Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till seminariet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till seminariet"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till seminariet
Vad hoppas du få med dig härifrån idag? Lodrät samverkan Lyckad SSA Vågrät samverkan

2 Förbundsledning GR Utbildning GR Välfärd GR Plan-ering PC
1. Utanförskap 2. Digitalt lärande 3. Samverkan Skola Arbetsliv 4. Ledarskap 5. Kurser och konferenser GR Plan-ering USAM Läromedel PC

3 Skolutveckling Mötesplatser Digitala verktyg Praktik 2.0 Frukostmöten
Organisationsutveckling Studie- och yrkesvägledning Samverkan skola-arbetsliv Entreprenöriellt lärande/ Mötesplatser Frukostmöten Branschträffar Konferenser Nyhetsbrev/goda exempel Digitala verktyg Praktik 2.0 Fler samverkansformer Långsiktiga relationer

4 VÅGRÄT SAMVERKAN Framtidsrustade ungdomar Entreprenöriellt lärande
Studie och yrkesvägledning – hela skolans ansvar Samverkan skola-arbetsliv Framtidsrustade ungdomar

5 LODRÄT SAMVERKAN Kommunala handlingsplaner EU:s 8 nyckelkompetenser
LGR 11, GY 11, Vux 12 Allmänna råd Kommunala handlingsplaner Lokala handlingsplaner

6 Goda effekter som motverkar utanförskap och ungdomsarbetslöshet
Möjlighet att påverka skolelevers bild av och kunskap om arbetslivet Er personaltillgång/kompetensbehov säkras – praktikelev idag är medarbetare imorgon Låt eleverna inspirera er! Flera företag vittnar om deras medarbetares engagemang lyfts i mötet med ungdomar. Ett exempel på ert CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) Öka meningsfullheten och skapa helhetsbild kring skolan/utbildningen Nå högre måluppfyllelse genom att öka lusten för lärande. Förstå arbetslivets koder Skapa delaktighet och samhällsansvar Öka självförtroende och värdeskapde hos eleverna Ta tillvara på elevernas kompetenser och kunskap samt ideer Arbetsliv Elever

7 Skapa handlingsplan

8 Utvärdering & uppföljning
Mål All pedagogisk personal ska vara insatt i arbetet med studie- och yrkesvägledning, SSA och främja ett entreprenöriellt förhållningssätt. Alla elever i grundskolan ska ha behörighet att söka nationella gymnasieprogram. Kommunen ska halvera antalet elever som avbryter sina gymnasiestudier i förtid samt minska andel omval/fel. Alla elever/studerande ska ha upplevt att hen fått vägledning och kunskaper inför fortsatt studie- och yrkesinriktning. Alla elever/studerande ska uppleva att hen har gjort ett självständigt, medvetet och väl underbyggt val. SSA-plan Inledning Uppdrag & definitioner Bakgrund Nulägesbeskrivning: varför är frågan viktig? Styrdokument Skollagen 2010:800 Lgr 11 (2.2, 2.4, 2.6) Gy 11 (2.1, 2.4, 2.6) Vux 12 (Kap 1, 2.2, 2.4 Kommunens syfte och mål med SSA, SYV, EL Vision Mål Riktlinjer - Ansvarsområden Förslag på teman och aktiviteter Grundskola Grundsärskola Gymnasiet Gymnasiesärskolan - Vuxenutbildning Uppföljning & Utvärdering Utvärdering & uppföljning Utvärdering av nationella, kommunala & lokala mål Statistik Avhopp Omval/felval Könsfördelning gymnasieprogram, etc. Självskattning för personal - BRUK Ex: I vår skola får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden Elevenkät Ex: I vilken utsträckning har du fått möjlighet att fatta väl underbyggda beslut gällande framtida studie- och yrkesinriktning? Mätmetoder Enkät, statistik, självskattning, djupintervjuer, uppföljning Aktiviteter Åk 1-6: Upprätta en framtidsplan, minst en arbetslivskontakt per läsår SYV, lärare Åk 7: Intressen och färdigheter SYV, lärare Åk 8: Yrken och arbetsliv SYV, lärare Åk 9: Min framtid, mitt val SYV, lärare Åk 1: Kunskap om mig själv SYV, lärare Åk2: Kunskap om omvärlden SYV, lärare Åk 3: Kunskap om beslut SYV, lärare Riktlinjer Rektor ansvarar för att den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder samt inför fortsatt yrkesinriktning. Lärare bör i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång. SYV bör vidga elevens perspektiv om såväl de egna förutsättningarna som olika utbildningar och yrken Osv.

9 - Posta era tankar på den digitala anslagstavlan!
Workshop Gå in på länken: - Posta era tankar på den digitala anslagstavlan!

10 Vi kan förändra världen


Ladda ner ppt "Välkomna till seminariet"

Liknande presentationer


Google-annonser