Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 För löpande information se www.tungafordon.com www.tungafordon.com.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 För löpande information se www.tungafordon.com www.tungafordon.com."— Presentationens avskrift:

1 1 För löpande information se www.tungafordon.com www.tungafordon.com

2 Seminarium Modell för leverantörsutvärdering Ljungby 2013-05-15 Alexander Airosto, 070-516 24 06 alexander@tungafordon.com

3 Presentation Föreningen Tunga fordon Inledning självutvärderingsmodellen

4 Alexander Airosto Magnus Lesshammar Roger Stokkedal

5 skog entreprenad tung materialhantering

6 Teknikcentrum Kronoberg Egen förening 2006 Medlemsföretagen, Ljungby kommun, VINNOVA Tillväxtverket, Regionförbundet södra Småland

7 Tunga fordonsindustrin kännetecknas av: ”Små serier, avancerad teknik och en hög grad av kundanpassning” vilket understryker ”Behov av samordnad och fokuserad forskning och utveckling”

8 ”Nationellt och globalt etablerade, marknadsledande och teknikdrivande fordonsföretag med tillhörande leverantörsnätverk” Rottne Industri SemconSP-maskinerSvetruck Volvo CE Kärcher-BelosCargotec Dasa Control Systems Fogmaker International Gremo Ljungby Maskin Midroc----------------------------- medlemsföretag

9 9 Dialoggrupper Seminarier, kurser Workshops FoU-projekt Projekt Omvärldsbevakning Referenspartner Branschkommunikatör verksamhet

10 drivkrafter Produktivitet Effektivitet Tillgänglighet Förarmiljö Minskad miljöpåverkan Ökat funktionsåtagande

11 arbetsgång Företagen Styrelsen Föreningen Projekt Samarbeten Gemensamma problemfrågeställningar

12 12 nyckelord Hydraulik Elektronik Emission Hybridisering Ytbehandling Montering Automation Leverantörsstrategier Inköp Akustik Simulering LCC Spårbarhet Beställarkrav Logistik Svets Eftermarknad Ergonomi Kvalité Telematik Processflöden Underhåll

13 13 utförarresurser Medlemsföretag Företag i samma/angränsande branscher Övriga företag Institut Universitet/Högskola Bransch/intresseföreningar Myndigheter Konsulter

14 Höst 2012 fokus: Leverantörsutveckling Hybridisering Agendaprojekt 2013 Leverantörskedjan Internationalisering Autonoma system Förarmiljö Hydraulikhybridisering

15 15 För löpande information se www.tungafordon.com www.tungafordon.com

16 Seminarium modell för leverantörsutvärdering Ljungby 2013-05-15 Alexander Airosto, 070-516 24 06 alexander@tungafordon.com

17 Bakgrund & Syfte med seminariet Presentera och lansera modellen Väcka intresse för fortsatt arbete & projekt

18 Besökta företag Volvo CE Cargotec Dasa Control Systems Horda Gruppen Växjö fabriken Henjo Plåtteknik Wipro Jitech

19 Framtagande 2 referens OEM 8 företagsbesök ~ 12 intervjuer

20 Förlagor och inspiration Referens OEM Lean-kartor IKEA iWay Magnus Lesshammar

21 Modellen & föreningen DISK-projektet 2011 Nyttjar mångfald Gemensamma nämnare Hemsida – Presentationer

22 Tack! Alexander Airosto, 070-516 24 06 alexander@tungafordon.com

23 Oskarsgatan 3 352 36 Växjö www.akros.se magnus@akros.se Oskarsgatan 3 352 36 Växjö www.akros.se magnus@akros.se Modell för leverantörsutvärdering - ett förbättringsverktyg för leverantörer

24 Kvalitetskultur högt lågt Engagemang stark Struktur svag Naiv Byråkratisk Total Obefintlig (ML ´99) Brandkårs- mentalitet Förebyggande Tvärfunktionali tet Ständiga förbättringar 2013-05-15 / M Lesshammar 24

25 Kundens påverkan på kvalitetskulturen 2013-05-15 / M Lesshammar 25 Bemötandet Marginaler / Prispress Stabilitet & Kontinuitet Reklamationshantering (smäll på fingrarna vs gemensamt förbättringsarbete) Grad av integration (från plåtbockning till komponent, gemensam utveckling) Kundens grad av Styrning Underlagets kvalitet / omfattning Mottagningskontroll hos kunden Revisioner / Utvärderingar Anvisning av leverantörer / material PPAP (FMEA (design/process), Kontrollplan, SPS, Förserier, Fulltaktsprover) Hur påverkar kunden Engagemanget hos leverantören?

26 högt lågt Engagemang stark Struktur svag (ML ´99) Kvalitetskultur,… i en leverantörskedja /Styrning 2013-05-15 / M Lesshammar 26

27 Kommunikation Källa: Håkansson & Wootz 21% 2013-05-15 / M Lesshammar 27

28 Strategier för relationer med leverantörer Integrering av leverantörer i produktutvecklingen Integrera leverantörer i ordereffektueringsprocessen Utveckling av leverantörsbasen och kvalitetssäkring Strategisk kostnadsstyrning 2013-05-15 / M Lesshammar 28

29 Insatser för att stärka leverantörskedjan Lär dig hur dina leverantörer arbetar 2013-05-15 / M Lesshammar 29 Utför gemensamma förbättringar Använd leverantörernas inbördes konkurrens till din fördel Handled dina leverantörer Utveckla leverantörernas tekniska kunskaper Dela med dig av information intensivt men selektivt

30 Modell för leverantörsutvärdering 2013-05-15 / M Lesshammar 30 KVALITET LOGISTIK KOMPETEN S PROJEKT- STYRNING SOURCING LEDARSKA P MÅL- STYRNING UNDERHÅL L

31 Exempel 2013-05-15 / M Lesshammar 31

32 Tack till… Leif Nilsson, Mattias Jacobsson, Johan Karlström (Volvo CE) Kjell Gransvik (Dasa Control Systems AB) Acke Berg von Linde, Anna-Karin Nilsson (Cargotec AB) Jörgen Ståhl (HordaGruppen AB) Lars Alrutz (Växjöfabriken AB) Peter Johansson (Henjo Plåtteknik AB) Martina Erdman (Wipro Ljungbyfabriken AB) Per-Jörgen Jönsson (JiTech AB) 2013-05-15 / M Lesshammar 32

33 Öppen diskussion 2013-05-15 / M Lesshammar 33 Nyttan med modellen? Tillämpning? Jämförelser mellan företag / inom företag? Förslag på utveckling av modellen…

34 Reflektioner 2013-05-15 / M Lesshammar 34 Visar på leverantörens förbättringspotential Ingen ”en-mansshow” – tvärfunktionellt team Tillämpas för självutvärdering av leverantören Eller på önskan av OEM inför auditbesök Utfallen skall INTE jämföras mellan företag, endast samma företag över tiden Ger generella indikationer till Tunga fordon om områden av intresse för insatser

35 A mind is like a parachute – doesn´t work if it´s not open 2013-05-15 / M Lesshammar 35

36 Utlansering Muntligt efteråt Maila eller ring Ev uppföljning Kontroll över modellen

37 Fortsättning Nytt projekt med underleverantörer Vinter 2013 – höst 2015 Svar i sommar

38 Tack! Alexander Airosto, 070-516 24 06 alexander@tungafordon.com

39 39 För löpande information se www.tungafordon.com www.tungafordon.com


Ladda ner ppt "1 För löpande information se www.tungafordon.com www.tungafordon.com."

Liknande presentationer


Google-annonser