Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Molndal.se Utmaningar i en digital tid Anette Eliasson, Bibliotekschef Biblioteken i Mölndal Ryssland 2014-02-28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Molndal.se Utmaningar i en digital tid Anette Eliasson, Bibliotekschef Biblioteken i Mölndal Ryssland 2014-02-28."— Presentationens avskrift:

1 molndal.se Utmaningar i en digital tid Anette Eliasson, Bibliotekschef Biblioteken i Mölndal Ryssland 2014-02-28

2 molndal.se Bibliotekens uppdrag Allas jämlika och fria tillgång till litteratur och information oavsett vem man är, vilket land man bor i, vilken familj man lever i, vilken ålder man har, vilken utbildning eller yrke man har… Informationen ska ha den form och format som var och en behöver/önskar

3 molndal.se

4 Svensk bibliotekslag 2014 Verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. (Ny Bibliotekslag, Prop. 2012/13:147)

5 molndal.se Bibliotekslag forts… Ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning samt åt nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning…

6 molndal.se Bibliotekslag forts…. Allmänheten ska avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform Utbudet ska präglas av allsidighet och kvalitet

7 molndal.se Förr… Tysta, stängda rum, väntar på besökare, passiva bibliotekarier. Systemorienterat: Bevara, kopiera, samla, ordna, tillhandahålla, skapa kataloger, klassificera, indexera, arbeta re-aktivt

8 molndal.se

9 Gammalt och nytt…

10 molndal.se Nu och framtiden… Livliga mötesplatser, aktiva bibliotekarier, göra urval, ta ställning, öppna hyllor och system, pedagogiskt förklara, arbeta läsfrämjande, med program, aktiviteter och främja digital delaktighet. Arbeta pro-aktivt Användarorienterat utifrån behov och lokal identitet i partnerskap

11 molndal.se

12

13

14 Frågor för svenska bibliotek Hur nå nya användare? Hur nå specifika grupper? Hur konkurrera om tid? Nya medie- och informationsvanor Marknadsföra bibliotek Samarbete, partnerskap och allianser Digital biblioteksverksamhet Aktiva mötesplatser för människor Bibliotekariekompetens?

15 molndal.se Svensk biblioteksstruktur Kommunala folkbibliotek Skolbibliotek Universitets- och forskningsbibliotek Special- och företagsbibliotek Regionala bibliotek Statens kulturråd Kungliga biblioteket, nationalbibliotek Regleras i bibliotekslag 19…

16 molndal.se

17 Mölndals stad och bibliotek 61 500 invånare Biblioteken i Mölndal består av fyra bibliotek, bokbuss, digitalt bibliotek. 400 000 besök/år, 500 000 lån/år 130 000 besök på webbplatsen 600 program, mest för barn Ca 16 000 aktiva låntagare 40 personal

18 molndal.se

19 Uppdrag Mölndals bibliotek Tillgodose Mölndalsbornas behov av… - Tillgång till källor för kunskap och information - Litterära och andra kulturella upplevelser - Mötesplatser oavsett ålder, social, etnisk och kulturell bakgrund - Verktyg för att kunna delta i den demokratiska processen

20 molndal.se Bibliotekens arenor Bibliotekens fysiska lokaler Informationskompetens och mediekompetens. Litteratur, medier, information Läsa, mötas, vara Föreläsningar, debatt, samtal, Verksamhet för barn o unga Bibliotekets webbplats Digitalt bibliotek (speglar fysiskt) Interaktivitet? Alltid öppet, 24 timmarsservice Samhället Bibliotekspersonal i samhället Bokbuss, uppsökande… Strategiska samarbeten Allianser Biblioteket i digitala samhället Synliggöra, tillgängliggöra bibliotekariekompetens och verksamhet där medborgarna är Lyhördhet, användarfokus

21 molndal.se Biblioteket som ikon Kansas City Public libraryHalmstad stadsbibliotek

22 molndal.se För att möta dagens digitala och globala utmaningar behöver vi…

23 molndal.se 1. Använda bibliotekariekompetens i samhället i samverkan med aktörer i lokalsamhället

24 molndal.se 2. Arbeta med kontinuerlig professionell utveckling, för användarfokus och relevans.

25 molndal.se 3. Fokusera på relationer, snarare än transaktioner.

26 molndal.se 4. Kontinuerlig utblick och omvärldsanalys. Arbeta med identitet, image och profil för att aktivt delta i samhällsutvecklingen.

27 molndal.se Bibliotek i samklang med samtiden är… Öppet, välkomnande och inkluderande Uppmärksamt och transparent Samverkande med lokal identitet Verksam på fyra arenor: digitalt och fysiskt, i och utanför biblioteket.

28 molndal.se Framtida uppdrag? Allas tillgång till media och information Med nya metoder verka för: - Digital delaktighet - Läsförmåga - Informations- och mediekompetens

29 molndal.se Tack för mig! Nu är jag nyfiken… Frågor? Synpunkter? Delar du min bild? Hur är det här?


Ladda ner ppt "Molndal.se Utmaningar i en digital tid Anette Eliasson, Bibliotekschef Biblioteken i Mölndal Ryssland 2014-02-28."

Liknande presentationer


Google-annonser