Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2017-04-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2017-04-07."— Presentationens avskrift:

1

2 Agenda Kort om MIUN Innovation Workshop
Hur uppnår vi ökat nyttiggörande inom forskningen (eller hur ökar vi hitraten)?

3 MIUN Innovation Verksamheten riktas uteslutande mot studenter & forskare på tre campus: Sundsvall, Östersund och Härnösand Tre fokusområden: Samverkan, kunskapshöjande och attitydfrämjande insatser samt innovationsutveckling Samverkar inom det regionala innovationssystemet – Åkroken Science Park, Business Incubator Jämtland m.fl. För närvarande stödjer vi idéinnehavarna från forskningsidé till företagsstart, överlåtelse eller försäljning etc. Ingår i Innovationskontoret Fyrklövern

4 Hur uppnår vi ökat nyttogörande inom forskningen?
Vad innebär nyttogöra? Nyttogöra forskning och vetenskap handlar om hur kunskap och forskningsresultat kan komma till nytta för samhälle, näringsliv och akademi Förklara relationen mellan projektansökningar och forskningsresultat som nyttogörs, dvs det är ett kretslopp där allt hör ihop.

5 Hur nyttogörs forskning?
Akademisk forskning Forskningens resultat och effekter Publicering/ forskn. info Forskar-utbildning Upp- drags Utb. Utbildning Uppdrags forskning Bisyssla/ Konsult Sam-verkan Öppen IP Skyddad IP Affärs-utveckling Denna bild syftar till hur vi ser på nyttiggörande och den är en väldigt övergripande beskriven. Traditionellt har innovationsverksamheterna legat i det högra hörnet, även vi. Men vi ser en viss skiftning i detta då som även denna bild visar, att detta är i symbios och beroende av varandra. Samhälle (offentlig & privat sektor) Med inspiration från en presentation av Jesper Vasell, Ph.D. och innovationsrådgivare vid Chalmers & GU

6 Hur uppnår vi ökat nyttogörande inom forskningen?
Ovanstående frågeställning: Opåverkbara faktorer: Lagar/regler, politik, ekonomi, trender etc. Påverkbara faktorer: Vad som du själv och din omgivning kan påverka/förbättra eller förändra Har inget definitivt svar på frågan, men jag tänkte att vi skulle komma närmare svaret efter workshoppens slut.

7 Traditionell innovationsverksamhet
Behov att förpacka ny kunskap Kunskapsspridning Innovationer Avnämare/användare Privata & offentliga organisationer Resultat Nyttiggörande

8 Process för Innovationsutveckling
Forsknings-resultat Icke verifierad ide (NABC) Verifierad idé (NABC) Innovationsplan Kommersialise-ring, öppen IP eller konsultation Pratar vi specifikt hur vi arbetar med att utveckla potentiella innovationer…

9 Hur uppnår vi ökat nyttiggörande inom forskningen?
Behov att förpacka ny kunskap Kunskapsspridning Innovationer Avnämare/användare Privata & offentliga organisationer Problemställning: Vi har ingen läkemedelsforskning och vi är inte lika stora som några av de äldre universiteten. Och med nuvarande upplägg – från forskningsresultat till nyttiggörande, att det var faktorer som starkt påverkade graden av nyttiggörande som vi inte hade någon del i. Kvantiten och kvaliteten på forskningsprojekten är avgörande på för resultatet. Och vilka faktorer på verkar då – Ett holistiskt förhållnignssätt… Resultat Nyttiggörande

10 Hur ökar vi vår ”hit rate”?
Behov av Behov att Ny kunskap genom forskning förpacka ny kunskap Samproduktion Samverkan Kunskapsspridning Innovationer Universitet/forskare Avnämare/användare Forskningsfinansiärer Privata & offentliga organisationer Ledning Uni/Inst/Ämne Först och främst, vi ställer inga krav eller förutsättningar, Idé Projektbeskr. Beslut Start M. 2 Resultat Nyttiggörande Formulering Ansökan Milstolpe 1 M. 3

11 Fråga 1 och 2 Hur fångar vi upp samhällets behov av ny kunskap?
Hur går det till idag? Vad kan vi utveckla? Hur kan dessa behov tas tillvara inom akademin? Diskutera i bikupor (2-3 pers)

12 Fråga 3 Vad kan vi göra för att kvalitetssäkra projektansökningsprocesserna (från idé till ansökan) inom vår organisation? Hur går det till idag? Vad kan vi utveckla? Diskutera i bikupor (2-3 pers)

13 Fråga 4 och 5 Hur kartlägger vi samhällets kanaler för att ta emot ny, nyttig och relevant kunskap? Hur går det till idag? Vad kan vi utveckla? Hur sprider vi sådan kunskap utanför akademin? Diskutera i bikupor (2-3 pers)

14 Tack för ditt deltagande!
Är vi på rätt spår? Vad tror du? Tack för ditt deltagande!

15 Hur ökar vi vår ”hit rate”?
Behov av Behov av Ny kunskap Förpackad ny kunskap Samproduktion Samverkan Kunskapsspridning Innovationer Universitet/forskare Avnämare/användare Forskningsfinansiärer Privata & offentliga organisationer Ledning Uni/Inst/Ämne Idé Projektbeskr. Beslut Start M. 2 Resultat Nyttiggörande Formulering Ansökan Milstolpe 1 M. 3


Ladda ner ppt "2017-04-07."

Liknande presentationer


Google-annonser