Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-20 1. Agenda Kort om MIUN Innovation Workshop –Hur uppnår vi ökat nyttiggörande inom forskningen (eller hur ökar vi hitraten)? 2014-11-20 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-20 1. Agenda Kort om MIUN Innovation Workshop –Hur uppnår vi ökat nyttiggörande inom forskningen (eller hur ökar vi hitraten)? 2014-11-20 2."— Presentationens avskrift:

1 2014-11-20 1

2 Agenda Kort om MIUN Innovation Workshop –Hur uppnår vi ökat nyttiggörande inom forskningen (eller hur ökar vi hitraten)? 2014-11-20 2

3 MIUN Innovation Verksamheten riktas uteslutande mot studenter & forskare på tre campus: Sundsvall, Östersund och Härnösand Tre fokusområden: Samverkan, kunskapshöjande och attitydfrämjande insatser samt innovationsutveckling Samverkar inom det regionala innovationssystemet – Åkroken Science Park, Business Incubator Jämtland m.fl. –För närvarande stödjer vi idéinnehavarna från forskningsidé till företagsstart, överlåtelse eller försäljning etc. Ingår i Innovationskontoret Fyrklövern 2014-11-20 3

4 Hur uppnår vi ökat nyttogörande inom forskningen? Vad innebär nyttogöra? –Nyttogöra forskning och vetenskap handlar om hur kunskap och forskningsresultat kan komma till nytta för samhälle, näringsliv och akademi 2014-11-20 4

5 Hur nyttogörs forskning? Akademisk forskning Forskningens resultat och effekter Publicering/ forskn. info Forskar- utbildning Uppdrags forskning Bisyssla/ Konsult Upp- drags Utb. UtbildningSam- verkan Öppen IP Skyddad IP Affärs- utveckling Samhälle (offentlig & privat sektor) Med inspiration från en presentation av Jesper Vasell, Ph.D. och innovationsrådgivare vid Chalmers & GU

6 Hur uppnår vi ökat nyttogörande inom forskningen? Ovanstående frågeställning: –Opåverkbara faktorer: Lagar/regler, politik, ekonomi, trender etc. –Påverkbara faktorer: Vad som du själv och din omgivning kan påverka/förbättra eller förändra 2014-11-20 6

7 Traditionell innovationsverksamhet 2014-11-20 7 Behov att förpacka ny kunskap KunskapsspridningInnovationer Avnämare/användare Privata & offentliga organisationer ResultatNyttiggörande

8 Process för Innovationsutveckling 2014-11-20 8 Forsknings- resultat Icke verifierad ide (NABC) Verifierad idé (NABC) Innovationsplan Kommersialise- ring, öppen IP eller konsultation

9 Hur uppnår vi ökat nyttiggörande inom forskningen? 2014-11-20 9 Behov att förpacka ny kunskap KunskapsspridningInnovationer Avnämare/användare Privata & offentliga organisationer ResultatNyttiggörande

10 Hur ökar vi vår ”hit rate”? 2014-11-20 10 Ledning Uni/Inst/Ämne Behov avBehov att Forskningsfinansiärer Samproduktion Ny kunskap genom forskning Universitet/forskare Samverkan förpacka ny kunskap KunskapsspridningInnovationer Avnämare/användare Privata & offentliga organisationer Idé Formulering Projektbeskr. Ansökan BeslutStart Milstolpe 1 M. 2 M. 3 ResultatNyttiggörande

11 Fråga 1 och 2 1.Hur fångar vi upp samhällets behov av ny kunskap? –Hur går det till idag? –Vad kan vi utveckla? 2.Hur kan dessa behov tas tillvara inom akademin? –Hur går det till idag? –Vad kan vi utveckla? Diskutera i bikupor (2-3 pers) 2014-11-20 11

12 Fråga 3 Vad kan vi göra för att kvalitetssäkra projektansökningsprocesserna (från idé till ansökan) inom vår organisation? –Hur går det till idag? –Vad kan vi utveckla? Diskutera i bikupor (2-3 pers) 2014-11-20 12

13 Fråga 4 och 5 1.Hur kartlägger vi samhällets kanaler för att ta emot ny, nyttig och relevant kunskap? –Hur går det till idag? –Vad kan vi utveckla? 2.Hur sprider vi sådan kunskap utanför akademin? –Hur går det till idag? –Vad kan vi utveckla? Diskutera i bikupor (2-3 pers) 2014-11-20 13

14 Är vi på rätt spår? Vad tror du? Tack för ditt deltagande! 2014-11-20 14

15 Hur ökar vi vår ”hit rate”? 2014-11-20 15 Ledning Uni/Inst/Ämne Behov av Forskningsfinansiärer Samproduktion Ny kunskap Universitet/forskare Samverkan Förpackad ny kunskap KunskapsspridningInnovationer Avnämare/användare Privata & offentliga organisationer Idé Formulering Projektbeskr. Ansökan BeslutStart Milstolpe 1 M. 2 M. 3 ResultatNyttiggörande


Ladda ner ppt "2014-11-20 1. Agenda Kort om MIUN Innovation Workshop –Hur uppnår vi ökat nyttiggörande inom forskningen (eller hur ökar vi hitraten)? 2014-11-20 2."

Liknande presentationer


Google-annonser