD på egen server (manér) Så här ser SLD-filen ut

22 /feb08 /feb08 http://www2.dmsolutions.ca/cgi- bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VeRsIoN=1.1.1&Request=GetMap&LAYERS=WorldGen_Outline&SLD=http://gis.lst.se/presentationer /africa3.xml Med modifierad SLD på egen server (filer och manér)Så här ser SLD-filen ut

23 /feb08 /feb08 Jämför Capabilities för ”wms_skyddadeomraden” (ArcIMS) och ”mswms_world” (MapServer)


Ladda ner ppt "/feb08 /feb08 WMS (klient och server), SLD Mats Öberg IT, Länsstyrelserna Portaler, öppna tjänster och geografisk infrastruktur GISSamverkan Dalarna, temadag,"

Liknande presentationer


Google-annonser