Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Talsystem Från binära till hexadecimala. Hur fungerar en dator? En dator består av ett antal elektriska kretsar. Kretsarna är elektriska och kan vara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Talsystem Från binära till hexadecimala. Hur fungerar en dator? En dator består av ett antal elektriska kretsar. Kretsarna är elektriska och kan vara."— Presentationens avskrift:

1 Talsystem Från binära till hexadecimala

2 Hur fungerar en dator? En dator består av ett antal elektriska kretsar. Kretsarna är elektriska och kan vara på eller av På Av

3 Dagens datorer har blivit avancerade Men om vi tänker oss att datorn har 8 platser. _ _ _ _ _ _ _ _ Man brukar kalla detta för bitar. 8-bits Dagens datorer har 64 eller 128 bitar

4 På eller av ○ ● ● ○ 128 64 32 16 8 4 2 1

5 I binära talsystemet finns två siffror Noll och ett Av och på Det är lätt att skriva noll eller ett 0 eller 1 Problemet uppstår när vi ska skriva 2 eller 3 Eftersom vi bara har två siffror räcker första positionen inte till. Vi måste utöka positionssystemet 10 = 2 11 = 3

6 Vad är vad 10 = 2 ser ju inte riktigt ut, rent matematiskt 10 2 = 2 10 Den nedsänkta 2:an talar om att det är det binära talsystemet eller 2 bas Den nedsänkta 10:an talar om att det är vårt decimalsystem eller 10 bas

7 Matteboken Skriver basen med bokstäver 10 två = 2 tio Använd det system som passar dig bäst men siffermetoden är nog vanligast. Jag kommer i fortsättningen att använda siffror för att tala om vilken bas det är frågan om.

8 Vi har lärt oss att skriva ett och två Om vi fortsätter talserien: Första positionen från höger är ett eller noll Andra positionen är två eller noll 0 2 =0 10 1 2 =1 10 10 2 =2 10 11 2 =3 10 Hur ska vi nu skriva fyra?

9 Vårt decimalsystem (10 system) För att bättre förstå hur andra talsystem fungerar behöver vi förstå hur vårt talsystem är uppbyggt. Vårt talsystem är ett positionssystem. Var siffran står talar om hur mycket den är värd. Vi har entalssiffra, tiotalssiffra osv.

10 Decimala talsystemet (heltal) Det finns tio siffror 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 I den första positionen kan vi skriva alla ental från noll till nio För att skriva talet tio måste vi byta position 10 Ett tiotal och noll ental = tio

11 Positionssystemet 10 4 10 3 10 2 10 1 10 0 100001000100101 85379 På varje position kan vi välja mellan noll och nio

12 Andra talsystem 24 23 22 21 2024 23 22 21 20 168421 0110101101 01101 2 = 8 + 4 +1 =13 10

13 4 bas 44 43 42 41 4044 43 42 41 40 256 64 16 4 1 0101101011 01011 4 =64+4+1 =69 10

14 Fungerar det i alla talsystem? 94 93 92 91 9094 93 92 91 90 6561 729 81 9 1 0111801118 01118 9 = 729+81+9+8 = =827 10

15 Om basen är över tio 12 4 12 3 12 2 12 1 12 0 Anta att vi vill skriva 132 i 12bas och 11∙12 = 132 Det skulle bli 000110 vilket kan misstolkas Istället går man över till bokstäver 10= A, 11= B Alltså 132 10 = B0 12

16 Binära talsystemet motsvarar tecken på datorn Testa: Håll in alt-knappen och tryck 65 på numeriska tangentbordet. Eller testa alt +97

17 Programmering Olika programmeringsspråk använder olika talsystem Ibland används binära talsystemet Ibland används hexadecimala 16bas Det beror på vilket programmeringsspråk man använder: Fortran, C++, Java, Python bara för att nämna några

18 hexadecimala 16 4 16 3 16 2 16 1 16 0 65536 4096 256 16 1 BCA4A 16 =11·65536 +12·4096 +11·256 +4·16 +11·1 =771145 10

19 System för att konvertera Skriv 51 10 binärt (2 bas) Hur många positioner krävs? 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 16 8421 Räcker inte vi måste ha en till: 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 32 16 8 4 2 1 ● ● ○ ○ ● ● 51 – 32 =19 19 - 16 = 3 3- 2 = 1 1 - 1 = 0 51 10 =110011 2 1·32 +1·16 +0·8 +0·4+ 1·2+1·1 =51

20 Ett annat system Skriv 51 10 binärt 51/2 = 25 rest 1 (1:a siffran) 25/2 = 12 rest 1 12/2 = 6 rest 0 6/2 = 3 rest 0 3/2 = 1 rest 1 1/2 = 0 rest 1 (sista siffran) 51 10 =110011 2

21 Test 12 bas Skriv talet 51 10 i tolvbas 51/12 = 4rest 3 4/12 = 0 rest 4 Så 51 10 =34 12 34 12 = 3·12 + 4 ·1 = 36 + 4 = 40 Stämmer ej! Detta system verkar endast fungera binärt

22 Så hur skriver man 51 i tolvbas? 12 4 12 3 12 2 12 1 12 0 20736 1728 144 12 1 0 0 04 3 43 12 = 4∙12 + 3 ∙1 =48 + 3 =51 10

23 Krångligt? Ja Men ju mer vi håller på desto säkrare blir vi på att använda vårt decimala system Om du vill finns ett övningsmaterial.

24 Prov nästa vecka Under hemstudiedagarna förväntar jag mig att du jobbar med matte minst en timma. Ingen läxa denna vecka Valbar E-föreläsning på torsdag / fredag


Ladda ner ppt "Talsystem Från binära till hexadecimala. Hur fungerar en dator? En dator består av ett antal elektriska kretsar. Kretsarna är elektriska och kan vara."

Liknande presentationer


Google-annonser