Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matematik I Föreläsning 2 Heidi Hellstrand Lars Burman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matematik I Föreläsning 2 Heidi Hellstrand Lars Burman."— Presentationens avskrift:

1 Matematik I Föreläsning 2 Heidi Hellstrand Lars Burman

2 Föreläsning 2 Föreläsningens tema: Matematikens historia och olika talsystem Kommentarer till filmen: ”Historien om Ett” Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas en studerande inse matematikens betydelse för den mänskliga kulturen och kunna ge matematiken en historisk anknytning Efter föreläsningen: Läs kapitel 4 ur kursboken Emanuelsson, G. m.fl (1996) Matematik – ett kommunikationsämne. Göteborg: Nämnaren. 2

3 Var finns matematikens rötter? 3

4 Vilket folk uppfann matematiken?  de gamla grekerna? (trodde man länge)  de gamla egyptierna? ( ” efter 1923)  de gamla babylonierna? ( ” efter 1933)  de gamla sumererna? ( ” efter 1976)  de gamla för-sumererna? ( ” efter 1992) eller kanske rentav något folk i Mellanöstern i förhistorisk tid, dvs före uppfinnandet av skriften Källa: Fröberg, J. (1992). Mesopotamisk matematik – del1. Nämnaren. 4/1992 4. Tillgänglig via http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/0916_92_4.pdfhttp://ncm.gu.se/pdf/namnaren/0916_92_4.pdf 4

5 Euklidisk geometri i Grekland – tre klassiska problem Euklidisk geometri i Grekland – tre klassiska problem Kubens fördubbling - hur lång är sidan i kuben med dubbelt så stor volym? Vinkelns tredelning Cirkelns kvadratur - kvadrat med samma area som en cirkel ALLA DESSA PROBLEM SKULLE LÖSAS MED PASSARE OCH LINJAL (+ PENNA FÖRSTÅS) VÄLKOMMEN MED PÅ KURSEN I GEOMETRI! 5

6 Talen – räknandets byggstenar De naturliga talen (N) 1, 2, 3, 4, 5, 6,... (ibland räknas även talet 0) De hela talen (Z) bildas av de naturliga talen och deras motsatta tal, samt talet 0..., -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,... Talraden/talramsan bildas av de naturliga talen, samt talet 0 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,..., 21,..., 100,... 6

7 Talen – räknandets byggstenar forts. Räkneord (talnamn) används för att uttrycka: AntalTal som svarar på frågan hur många? (kardinaltal) t.ex. ”två”, ”fem”, ”femtiosex”, ”femmiljonerett” Det står fem bilar på gården, det finns ännu plats för två bilar. Ordning Tal som svarar på frågan vilken i ordningen? (ordningstal) t.ex. ”femte”, andra, femtiosjätte, femmiljonerförsta Den femte bilen är en Volvo. (Bil nummer fem är en Volvo.) Pelle är född den femte januari. MätningTal som svarar på frågan hur tung, hur lång, hur mycket längre etc.? t.ex. fem kilometer ≠ fem meter 7

8 OBS! Tal används också för att benämna och hålla ordning utan att vara räkneord t.ex. Strandgatan 2 Tävlande nummer 12 345 Personsignum 310377-177C Telefonnummer 0500 - 922050 Buss 18 8 Talen – räknandets byggstenar forts.

9 Talrepresentationer ”Fem myror är fler än fyra elefanter” 9 Talen – räknandets byggstenar forts.

10 ”tre” 3 Talen – räknandets byggstenar forts. 10

11 Talsystem I ett positionssystem anger tecknets (siffrans) plats i talet talets värde Ett fullständigt positionssystem kräver att det finns ett tecken för ”ingenting” Vårt talsystem  Fullständigt positionssystem  Med tio tecken (0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) kan vi skriva godtyckligt stora tal  Ett ”tiosystem” (decimalsystem)  Basen skrivs 10 och utläses ”tio” (1 = ett tiotal, 0 = inga ental) 11

12 Talsystem forts. Andra talsystem för att skriva (godtyckligt stora) tal är t.ex. ◦ Binära talsystemet med två tecken : 0 och 1 ◦ Femsystemet med fem tecken 0,1, 2, 3, 4 ◦ Sextonsystemet med sexton tecken : (det hexadecimala talsystemet) 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F 12

13 Sammanfattning föreläsning 2  Lärandemål: ◦ Efter avslutad kurs förväntas en studerande inse matematikens betydelse för den mänskliga kulturen och kunna ge matematiken en historisk anknytning  Viktiga begrepp: ◦ Tal – antal – räkneord ◦ Tal – siffra ◦ Positionssystem ◦... 13

14 OCH SÅ ÄR DET DAGS FÖR DET INLEDANDE TESTET... 14


Ladda ner ppt "Matematik I Föreläsning 2 Heidi Hellstrand Lars Burman."

Liknande presentationer


Google-annonser