Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska."— Presentationens avskrift:

1 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Flodpärlmusslan i Teåkersälven

2 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Kvällens teman Flodpärlmussla Flodpärlmusslan i Teåkersälven Hur man kan gå tillväga för att utreda hotbilden Biotopkartering – ex. Lärjeån Redox- och turbiditetsmätning Elfiske och glochidieundersökning Nedgrävningsstudie Skalanalys

3 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Flodpärlmussla Sötvattenlevande blötdjur Utrotningshotad Fridlyst Komplicerad livscykel Bra miljöindikator Miljöarkiv

4 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Teåkersälven - Utbredning 6 km långt Musslorna sitter i de nedre delarna av älven

5 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Beståndets storlek – Antal musslor ÅrMedeltäthet (individ/m²) Beståndets storlek 19901,742798 19972,771372 20032,051263 20102,0552138

6 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Längdmätning – Rekrytering ÅrAntalMedellängd (mm) S.E.% < 50 mm 1990631071,970 19972151060,940,93 20031371071,280 20101381011,260

7 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning 2010 KriteriumPoäng 123456 1. Storlek (tusental musslor) <55–1011–5051–100101–200>2004 2. Medeltäthet (ind/m 2 )<22,1–44,1–66,1–-88,1–10>102 3. Utbredning (km)<22,1–44,1–66,1–-88,1–10>103 4. Minsta funna mussla (mm) >5041–5031–4021–3011–20≤101 5. Andel musslor <2 cm (%) 1–23–45–67–89–10>100 6. Andel musslor <5 cm (%) 1–56–1011–1516–2021–25>250 Sammanlagd poäng10 Skyddsvärd1-7 Högt skyddsvärde8-17 X Mycket högt skyddsvärde 18-36

8 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning 2010 2010 bedömdes statusen på beståndet som minskande, trots att antalet individer hade ökat. KlassStatus 1Livskraftig. Fler än 20% under 50mm och fler än 0% under 20mm (population över 500 individer). 2Livskraftigt? Fler än 20% under 50mm eller fler än 10% under 50mm och fler än 0% under 20mm (population över 500 individer). 3Ej livskraftigt. Färre än 20% under 50mm eller fler än 20% under 50mm (population mindre än 500 individer). 4Minskande. Alla över 50mm, riklig förekomst (population över 500 individer). 5Snart försvunna. Alla över 50mm, fåtalig förekomst (population under 500 individer). 6Dokumenterad förekomst som försvunnit.

9 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Hotbilden i Teåkersälven? Låga syrenivåer i den hyporheiska zonen – ökad sedimentationsdeposition, eutrofiering & organisk förorening, ökad humushalt i vattnet Förstörda habitat – ändrad vattenföring, avsaknad av stora strukturer, avsaknad av lämpliga substrat för små musslor Försämrade förhållanden för musslornas värdfiskar – förlust av värdfisk, fragmentering av landskapet, försurning

10 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Redox & turbiditet Redox – en kvalitetssäkring att syresatt vatten når nedgrävda musslor Turbiditet – ett mått på sedimentationsbelastningen i älven

11 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Skalanalys Ålderstruktur Tillväxtstörningar

12 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Biotopkarteringen A-protokoll, vattenbiotopen B-Protokoll, närmiljön C-Protokoll, diken och biflöden D-Protokoll, vandringshinder E-Protokoll, vägpassager

13 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Resultat A-protokoll

14 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Resultat A-protokoll 26,2 km vattendrag 122 olika vattenbiotoper Medelbredd 6 meter Medeldjup 0,7 meter 67 % meandrande lopp 33 % ringlande lopp

15 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Resultat A-protokoll

16 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Resultat A-protokoll

17 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Resultat A-protokoll

18 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Resultat A-protokoll

19 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Resultat A-protokoll

20 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Resultat A-protokoll

21 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Resultat A-protokoll

22 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Resultat A-protokoll 70 % av ålängden opåverkat av rensning 20 % av ålängden försiktigt rensat 10 % kraftigt rensat

23 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Resultat A-protokoll

24 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

25 Resultat B-protokoll

26 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Resultat B-protokoll 110 st avgränsade sträckor

27 Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Resultat B-protokoll 16 % öppen hävdad mark 84 % öppen igenväxande mark 2011-08-23 08:39‎3 ‎juni ‎2011, ‏‎11:36:24


Ladda ner ppt "Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska."

Liknande presentationer


Google-annonser