Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultatfokus Den resultatfokuserade definitionen av en vinnare handlar om tre saker: resultat jämförelse med andra undvika misstag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultatfokus Den resultatfokuserade definitionen av en vinnare handlar om tre saker: resultat jämförelse med andra undvika misstag."— Presentationens avskrift:

1 En ny definition av begreppet vinnare - från resultatfokus till prestationsfokus

2 Resultatfokus Den resultatfokuserade definitionen av en vinnare handlar om tre saker: resultat jämförelse med andra undvika misstag

3 Problem vid resultatfokus
Resultatfokusering ≠ Goda resultat Låt oss diskutera inverkan på oro och prestation framgång i livet etiska val Överdriven fokusering på resultat leder inte nödvändigtvis till att man faktiskt gör bättre resultat. Det är lätt att man stirrar sig blind på målet och tappar fart i utvecklingen, om man enbart mäter sina framgångar i de resultat man gör och de gånger man vinner på tävling. Hela ens utveckling blir lite som ett korthus, för en serie förluster/dåliga resultat, blir då synonymt med att du inte utvecklas rätt. Att en förlust sedan kan bero på motståndet, din dagliga form, tillfälligheter eller vad som helst vägs alltså inte in i så fall. Oavsett om du gjort en fantastisk prestation jämfört med vad du gjorde när du senast vann resultatmässigt, så har du alltså misslyckats, om dagens prestation inte gav en resultatmässig vinst. Ett skevt mått att mäta utveckling i, inte sant? Det finns flera problem med resultatfokusering, men ett problem är större än de andra. Det problemet är att många unga idrottare inte presterar så bra som de skulle kunna, mycket på grund av prestationsångest. Den forskning som nu är på väg inom idrottspsykologin innebär att resultatfokusering ofta faktiskt resulterar i färre segrar.

4 Att vilja något för mycket
Oro och prestation Att vilja något för mycket Oron underminerar självförtroendet sämre prestationsförmåga gör själva idrottsutövandet mindre roligt. När barn tycker att det är roligt att idrotta, tränar de bättre och presterar mer. När man vill något riktigt mycket, kan det ha en negativ inverkan på prestationsförmågan. Resultatfokus brukar öka oron. - Oron underminerar självförtroendet, vilket hänger nära samman med prestationsförmågan och gör själva idrottsutövandet mindre roligt. - När barn tycker att det är roligt att idrotta, tränar de bättre och presterar mer.

5 Idrotten lär ut mycket för livet: Att hantera nederlag
Framgång i livet Livet och idrotten Lika i många stycken. Idrotten lär ut mycket för livet: Att hantera nederlag Att lära av misstag Att kämpa hårt för något viktigt mm mm Livet, liksom idrotten, är fullt av misstag och besvikelser. Många som har nått framgång hade en tuff början. Att lära sig att komma igen efter att man har misslyckats inom idrotten, är bara en av många saker som man kan lära sig inom idrotten och ha nytta av senare i livet.

6 Etiska val Vinnarfokus påverkar rätt och fel Resultatfokusering
Lägre moral Sämre sportsmannaanda Prestationsfokus hjälper att främja god etik Det sätt man tänker på för att vinna, inverkar på det etiska beteendet. I en undersökning kom man fram till att resultatfokusering hängde samman med lägre moral och sämre sportsmannaanda. Vi vill att våra idrottare ska bli mer etiska. Rent spel och respekt för andra är viktiga grundvärderingar. Att träna prestationsfokuserat gör det lättare att uppnå detta mål.

