Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Skärp dig! – Hur svårt kan det vara att förändra? Peter Nilsson. Föredrag för Korpen, 5/12, kl. 10-15, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Skärp dig! – Hur svårt kan det vara att förändra? Peter Nilsson. Föredrag för Korpen, 5/12, kl. 10-15, 2013."— Presentationens avskrift:

1  Skärp dig! – Hur svårt kan det vara att förändra? Peter Nilsson. Föredrag för Korpen, 5/12, kl. 10-15, 2013

2 Intention och ramar för dagen  Ökad insikt i smart/effektiv kommunikation oavsett sammanhang, här med fokus på möten  Ahas, kul, tips och idéer, framgångsnycklar  10-12 därefter lunch och fortsätter sedan 13-15

3 Kommunikation?  Allt mänskligt beteende, dvs AHA (ANY HUMAN ACTIVITY).  Det går inte att icke-kommunicera! Allt det vi gör och inte gör kommunicerar någonting.  Innehåll och form.

4 En ram är hur vår hjärna organiserar stora mängder av information tillgänglig oavsett tidpunkt. Ram = vad är inräknat/inkluderat. – Tidsram – Placering – Värderingar – Intentioner – Beteenden – Innehåll  Vi tenderar att ta för givet att alla andra i rummet är i samma ram som vi är. Det här är en av de huvudsakliga orsakerna till konflikt och förvirring i världen!  Typer av ramar inkluderar bl a: kreativa ram, utvärderingsram, avslappningsram, informationsram, diskussionsram, beslutsram, lösningsram, förklaringsram, bakgrundsram mm.  ”Ramkompetens” inkluderar bl a förmågan att sätta, ifrågasätta, sekvensiera, proportionera och ändra ramar på ett flexibelt, behovsanpassad sätt.  Tips: kom explicit överens om ramar vid interaktion med andra människor och grupper. Ramar

5 Logiska nivåer Logiska nivåer refererar till placering i en följd av detaljer. Människor tänker och pratar ofta på olika logiska nvåer utan att förstå det. Till exempel: –Jag är fokuserad på mat medan du är fokuserad på äpplen. –Du tänker på strategier medan jag tänker på vad jag ska göra härnäst. Det här är en av de vanligaste anledningarna till missförstånd. Vi pratar förbi varandra. Tips: lägg märket till vilken logisk nivå du och andra befinner er på; ta ett medvetet beslut tillsammans om vilken logisk nivå(er) som är nödvändig för att nå de önskade resultaten. Ner-chunka Upp- chunka Sidledes-chunka

6 Kongruent eller inkongruent? I, II, III – ordningen IBeteende/handling –Det jag/vi säger och gör - handlingar –Hur jag/vi uppnår min/vår intention II Intentioner –Vad jag/vi vill åstadkomma – tillstånd & konkret resultat –Det som driver mig/oss IIIPresuppositioner (värderingar, valda sanningar, tro, generaliseringar osv) –Vad jag/vi anser är sant – ramar! –“Reglerna”, det filter som avgör min uppfattning och upplevelse av det jag ser och hör.

7 JAG/DU-sortering Att vara jag- och du sorterad och ha god balans är väsentligt för ett gott samarbete, goda relationer och god hälsa tror vi. Jag respekterar mig och mina åsikter och dig och dina åsikter. Att vara osorterad kan ta sig i uttryck såsom ”Du känner ju så här..”, ”Du är så lat..”. Vi talar om för någon annan vad den personer tycker, tänker eller känner. Ordet man kan också urholka jag/du-sorteringen. Vem är man? Kan uppfattas som övertramp eller som otydligt med att saker faller mellan stolarna som följd. Att ta för lite plats eller för mycket plats är en annan aspekt av jag/du- sorteringen, dvs jag har ett litet jag och stort du eller tvärtom. Tips: Tänk på att uttrycka jag när det är jag, vi när det är vi som verkligen tycker och undvik gärna ordet man!

8 Tack för mig och Lycka till! peter@framtidensteam.se www.skarpdig.com


Ladda ner ppt " Skärp dig! – Hur svårt kan det vara att förändra? Peter Nilsson. Föredrag för Korpen, 5/12, kl. 10-15, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser