Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hermeneutik tolkningskonst tillämpas inom humaniora

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hermeneutik tolkningskonst tillämpas inom humaniora"— Presentationens avskrift:

1 Hermeneutik tolkningskonst tillämpas inom humaniora
rötter inom juridik, filologi och teologi, speciellt från reformationen

2 På 1500-talet utkämpade protestantiska och katolska teologer en strid om hermeneutiken. Protestanterna förespråkade en återgång till den ”rena evangeliska läran” med undansopande av alla senare förvrängningar. Man skulle med andra ord gå tillbaka till bibeltexten, som man antog kunde förstås efter bokstaven och sin rena ordalydelse. De katolska tolkningsteoretikerna menade gentemot detta, att bibeln bara kunde förstås med hjälp av traditionen, kyrkofäderna och kyrkans auktoritativa utläggning. Katolikerna hade rätt. Det är omöjligt att gå tillbaka till det förflutna i sin renhet och bortse från den tradition varigenom det förmedlats. Svante Nordin i Historia och vetenskap

3

4 Friedrich Schleiermacher (1768–1834)
Hermeneneutik tillämpat på texter i allmänhet. Textens mening likställs med författarens intention. Tolkning kräver kunskap om historiskt sammanhang. inlevelse sann tolkning möjlig hermeneutisk cirkel

5 Wilhelm Dilthey ( ) ”Naturen förklarar vi, själslivet förstår vi.” Betonade skillnaderna mellan kulturvetenskap och naturvetenskap.

6 Hans-Georg Gadamer (1900–2002)
allmänn (filosofisk) hermeneutik Wahrheit und Methode (1960) metoden ett hinder för förståelse ingen ursprunglig mening eller sann tolkningsmetod förförståelse (fördom) tradition kollektiva betydelsesammanhang

7 Kritsisk teori Jürgen Habermas
tekniska, praktiska och emancipatoriska kunskapsintressen empiriskt-analytiska, historiskt hermeneutiska och kritiskt orienterade vetenskaper

8 Niiniluoto s 72 Ilkka Niiniluotos tolkning av Habermas i Johdatus tieteenfilosofiaan s 72


Ladda ner ppt "Hermeneutik tolkningskonst tillämpas inom humaniora"

Liknande presentationer


Google-annonser