7 Prestationsfokus Ansträngning - Försökte jag så gott jag kunde?
- Beröm ansträngning, även om den ansträngningen inte ledde till vinst på resultattavlan just idag! Lärande - Tävla mot dig själv. Fokus på din förbättring. - Sätt upp specifika prestationsmål. Misstag - Var inte rädd för dem! De är din största källa till förbättring! - Gör det OK att misslyckas! - Lär dem längta efter utmaningen, ej rädas misstagen Förbättring föder självförtroende. Jämför du dig ständigt med de som är bättre, kanske du blir sporrad, men kan lika lätt tappa självförtroende och motivation. Jämför du dig ständigt med de som är sämre blir du lätt förnöjd, och din utveckling stagnerar. Det spelar inte så stor roll var du börjar, jämfört med hur mycket du förbättras. Kom ihåg, du tävlar mot dig själv. Man kommer aldrig helt kunna ignorera andras prestationer och resultat, så det är ingen idé att lägga mer fokus på det än nödvändigt. Du kommer, vare sig du vill eller inte, få reda på var du ligger till gentemot andra varje gång du tävlar. Prestationsmål används även inom elitidrotten som komplement till resultatmål. Kom ihåg ”De Två Målen”, kap 1. Prestationsmålen bygger på färdigheter och är någonting du kan påverka och utveckla, till skillnad från andras prestationer. Att fokusera på prestation visar sig minska oron och öka självförtroendet. Flera års forskning har visat den positiva effekt som tilltron till sig själv har. När människors självförtroende ökar, brukar de anstränga sig mer och fortsätta längre med en uppgift. Forskningen talar sitt tydliga språk. Om du som tränare fokuserar på prestation, utvecklas dina adepter snabbare. De kommer att anstränga sig mer och fortsätta med en uppgift längre än om du fokuserar på resultatet. Det paradoxala är att det är större chans att få bättre resultat om man inte fokuserar på resultatet!

8 A - ansträngning Medan resultatfokusering inriktar sig på resultatet, inriktar sig prestationsfokusering på ansträngning. Försökte jag så gott jag kunde? Gav vi allt vi hade? Alla tränare värderar ansträngning högt, men glömmer kanske att vara positiva om inte ansträngningen leder till vinst.

9 L - lärande Resultatfokusering fokuserar på att jämföra sig med andra. Prestationsfokusering handlar om lärande och ständig förbättring. Det har inte så stor betydelse var man börjar, jämfört med hur mycket man förbättras. Och om man fokuserar på sina förbättringar så växer självförtroendet.

10 L - lärande forts Inom elitidrotten betonas ofta vikten av att sätta prestationsmål, som komplement till resultatmål. Prestationsmål bygger på färdigheter och har därmed en direkt koppling på lärande och utveckling, det vill säga sådant man själv kan kontrollera.

11 M - misstag Med prestationsfokusering är man inte rädd för att göra misstag. Man ser misstag som en oundviklig del av förbättringsprocessen. För att kunna lära sig måste man ta sig an nya färdigheter som man vill lära sig, utan att vara rädd för att begå misstag.

12 Prestationsfokus - fördelar
Minskar oron Ökar självförtroendet Forskning visar: Högre självförtroende  större ansträngningar och ökad viljestyrka Prestationsfokus  snabbare utveckling. Att fokusera på prestation visar sig minska oron och öka självförtroendet. Flera års forskning har visat den positiva effekt som tilltron till sig själv har. När människors självförtroende ökar, brukar de anstränga sig mer och fortsätta längre med en uppgift. Mer forskningsresultat: Om du som tränare fokuserar på prestation, utvecklas dina adepter snabbare. Det paradoxala är alltså att det är större chans att få bättre resultat om man inte fokuserar på resultatet!

13 Prestationsfokus - Resultatfokus
Resultatmedvetande kommer av sig självt Fokusera på prestation - Resultaten är man alltid medveten om Kom ihåg! - Var konsekvent! - Motstå frestelsen att sälja ut för en viktig seger - Lätt att tappa prestationsfokus mot säsongens slut Resultaten är naturligtvis inte oviktiga. Men dina idrottare är fullt kapabla att tänka på resultatet på egen hand - och det är klart att de vill vinna. Poängen är inte att bannlysa resultatfokus utan att fokusera på ALM-trädet samtidigt som man fokuserar på resultatet. Hur gärna vi än vill lägga tonvikten på prestationen, är det ofta frestande att glida tillbaka till fokuseringen på resultattavlan under säsongens gång. Kom ihåg att fortsätta jobba med fokus på prestation, även om ett slutspel, en ligafinal, ett mästerskap etc ligger hägrar framöver. Börja exempelvis inte toppa ett lag i den avgörande slutspelsmatchen. Då tappar du trovärdigheten i allt som du försökt bygga upp. Som tränare har vi en tendens att tappa bort prestationsfokus under säsongens gång, och tävlingarna får större betydelse.


Ladda ner ppt "Resultatfokus Den resultatfokuserade definitionen av en vinnare handlar om tre saker: resultat jämförelse med andra undvika misstag."

Liknande presentationer


Google-annonser