Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SÖDERSLÄTTSPARTIET NÄRINGSLIV. Inledning Näringslivets utveckling och tillväxt är en av de viktigaste förutsättningarna för en sund och stark kommunekonomi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SÖDERSLÄTTSPARTIET NÄRINGSLIV. Inledning Näringslivets utveckling och tillväxt är en av de viktigaste förutsättningarna för en sund och stark kommunekonomi."— Presentationens avskrift:

1 SÖDERSLÄTTSPARTIET NÄRINGSLIV

2 Inledning Näringslivets utveckling och tillväxt är en av de viktigaste förutsättningarna för en sund och stark kommunekonomi. Söderslättspartiet vill visa näringslivet att partiet menar allvar med att företagare och entreprenörer är ibland de viktigaste aktörerna i kommunen. Tillgänglighet, lyhördhet och förståelse för företagen ska vara ledstjärnor i kommunens kontakter med företagen. Målinriktad företagarservice och nyföretagarrådgivning är exempel på de framgångsfaktorer vi tror på.

3 Söderslättspartiets näringsslivspolitik vilar på följande hörnstenar: Offensiv näringslivsstrategi Näringslivets karaktär Hållbar näringslivsutveckling Företagarservice Näringsliv och skola

4 Offensiv Näringslivsstrategi Vi vill skapa en offensiv näringslivsstrategi som är hållbar över tiden och som säkerställer trovärdighet i kommunens agerande. Vi vill tillsätta en erfaren och visionär näringslivschef direkt underställd kommunstyrelsen. Upprätta en handlingsplan för kommunens näringsliv och dess utveckling Tillsätta en Företagslots att ytterligare förstärka organisationen

5 Näringslivets karaktär Näringslivets karaktär ska ha en tydlig koppling till det näringsliv som är i stark utveckling i regionen. Den sydliga staden ska finna sin plats i regionen och vi ska aktivt bearbeta företag som passar i den näringslivsportfölj som vi vill att kommunen ska ha.

6 Hållbar näringslivsutveckling Nyetableringar i kommunen ska ha en klar affärsidé, vara lång siktiga och kunna bidraga med arbetstillfällen och på så vis generera skatteintäkter.

7 Företagarservice Företagarservicen ska präglas av lyhördhet och ett välkomnande mottagande. Näringslivskontorets arbete ska läggas upp så att man i största möjliga utsträckning möts av en och samma kontaktperson. Dessa kontaktpersoner ska vara väl förtrogna med kommunens organisation och sträva efter ett friktionsfritt och konstruktivt samtalsklimat.

8 Näringsliv och skola Näringsliv och skola ska samverka i utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor. Vad är det industri och näringsliv behöver ? Hur driver vi tillsammans entreprenörskap och småföretagaranda? Gymnasieutbildning såväl som yrkeshögskola ska utformas och i möjliga fall drivas tillsammans med näringslivet och naturligtvis i samråd med kommunen för dess verksamheter. Söderslättspartiet tror starkt på följande utbildningsinriktningar: Distributions- och försörjningslogistik Högre utbildningar knutna till vård och omsorg Utbildningar relaterade till besöksnäringar

9

10 Kommun- direktör Kommundirektör Näringslivschef Turistchef Arbetsmarknad Miljö Samhällsbyggnad Teknik Näringslivskontor Företagaren

11 Trelleborgspolitiken har många utmaningar men det ger oss oändliga möjligheter!

12

13


Ladda ner ppt "SÖDERSLÄTTSPARTIET NÄRINGSLIV. Inledning Näringslivets utveckling och tillväxt är en av de viktigaste förutsättningarna för en sund och stark kommunekonomi."

Liknande presentationer


Google-annonser